Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 728 - 740 2017-12-01

A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation
Ders kitabı değerlendirmesiyle yapılan örnek derlem uygulaması: Dil öğretmen eğitimi için çıkarımlar

Asuman Aşık [1]

71 96

The use of corpora has an increased interest in language teaching in the past two decades. Many corpora have been utilized for several purposes in language classrooms directly or indirectly. In spite of the increasing awareness towards the use of corpora and the corpus tools, language teacher education programs still do not include corpus consultancy in their programs. This study aims to present a sample implementation of corpus integration in a language teacher education program at a large university in Turkey. The participants of the study are 21 senior pre-service English teachers enrolled in a fourth-grade course called Materials Adaptation and Evaluation. The task of coursebook evaluation was one of the requirements of the course. After training on the use of corpora for lexical awareness and corpus-informed coursebook evaluation, the participants evaluated local English coursebooks used in secondary schools in Turkey according to the frequency level of target words, vocabulary selection, presentation, and practice. The findings of the analysis of student teachers are discussed and analyzed to provide an example of corpus integration in language teacher education programs. Thus, this experience of student teachers might be of interest for teacher trainers and trainees to empower their research skills and to increase hands-on experiences on corpus use.
Derlem kullanımı, son 20 yıllık süreçte dil eğitiminde artan bir ilgi görmektedir. Birçok derlem, dil sınıflarında doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Derlem ve araçlarının kullanımında artan bir farkındalık olmasına rağmen, dil öğretmen eğitimi programları halen programlarında derlem danışmanlığını dâhil etmemektedir. Bu çalışma, Türkiye‟deki büyük bir üniversitedeki yabancı dil öğretmen eğitimi programında uygulanan örnek bir derlem uygulamasını sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları, 4. Sınıf dersi olan Materyal Geliştirme ve Uyarlama dersine kayıtlı 21 hizmet öncesi İngilizce öğretmenleridir. Ders kitabı değerlendirme ödevi, dersin gerekliliklerinden birisidir. Sözcüksel farkındalık ve derlem-referanslı ders kitabı değerlendirmesi konularındaki verilen eğitim sonrasında katılımcılar, Türkiye‟deki yerel İngilizce ders kitaplarını, hedef kelimelerin sıklığı, kelime seçimi, sunumu ve çalışmaları açısından değerlendirmişlerdir. Öğretmen adaylarının yapmış olduğu analiz sonuçları, yabancı dil öğretmen eğitimi programlarında derlem kullanımına örnek olacak şekilde tartışılmış ve analiz edilmiştir. Böylelikle, öğretmen adaylarının bu deneyimi, doğrudan derlem kullanımı çalışması ve araştırma becerilerini güçlendirmesi açısından, öğretmen eğitimcileri ve öğretmen adaylarının ilgisini çekebilir.
Other ID JA68GV89JR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Asuman Aşık

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405641, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {728 - 740}, doi = {}, title = {A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation}, key = {cite}, author = {Aşık, Asuman} }
APA Aşık, A . (2017). A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 728-740. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405641
MLA Aşık, A . "A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 728-740 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405641>
Chicago Aşık, A . "A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 728-740
RIS TY - JOUR T1 - A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation AU - Asuman Aşık Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 728 EP - 740 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation %A Asuman Aşık %T A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Aşık, Asuman . "A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 728-740.
AMA Aşık A . A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 728-740.
Vancouver Aşık A . A sample corpus integration in language teacher education through coursebook evaluation. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 740-728.