Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 632 - 642 2017-12-01

Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives
İngilizce dil okutmanlarının perspektifinden işbirlikli öğretim

Hanife Taşdemir [1] , Tuğba Yıldırım [2]

75 127

Collaborative teaching, a significant concept in the field of English language teaching, involves teachers in sharing expertise, decision-making, lesson delivery, and assessment. It is a common practice for instructors in many schools and universities where English is taught as a foreign/second language (EFL/ESL) in intensive programs or departments to be involved in collaboration in many ways ranging from co-planning to co-constructing and co-teaching their language classes. The present study concentrated on collaborative practices of English language instructors planning the EFL program together at a private university in Istanbul, Turkey and aimed to elaborate on the ways they were engaged in collaboration in language teaching, their beliefs on it, and which conditions they perceived as necessary to sustain successful collaboration. The results gained from written pre-interview protocols, focus-group and individual interviews shed light on the characteristics of collaborative teaching practice for the participants, the factors that might foster or hinder successful collaboration in teaching English, and the ways to improve collaborative teaching for all parties involved in such an experience of teaching.
İngiliz dil öğretimi alanında önemli bir kavram olan işbirlikli öğretim, öğretmenlerin karar verme, ders anlatımı ve değerlendirmede uzmanlıklarını paylaşımlarını içerir. İngilizcenin ikinci ve yabancı dil olarak yoğunlaştırılmış program ve bölümlerde öğretildiği birçok okul ve üniversitede dil sınıflarını birlikte planlamadan, oluşturma, ve öğretmeye değişen yollarda işbirliği içinde olmak İngilizce okutmanları için yaygın bir uygulamadır. Bu çalışma İstanbul, Türkiye‟de özel bir üniversitede İngilizce programını birlikte planlayan İngilizce okutmanlarının işbirlikli uygulamalarına odaklanmıştır ve dil öğretiminde işbirliği içinde olma yollarını, bu konudaki inançlarını, başarılı bir işbirliği sağlamak için hangi koşulları gerekli gördüklerini araştırmayı amaçlamıştır. Mülakat öncesi yazılı formlar, grup ve bireysel mülakatlardan elde edilen sonuçlar katılımcılar için işbirlikli öğretimin özelliklerini, İngilizce öğretiminde başarılı bir işbirliğini geliştiren ya da engelleyen faktörleri, ve böyle bir uygulamada yer alan herkes için işbirlikli öğretimi geliştirmenin yollarını açıklığa kavuşturmuştur.
Other ID JA89ZH72CC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Hanife Taşdemir

Author: Tuğba Yıldırım

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405634, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {632 - 642}, doi = {}, title = {Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives}, key = {cite}, author = {Taşdemir, Hanife and Yıldırım, Tuğba} }
APA Taşdemir, H , Yıldırım, T . (2017). Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 632-642. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405634
MLA Taşdemir, H , Yıldırım, T . "Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 632-642 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405634>
Chicago Taşdemir, H , Yıldırım, T . "Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 632-642
RIS TY - JOUR T1 - Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives AU - Hanife Taşdemir , Tuğba Yıldırım Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 632 EP - 642 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives %A Hanife Taşdemir , Tuğba Yıldırım %T Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Taşdemir, Hanife , Yıldırım, Tuğba . "Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 632-642.
AMA Taşdemir H , Yıldırım T . Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 632-642.
Vancouver Taşdemir H , Yıldırım T . Collaborative teaching from English language instructors’ perspectives. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 642-632.