Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 324 - 345 2017-12-01

Classroom assessment practices of English language instructors
İngilizce okutmanlarının sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları

Meryem Özdemir Yılmazer [1] , Yonca Özkan [2]

61 93

Assessment of students is an essential part of instruction in both teaching and learning. With the recognition of alternative assessment methods, classroom assessment has gained attention focusing on learning of students. However, high-stakes testing turns classroom assessment into teachers’ high stakes decisions, ignoring the development of learners. In the context of language teaching at tertiary level, school of foreign languages serves as a gatekeeper by deciding on whether new students are proficient enough to start their professional education. Therefore, these schools impose a proficiency exam whose impact is relatively high-stakes. Thus, this study aims to have a descriptive investigation of the classroom assessment practices of instructors by considering the purpose, methods, and procedures of assessment and compares the context between state and private universities. Based on the quantitative and qualitative data, the results depicted that uniformity regarding classroom assessment practices of the instructors was observed; however, to what extent this uniformity embraces formative assessment practices needs to be further explored. The study also implies instructors’ need for such training that involves theoretical and practical aspects of classroom assessment at both pre-service and in-service level.
Öğrencilerin değerlendirilmesi hem öğretme hem de öğrenme süreçlerinde eğitimin önemli bir parçasıdır. Alternatif ölçme yöntemlerinin tanınmasıyla birlikte, öğrenci öğrenmesi üzerine odaklanan sınıf içi ölçme yöntemine ilişkin ilgi artmıştır. Ancak, sonuçlarının öğrencilerinin geleceği ile ilgili önemli olduğu sınavlar neticesinde, öğretmenlerin sınıf içi değerlendirmeleri bu sınavlara dayalı olarak değişmiş ve öğrencilerin gelişimini göz ardı eden bir hal almıştır. Üniversite seviyesinde dil öğretimi bağlamında, yabancı diller yüksekokulları, üniversiteye yeni kayıt yapan öğrencilerin dil yeterliklerini ölçerek bölümlerinde eğitimlerine başlayıp başlayamayacaklarını belirleyen ilk eşik olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla, yüksekokulların uyguladıkları dil yeterliği testlerinin öğrencinin geleceği üzerindeki etkisi oldukça büyüktür ve bu testin dil öğreticilerinin sınıf içi ölçme yöntemlerini etkilediği düşünülebilir. Bu bağlamda, bu çalışma, okutmaların sınıf içi ölçme yöntemlerinin amacını, yöntemini ve prosedürünü belirlemeyi amaçlayan betimleyici bir çalışmadır. Ayrıca devlet ve özel üniversitelerde çalışan okutmaların arasında sınıf içi ölçme uygulamaları bakımından bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Nicel ve nitel verilere dayandırılarak ortaya çıkan sonuçlar, okutmanların çalıştıkları bağlam değişmeksizin sınıf içi ölçme uygulamalarının benzer olduğunu göstermiştir, ancak bu benzerliğin ne ölçüde süreç değerlendirmesi içerdiği araştırılmalıdır. Ayrıca çalışmanın sonuçları, okutmanların ölçmenin teorik ve pratik boyutlarını içeren bir eğitime ihtiyaç duyduğunu göstermiş; bu ihtiyacın da hizmet öncesi ve hizmet sonrası eğitimlerle karşılanması önerilmiştir.
Other ID JA95TZ89DS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Meryem Özdemir Yılmazer

Author: Yonca Özkan

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405614, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {324 - 345}, doi = {}, title = {Classroom assessment practices of English language instructors}, key = {cite}, author = {Yılmazer, Meryem Özdemir and Özkan, Yonca} }
APA Yılmazer, M , Özkan, Y . (2017). Classroom assessment practices of English language instructors. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 324-345. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405614
MLA Yılmazer, M , Özkan, Y . "Classroom assessment practices of English language instructors". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 324-345 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405614>
Chicago Yılmazer, M , Özkan, Y . "Classroom assessment practices of English language instructors". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 324-345
RIS TY - JOUR T1 - Classroom assessment practices of English language instructors AU - Meryem Özdemir Yılmazer , Yonca Özkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 324 EP - 345 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Classroom assessment practices of English language instructors %A Meryem Özdemir Yılmazer , Yonca Özkan %T Classroom assessment practices of English language instructors %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmazer, Meryem Özdemir , Özkan, Yonca . "Classroom assessment practices of English language instructors". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 324-345.
AMA Yılmazer M , Özkan Y . Classroom assessment practices of English language instructors. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 324-345.
Vancouver Yılmazer M , Özkan Y . Classroom assessment practices of English language instructors. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 345-324.