Year 2017, Volume 10, Issue 29, Pages 112 - 122 2017-03-01

Sectoral Satısfactıon, Problems And Expectatıons Of Trout Manufacturers: Example Of Sanlıurfa
Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği

Zafer DOĞU [1] , Mehmet Reşit SEVİNÇ [2] , Erdinç ŞAHİNÖZ [3]

59 252

In this study, the enterprises with 21 production facilities operating in Karkamış, Birecik and Atatürk Dam Reservoirs were examined. The study material is the primary data obtained from the trout production enterprises by focus group interview method between January 2017 and February 2017. All of them were established on dam reservoirs and tried to develop suggestions for sustainable aquaculture in the region by determining the current situation of the enterprises that are growing in net cages.
Bu çalışmada Karkamış, Birecik ve Atatürk Baraj Göllerinde faaliyet gösteren üretim tesisi sayısı 21 olan işletmeler incelenmiştir. Çalışma materyalini, Ocak 2017 – Şubat 2017 tarihleri arasında alabalık üretim işletmelerinden odak grup görüşmesi yöntemi ile elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Tamamı baraj gölleri üzerinde kurulup, ağ kafeslerde yetiştiricilik yapan işletmelerin mevcut durumları tespit edilerek bölgede sürdürülebilir yetiştiricilik için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Other ID JA67DR45RY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zafer DOĞU

Author: Mehmet Reşit SEVİNÇ

Author: Erdinç ŞAHİNÖZ

Bibtex @ { kent379965, journal = {Kent Akademisi}, issn = {2146-9229}, eissn = {2146-9229}, address = {Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {112 - 122}, doi = {}, title = {Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği}, key = {cite}, author = {DOĞU, Zafer and SEVİNÇ, Mehmet Reşit and ŞAHİNÖZ, Erdinç} }
APA DOĞU, Z , SEVİNÇ, M , ŞAHİNÖZ, E . (2017). Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği. Kent Akademisi, 10 (29), 112-122. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kent/issue/34408/379965
MLA DOĞU, Z , SEVİNÇ, M , ŞAHİNÖZ, E . "Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği". Kent Akademisi 10 (2017): 112-122 <http://dergipark.org.tr/kent/issue/34408/379965>
Chicago DOĞU, Z , SEVİNÇ, M , ŞAHİNÖZ, E . "Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği". Kent Akademisi 10 (2017): 112-122
RIS TY - JOUR T1 - Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği AU - Zafer DOĞU , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Erdinç ŞAHİNÖZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kent Akademisi JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 122 VL - 10 IS - 29 SN - 2146-9229-2146-9229 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kent Akademisi Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği %A Zafer DOĞU , Mehmet Reşit SEVİNÇ , Erdinç ŞAHİNÖZ %T Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği %D 2017 %J Kent Akademisi %P 2146-9229-2146-9229 %V 10 %N 29 %R %U
ISNAD DOĞU, Zafer , SEVİNÇ, Mehmet Reşit , ŞAHİNÖZ, Erdinç . "Alabalık Üreticilerinin Sektörel Memnuniyetleri, Sorunları ve Beklentileri: Şanlıurfa Örneği". Kent Akademisi 10 / 29 (March 2017): 112-122.