Year 2015, Volume 0, Issue 1, Pages 61 - 81 2015-02-27

Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”

Türkan Fırıncı Orman [1]

390 1128

20. Yüzyıl dil felsefesinin önemli filozoflarından olan Jacques Derrida, varlık ile dil felsefesi bağlamında önerdiği yeni kavramlarla fenomenoloji, dilbilim, psikanaliz ve yapısalcılığa yönelik ve temelde ise Batı Metafiziği'ni hedef alan eleştirel bir düşünce izlemiştir. Bu çalışmada, post-yapısalcı ya da postmodern dil anlayışı çerçevesinde Derrida'nın dil felsefesi ile ilgili öne sürdüğü düşünceleri, kullandığı bazı temel kavramlar tanıtılarak konu edilmektedir. Ancak Derrida'nın kullandığı kavramların, hemen her yazısında değiştiği ve bu kavramları sistemli bir biçimde çözümleme girişiminin başarısızlığa uğrayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle Derrida'nın dil anlayışı, genel hatlarıyla bazı erken, geç ve son dönem yazıları temelinde belirlenmeye çalışılmaktadır.

Arkeyazı, Differance (ayıram), Eklenti, Konuşma/Yazı, Oyun, Sözmerkezcilik, Yapıbozumu, İz
 • Akay, A. (1999). Yapıbozma ve plastik sanatlar. Toplumbilim, (10), 13-23.
 • Akşin, T. (1999). Avrupa kültürü'nün krizi ve Jacques Derrida. Toplumbilim, (10), 41-48.
 • Altuğ, T. (2001). Dile gelen felsefe, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • Derrida, J. (1982). White mythology: metaphor in the text of philosophy. Margins of Philosophy, (A. Bass, Trans.), Chicago: University of Chicago Press.
 • Derrida, J. (1997). Of grammatology, (Gayatri Chakravorty Spivak, Trans.), Baltimor & Lonon: The John Hopkins University Press.
 • Derrida, J. (1999a). Differance. Toplumbilim, (Önay Sözer, Çev.), (10), 49-61.
 • Derrida, J. (1999b). İnsanbilimlerinin söyleminde yapı, gösterge ve oyun. Toplumbilim, (Özkan Gözel, Çev.), (10), 165-174.
 • Derrida, J. (1999c). Japon bir dosta mektup. Toplumbilim, (Medar Atıcı ve Mehveş Omay, Çev.), (10), 185-188.
 • Derrida, J. (1999d). Platon'un eczanesi. Torplumbilim, (Zeynep Direk, Çev.), (10), 63-81.
 • Eagleton, T. (2003). Edebiyat kuramı, (Tuncay Birkan, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ferguson, F. (2007). Jacques Derrida and the critique of the geometrical mode: The line and the point. Critical Inquiry,(33) (Winter), 312-329.
 • Hahn, S. (2002). On Derrida, Austtralia & Canada: Wadsworth Inc.
 • Kristeva, J. ve Derrida, J. (1999). Göstergebilim ve gramatoloji. Toplumbilim, (Tülin Akşin, Çev.), (10), 175-183.
 • Reynolds, J. (2002). Jacques Derrida, The Internet Ancyclopedia of Philosophy. http://www.iep.utm.edu/d/derrida.htm adresinden ulaşılmıştır.
 • Sarup, M. (1995). Postyapısalcılık ve postmodernizm, (A. Baki Güçlü, Çev.), Ankara: Ark Yayınları.
 • Soysal, A. (1999). Derrida üzerine (bir taslak). Toplumbilim, (10), 37-40.
 • West, D. (1998). Kıta Avrupası felsefesine giriş- (Rousseau, Kant, Hegel'den Foucault ve Derrida'ya), (Ahmet Cevizci, Çev.), İstanbul: Paradigma Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Türkan Fırıncı Orman

Bibtex @ { kilikya204484, journal = {Kilikya Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9327}, address = {Mersin University}, year = {2015}, volume = {0}, pages = {61 - 81}, doi = {}, title = {Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”}, key = {cite}, author = {Fırıncı Orman, Türkan} }
APA Fırıncı Orman, T . (2015). Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”. Kilikya Felsefe Dergisi, 0 (1), 61-81. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/19247/204484
MLA Fırıncı Orman, T . "Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2015): 61-81 <http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/19247/204484>
Chicago Fırıncı Orman, T . "Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2015): 61-81
RIS TY - JOUR T1 - Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil” AU - Türkan Fırıncı Orman Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kilikya Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 81 VL - 0 IS - 1 SN - -2148-9327 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cilicia Journal of Philosophy Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil” %A Türkan Fırıncı Orman %T Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil” %D 2015 %J Kilikya Felsefe Dergisi %P -2148-9327 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD Fırıncı Orman, Türkan . "Jacques Derrida Düşüncesinde “Dil”". Kilikya Felsefe Dergisi 0 / 1 (February 2015): 61-81.