Year 2019, Volume 18, Issue 2, Pages 638 - 661 2019-04-01

A Field Study to Measure the Effects of Corporate Reputation Management Practices on Brand Value for Employees
Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması

V. Özlem Akgün [1] , Mahmut Tekin [2]

35 44

In today's modern marketing environment, as the goods and services offered by the enterprises have a similar structure, the importance of the non-intangible and non-purchasing business assets, especially the reputation concept is increased. Recently, the perceptions of the social stakeholders about the enterprise are among the most important issues and in this context, it can be said that the brand values ​​of the enterprises with strong corporate reputation are high. In this study, the effects of corporate reputation management practices on brand value were investigated. In this context, a literature study on the subject and a field research in the health sector were included. In the application part of the study, the data were analyzed with structural equation model by using SPSS AMOS package program and the effect of corporate reputation management practices on the brand value was higher in private hospitals compared to public hospitals in terms of doctors and managers working in hospitals.

Günümüz modern pazarlama ortamında işletmelerin sunmuş oldukları mal ve hizmetlerin birbirine benzer yapıda olması, maddi olmayan ve para ile satın alınamayan işletme varlıklarının özellikle de itibar kavramının önemini artmıştır. Son dönemde sosyal paydaşların işletme ile ilgili algılamaları çok fazla önemsenen konular arasında yer almakta ve bu bağlamda kurumsal itibarı güçlü olan işletmelerin marka değerlerinin de yüksek olduğu söylenebilmektedir. Yapılan bu çalışma ile kurumsal itibar yönetimi uygulamalarının marka değeri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda konu ile ilgili literatür çalışmasına ve sağlık sektöründe bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında SPSS AMOS paket programından yararlanılarak veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiş ve hastanelerde çalışmakta olan doktor ve yöneticiler açısından kurumsal itibar yönetimi uygulamalarının marka değerine etkisi, özel hastanelerde kamu hastanelerine göre daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir.

 • AAKER, D. A. (1991). Managing brand equity: Capitalizing on the Value of A brand. New York.
 • AAKER, D.A. (1996). Building Strong Brands. New York: Free Press.
 • ALTINDAŞ, Erkan (2005). Kurumsal İtibar ve Anadolu Üniversitesi İ.B.F. Örneği. Anadolu Üniversitesi. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • ARGÜDEN, Yılmaz (2003). İtibar yönetimi. Ar-Ge Danışmanlık Yayınları. İstanbul.
 • CARMELI, Abraham ve TISHLER, Asher (2005). Perceived organizational reputation and organizational performance: an emprical investigation of industrial enterprises. Corporate Reputation Rewiev. Vol. 8, No.1, 13-20.
 • COP, Ruziye ve Bekmezci, Mustafa (2005). Marka ve bilinirliği yüksek markalı çamaşır deterjanı üzerine bir uygulama. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 2005, 66-69.
 • ÇAKIRER, M. Akif (2013). Marka yönetimi ve marka stratejileri. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • ÇATAR, Ö. Ramazan (2010). Kurumsal itibarın ölçülmesi ve yönetimi. İki Özel Hastane Örneği. Marmara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • ÇİFTÇİOĞLU, Aydem (2009). Kurumsal itibar yönetimi. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • DOYLE, Peter (2003). Değer Temelli Pazarlama: Şirketinizi Büyütmek ve HissedarDeğeri Yaratmak İçin Pazarlama Stratejileri, Çev. Gülfidan Barış, İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.
 • DÖRTOK, Arın (2004). Kurumsal itibarınızdan kaç sıfır atabilirsiniz? İstanbul. Rota Yayınları.
 • GRIFFIN G. (2002). Reputation management. USA: Capstone Publishing.
 • GÜLMEZ, M. ve DÖRTYOL T. İbrahim (2009). Açıklamalı pazarlama sözlüğü.Ankara: Detay Yayıncılık.
 • İSLAMOĞLU, A.H. ve Fırat, D. (2011). Stratejik marka yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • KADIBEŞEGİL, S. (2001). Halkla İlişkilere Nereden Başlamalı? (4.Baskı). Ankara: MediaCat Kitapları.
 • KADIBEŞEGİL, Salim (2013). İtibar yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları.
 • KARAKÖSE, Turgut (2007). Örgütlerde itibar yönetimi. Akademik Bakış. Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. ISSN: 1694-258X. Sayı, 11. Ocak- 2007.
 • KARAKÖSE, Turgut (2012). Kurumların DNA’sı ve itibar yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • PARASURAMAN, A., Zeithaml, A. Valarie, Berry, L.Leonard (1988). Servqual: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, Volume 64, Number:1.
 • SELVİ, Özgür (2012). Özel sağlık kurumlarında itibar yönetimi ve bir uygulama. selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Halkla İlişkiler Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • ŞAKAR, Nurhan (2011). Kurumsal itibar ve paradigmalar.İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • TOKSARI, M. (2010). Tüketici temelli marka değerinin ölçümü: Kayseri’de otomobil kullanıcıları üzerine bir uygulama. Niğde Üniversitesi, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • TOSUN, B. Nurhan (2014). Marka yönetimi.İstanbul: Beta Yayınları.
 • VÁZQUEZ, Rodolfo, A. Belén del Río & Víctor Iglesias (2002). Consumer based brand equity: development and validation of a measurement instrument. Journal of Marketing Management, 18: 27-48.
 • WALSH, Gianfrano, Beatty, E.Sharon and ShiuM.K. Edward (2007). The customer-based corporate reputation scale: Replication and short form. Journal of Business Research, 62 (2009) 924–930.
 • YÜCE, A. (2010). Bütünleyici bir modelle marka değeri ölçümü. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Economics
Authors

Author: V. Özlem Akgün (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Mahmut Tekin
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { jss478378, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep University}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {638 - 661}, doi = {10.21547/jss.478378}, title = {Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması}, key = {cite}, author = {Akgün, V. Özlem and Tekin, Mahmut} }
APA Akgün, V , Tekin, M . (2019). Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (2), 638-661. DOI: 10.21547/jss.478378
MLA Akgün, V , Tekin, M . "Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması". Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 (2019): 638-661 <http://dergipark.org.tr/jss/issue/43931/478378>
Chicago Akgün, V , Tekin, M . "Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması". Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 (2019): 638-661
RIS TY - JOUR T1 - Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması AU - V. Özlem Akgün , Mahmut Tekin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21547/jss.478378 DO - 10.21547/jss.478378 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 638 EP - 661 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.478378 UR - https://doi.org/10.21547/jss.478378 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması %A V. Özlem Akgün , Mahmut Tekin %T Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması %D 2019 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 18 %N 2 %R doi: 10.21547/jss.478378 %U 10.21547/jss.478378
ISNAD Akgün, V. Özlem , Tekin, Mahmut . "Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması". Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 / 2 (April 2019): 638-661. https://doi.org/10.21547/jss.478378