Year 2015, Volume 0, Issue 1, Pages 45 - 60 2015-02-27

Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması

Funda Neslioğlu Serin [1]

260 852

Viyana Çevresi, sunduğu program ve felsefe-bilim ilişkisine dair görüşleriyle 20. yüzyıl felsefesinin kurucu unsurlarından biridir. Viyana Çevresi felsefesini tarihsel bağlamından bağımsız olarak, mantıkçı olguculuk ve benzeri birtakım kavramlarla sınırlı anlama girişimleri, çevrenin gerçekte nasıl bir program önerdiğinin kavranmasını güçleştirmiştir. Hatta bu tür girişimler, Viyana Çevresinin metafiziğe ilişkin savlarından da yola çıkarak, çevrenin programının, toplumsal ve insani olanı dışlayıcı bir öze sahip olduğu biçiminde yorumlanmasına neden olmuştur. Bu yazıda, Viyana Çevresinin bilim ve felsefeye dair sunduğu programın, günümüz felsefesinin biçimlenmesinde etkin bir rol oynadığı, bu rolün de sanılanın aksine Viyana Çevresinin toplumsal konulara ilişkin ortaya koyduğu tezlerden de kaynaklandığı, tarihsel ve düşünsel bir arkaplan soruşturmasıyla gösterilmeye çalışılacaktır.

Viyana Çevresi, bilimin birliği, birleşik bilim, deneyimcilik, mantıkçı deneyimcilik, mantıkçı olguculuk, olguculuk
 • Ayer, A.J. (1979). (ed.) Logical Positivism, New York: Free Press. Blumberg, A., H. Feigl (1931). “Logical Positivism: ANew Movement in European Philosophy”, Journal of Philosophy,28, No. 11, s. 281-96.
 • Carnap, R., H. Hahn, O. Neurath. (1929). Wissenschaftliche Weltauffassung – Der Wiener Kreis, Viyana: Wolf, içinde O. Neurath (1973) Empiricism and Sociology, s. 299- 318.
 • (1938). “Logical Foundations of the Unity of Science”, International Encyclopedia of Unified Science, Vol. I, No.1, Chicago: University of Chicago Press, s. 42-62.
 • (1956). “Empiricism, Semantics, and Ontology”, Meaning and Necessity, Chicago:University of Chicago Press
 • (1963). “Intellectual Autobiography”, (ed.) Schilpp, The Philosophy of Rudolf Carnap, s. 1-84.
 • Galison, P. (1996). “Constructing Modernism: Cultural Location of Aufbau”, Origins of Logical Empiricism, (ed.) Giere ve Richardson, Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 17-44.
 • Haller, R. (1991). “The First Vienna Circle”, Rediscovering The Forgotten Vienna Circle, (ed.) Thomas Uebel, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, s. 95-108.
 • Neurath, O. (1931). “Empirical Sociology”, içinde O. Neurath (1973), Empiricism and Sociology (ed. M. Neurath and R.S. Cohen), s. 319–421.
 • (1938). “Unified Science as Encyclopedic Integration”, International Encyclopedia of Unified Science, Vol. I, No 1. Chicago: University of Chicago Press, s. 1-27.
 • (1946). “Unity of Science Movement: After Six Years”, Synthese 5, s. 77-82. (1973). Empiricism and Sociology (ed.) M. Neurath and R.S. Cohen, Dordrecht: Reidel.
 • Neurath, O. (1983). Philosophical Papers, (çev.-ed.) Robert S. Cohen ve Marie Neurath Dordrecht: Reidel.
 • Schilpp, P.A. (1963). The Philosophy of Rudolf Carnap, La Sella, IL: Open Court, s. 1-84.
 • Schlick, M. (1934). 'Über das Fundament der Erkenntnis', Erkenntnis 4: 79-99; (çev.) D. ynin, 'The Foundation of Knowledge', içinde A.J. Ayer (ed.) Logical Positivism, s. 209-27.
 • (1979a). Philosophical Papers, Vol. I, (ed.)H. Mulder, B. van de Velde-Schlick, Dordrecht: Kluwer.
 • (1979b). Philosophical Papers, Vol. II, (ed.) H. Mulder, B. van de Velde-Schlick, Dordrecht: D. Reidel.
 • Stadler, F. (2003) The Vienne Circle and Logical Empiricism, (ed.) F. Stadler, Dordrecht: Kluwer.
 • Wittgenstein, L. (1985). Tractatus, çev. Oruç Arıoba, İstanbul: Bilim-FelsefeSanat Yayınları
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Funda Neslioğlu Serin

Bibtex @ { kilikya204483, journal = {Kilikya Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9327}, address = {Mersin University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {45 - 60}, doi = {}, title = {Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması}, key = {cite}, author = {Neslioğlu Serin, Funda} }
APA Neslioğlu Serin, F . (2015). Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması. Kilikya Felsefe Dergisi, 0 (1), 45-60. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/19247/204483
MLA Neslioğlu Serin, F . "Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2015): 45-60 <http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/19247/204483>
Chicago Neslioğlu Serin, F . "Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2015): 45-60
RIS TY - JOUR T1 - Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması AU - Funda Neslioğlu Serin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kilikya Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 60 VL - 0 IS - 1 SN - -2148-9327 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cilicia Journal of Philosophy Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması %A Funda Neslioğlu Serin %T Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması %D 2015 %J Kilikya Felsefe Dergisi %P -2148-9327 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD Neslioğlu Serin, Funda . "Tamamlanmamış Bir Proje Olarak Viyana Çevresi Felsefesi: Düşünsel - Tarihsel Bir Arkaplan Soruşturması". Kilikya Felsefe Dergisi 0 / 1 (February 2015): 45-60.