Year 2016, Volume 24, Issue 4, Pages 1571 - 1588 2016-09-15

Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi
Investigation of the Teacher Candidates’ in Different Degree Programs Perceptions and Sensitivity towards Air Pollution

Gökhan UYANIK [1]

77 0

Bu araştırmada, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi birinci ve dördüncü sınıf düzeylerinde farklı lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının hava kirliliğine ilişkin algılarının ve duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 273 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının hava kirliliği algılarına ve hava kirliliğine yönelik duyarlılıklarına ilişkin görüşleri Akkurt (2011) tarafından geliştirilen ölçekle belirlenmiştir. Ölçek; Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği olmak üzere dört farklı lisans programında, birinci ve dördüncü sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, birinci ve dördüncü sınıfta öğrenim gören ve üniversitede çevre eğitimi dersi alan ve almayan öğretmen adaylarının görüşleri arasında anlamlı farklar olduğu görülmüştür. Dördüncü sınıftaki öğretmen adayları ile üniversitede çevre eğitimi dersi almış olan öğretmen adaylarının hava kirliliğine ilişkin algı ve duyarlılıklarının daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

In this research, teacher candidates’ perceptions and sensitivities were determined who were studied in the first and fourth grade levels in different degree programs. Research was carried out in the survey model. Teacher candidates’ perceptions and sensitivities of air pollution were determined with regard scale developed by the Akkurt (2011). The study group, consisted of 273 teacher candidates who have been studying in the Gazi University Faculty of Education. The scale was administered to the four different degree programs of Primary Classroom Teaching, Science Teaching, Turkish Language Teaching and Social Studies Teaching. According to the findings, there was a significant differences between the views of first and fourth grade teacher candidates and taken an environmental education at the university. Fourth grade teacher candidates’ and who have taken an environmental education course, their perceptions and sensitivities of air pollution were determined at a higher level.

 • Akkurt, A. (2011). Hava kirliliğine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. (1), 237-252.
 • Çabuk, B. ve Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 36(1-2), 189-198.
 • Çelikkıran, A. (1997). Çevre sorunları ve eğitim. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erten, S. (2003). 5. sınıf öğrencilerinde “Çöplerin Azaltılması” bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (25).
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (28), 91-100.
 • Gökdağ, D. (1994). Ortaöğretim programlarında çevre. Kirlenen çağ. Cogita dergisi. 2(2), 37-48.
 • Güney, E. (2004). Dünya genelinde Türkiye özelinde çevre sorunları. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hsu, S., & Roth, R. E.(1996). An Assessment of Environmental Knowledge And Attitudes Held by Community Leaders in the Hualien Area of Taiwan. Journal of Environmental Education, 28(1), 24-31.
 • İlkılıç, C. ve Behçet, B. (2006). Hava kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları.
 • Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. ve Yangın, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (11), 42-52.
 • Kapyla, D., & Wahlstrom, J. (2000). Evaluating the effectiveness of residential environmental education program. The Journal of Environmental Education. 31(2), 31-37.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. 16. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özdemir, N. ve Çobanoğlu, E. O. (2008). Türkiye’de Nükleer Santrallerin Kurulması Ve Nükleer Enerji Kullanımı Konusundaki Öğretmen Adaylarının Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (34), 218-232.
 • Seçgin, F., Yalvaç, G. ve Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 391-398.
 • Türksoy, Ö. (1991). Çocuk ve çevre duyarlılığı eğitimi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. (19), 22-31.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, S. ve Yılmaz, M. (2005). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Yayıncılık.
 • Yılmaz, F. ve Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. (18), 120-132.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan UYANIK

Bibtex @research article { kefdergi322566, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2016}, volume = {24}, pages = {1571 - 1588}, doi = {}, title = {Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {UYANIK, Gökhan} }
APA UYANIK, G . (2016). Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (4), 1571-1588. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/322566
MLA UYANIK, G . "Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1571-1588 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/27734/322566>
Chicago UYANIK, G . "Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (2016): 1571-1588
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi AU - Gökhan UYANIK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1571 EP - 1588 VL - 24 IS - 4 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi %A Gökhan UYANIK %T Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi %D 2016 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 24 %N 4 %R %U
ISNAD UYANIK, Gökhan . "Farklı Lisans Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliğine İlişkin Algılarının ve Duyarlılıklarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 24 / 4 (September 2016): 1571-1588.