Year 2019, Volume 27, Issue 1, Pages 219 - 229 2019-01-15

Examination of Social Media Usage Purposes of Undergraduate and Graduate Students
Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi

Burak Yılmazsoy [1] , Mehmet Kahraman [2]

50 149

In this study, social media usage of undergraduate and graduate students has been examined. Research is a descriptive study in the screening model. Participants of the research are 228 undergraduate and graduate students with membership in the Facebook social network. As data collection tools, "Social Network Sites Usage Scale" developed by Karal and Kokoç (2010) and "Personal Information Form" was used to determine the personal characteristics of the participants. According to the results of the research, it is seen that students use social networks more for educational purposes. While there was a significant difference in the subscale of the scale for recognition and recognition purposes, there was no difference in the other subscales according to sex. There was a significant difference in the subscale of the scale for educational use and social interaction and communication use subscale compared to the age variable, but no difference was found in the other subscale. The result is that there is no significant difference in social media usage according to the level of education of students, membership status of any group, group types they belong to, and device variable connected to social network

Bu araştırmada lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyal ağ kullanım amaçları incelenmiştir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcılarını Facebook sosyal ağına üyeliği bulunan 228 lisans ve lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Karal ve Kokoç (2010) tarafından geliştirilen “Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçları Ölçeği” ve katılımcıların kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal ağları daha çok eğitsel amaçlı kullandıkları görülmüştür. Ölçeğin tanıma ve tanınma amaçlı kullanımı alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkarken diğer alt boyutlarda cinsiyete göre bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Ölçeğin eğitim amaçlı kullanımı alt boyutu ve sosyal etkileşim ve iletişim amaçlı kullanımı alt boyutunda yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkarken diğer alt boyutta bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Öğrencilerin öğrenim düzeyi, herhangi bir gruba üye olma durumları, üye oldukları grup türlerine göre ve sosyal ağa bağlanılan cihaz değişkenine göre sosyal ağ kullanım amaçlarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 • Akar, E. (2010). Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1),1, 107-122.
 • Ayvaz, T. (2016). İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2016. http://www.dijitalajanslar.com/internetve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/ adre-sinden Nisan 2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Back, M. D., Stopfer, J. M., Vazire, S., Gaddis, S., Schmukle, S. C., Egloff, B., et al. (2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization. Psychological Science, 21, 372-374.
 • Bartlett-Bragg, A. (2006). Reflections on pedagogy: Reframing practice to foster informal lear-ning with social software. Retrieved, 1, 2014.
 • Buss, A. & Strauss, N. (2009). Online Communities Handbook: Building Your Business and Brand On The Web. USA: New Riders Press.
 • Çetin, E. (2009). Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: Facebook Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 1094-1105. Retrieved from
 • Erdemci, H. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının İncelenmesi (The Investigation of Social Network Usage Analysis of Vocational School Students). Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-27. http://academiadergi.com.
 • Filiz, O., Osman, E. R. O. L., Dönmez, F. İ., & Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2).
 • Geray, H. (1994). Yeni İletişim Teknolojileri. Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2-4 Aralık 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/bilim/bilim15.pdf
 • Kabilan, M. K., Ahmad N. & Abidin, M.J.Z. (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education?. The Internet and Higher Education, 13, 4, 179 – 187.
 • Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mat-hematics Education (TURCOMAT), 1(3).
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kert, A., Kert, S.B. (2010). The Usage Potential of Social Network Sites for Educational Pur-poses. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), 486-507.
 • Kwon, O., & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in Human Behavior, 26(2), 254-263.
 • Lai, L. S., & Turban, E. (2008). Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and socialnetworks. Group Decision and negotiation, 17(5), 387-402.
 • Manago, A. M., Taylor, T., & Greenfield, P. M. (2012). Me and my 400 friends: The anatomy of college students' Facebook networks, their communication patterns, and well-being. Developmental Psychology, 48(2), 369-380.
 • Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2011). Gender differences in using social networks. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2).
 • McKenna, K. Y. A., Green, A. S. and Glenson M. E. J. (2002). Relationship formation on the Internet:What’s the big attraction? Journal of Social Issues, 58(1): 9–31.
 • Mitchell, K. (2009). ESOL students on Facebook. Portland, Oregon: Portland State University Unpublished Master's thesis.
 • Onat, F. & Alikılıç Ö. A. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143.
 • Öztürk, M., & Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2(3), 49-67.
 • Pettenati, M. C., & Ranieri, M. (2006). Informal learning theories and tools to support knowledge management in distributed CoPs. Proceedings of Innovative approaches for le-arning and knowledge sharing, 345-355.
 • Stevenson, M. P. & Liu, M. (2010). Learning a language with web 2.0: Exploring the use of social networking features of foreign language learning websites. CALICO Journal, 27(2), 233−259.
 • Tiryakioglu, F., & Erzurum, F. (2011). Use of social networks as an education tool. Contempo-rary Educational Technology, 2(2).
 • Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştirma. Journal of Yasar University, 5(20).
 • We Are Social (2017). Digital in 2017 Global Overview. https://wearesocial.com/blog/2017/01/ digital-in-2017 global-overview adresinden 01.04.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Yılmazsoy, B., & Kahraman, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Facebook Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol, 6(1), 9-20.
 • Zarrella, D. (2010). The Social Media Marketing Book. Kanada: O'Reilly Media, Inc
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5462-4247
Author: Burak Yılmazsoy

Orcid: 0000-0002-2551-6623
Author: Mehmet Kahraman

Bibtex @research article { kefdergi511344, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Kastamonu University}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {219 - 229}, doi = {10.24106/kefdergi.2481}, title = {Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yılmazsoy, Burak and Kahraman, Mehmet} }
APA Yılmazsoy, B , Kahraman, M . (2019). Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (1), 219-229. DOI: 10.24106/kefdergi.2481
MLA Yılmazsoy, B , Kahraman, M . "Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 219-229 <http://dergipark.org.tr/kefdergi/issue/42585/511344>
Chicago Yılmazsoy, B , Kahraman, M . "Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2019): 219-229
RIS TY - JOUR T1 - Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi AU - Burak Yılmazsoy , Mehmet Kahraman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24106/kefdergi.2481 DO - 10.24106/kefdergi.2481 T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 229 VL - 27 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - doi: 10.24106/kefdergi.2481 UR - https://doi.org/10.24106/kefdergi.2481 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Education Journal Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi %A Burak Yılmazsoy , Mehmet Kahraman %T Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi %D 2019 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 27 %N 1 %R doi: 10.24106/kefdergi.2481 %U 10.24106/kefdergi.2481
ISNAD Yılmazsoy, Burak , Kahraman, Mehmet . "Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarının İncelenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi 27 / 1 (January 2019): 219-229. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2481