Year 2018, Volume 0, Issue 2, Pages 67 - 80 2018-10-04

Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası
Derrida’s Thought of Gender Difference: A Future Deferring Politics

Melike Molacı [1]

53 264

Felsefe tarihinin muhtelif metinlerini yapıbozuma uğratan Derrida, geleneğin söylediklerinin ve sustuklarının, vurguladıklarının ve görmezden geldiklerinin, altını ve üstünü çizdiklerinin izini sürerek onun hiyerarşik karşıtlıklarla karakterize olan yapısını deşifre eder. Söz-yazı, gösteren-gösterilen, özne-nesne, ruh-beden, akıl-doğa, erkek-kadın vb. kutupsallıklarında daima karşıtıyla asimetrik ve hiyerarşik bir ilişki kuran başat kavramların, nasıl ve hangi nedenlerle egemenlik kurdukları, aynı zamanda geleneğin topyekûn bir eleştirisi anlamına gelir. Bu kapsamlı eleştirinin yalnızca bir veçhesini oluşturan cinsiyet farklılığı ya da kadın-erkek ikiliği ise bu çalışmanın temel ilgisini yansıtmaktadır. Bu ikilik bağlamında bu çalışmada Derrida’nın dekonstrüksiyon stratejisi ve différance düşüncesinin cinsiyet farklılığı açısından nasıl bir açılım sağlayabileceği üzerinde durularak olanaklı bir politikanın neliği tartışmaya açılacaktır

Derrida, who has deconstructed various texts of history of philosophy, deciphers the construction of the tradition characterized by the hierarchical contrasts through tracing the words of the tradition and its moods, the things it emphasizes and ignores, the ones that it underlines and crosses out. It also means a total critique of tradition, how and for whatever reasons the dominant concepts that have always been in a relationship with its contrary in the sense of asymmetrical and hierarchical polarities like speech-writing, signifier-signified, object-subject, soul-body, mind-nature, man-woman etc. The dichotomy of man-woman or the gender difference that constitutes only one aspect of this comprehensive critique reflects the fundamental interest of this work. In the context of this duality, the implication of a possible policy will be discussed in this study by emphasizing how Derrida's deconstruction strategy and the notion of différance offer an insight in terms of gender differences.

 • Boyne, R. (2011). Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım (A. B. Karadağ, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Butler, J. (2005). Cinsiyet Belası (B. Ertür, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Butler, J. (2011). Maddeleşen/Sorunlaşan Bedenler (Bela Bedenler) (C. Çakırlar & D. Bayer, Çev.). Cogito, 65-66, 52-86.
 • Derrida, J. (1986). Glas (J. P. Leavey Jr. & R. Rand, Trans.). Lincoln-London: University of Nebraska Press.
 • Derrida, J. (1987). The Postcard from Socrates to Freud and Beyond (A. Bass, Trans.). ChicagoLondon: The University of Chicago Press.
 • Derrida, J. (1992). Acts of Literature (D. Attridge, Ed.). New York & London: Routledge.
 • Derrida, J. (2007). At This Very Moment in This Work Here I Am (P. Kamuf & E. Rottenberg, Trans.), Psyche Inventions of the Other içinde (ss. 143-190) (1. Cilt). California: Stanford University Press.
 • Derrida, J. (2008a). Différance (Ö. Sözer. Çev.). Toplumbilim, 10, 51-63.
 • Derrida, J. (2008b). Geschlecht I: Sexual Difference, Ontological Difference (P. Kamuf & E. Rottenberg, Trans.), Psyche Inventions of the Other içinde (ss. 7-26) (2. Cilt). California: Stanford University Press.
 • Derrida, J. (2008c). Heidegger's Hand (Geschlecht II) (P. Kamuf & E. Rottenberg Trans.), Psyche Inventions of the Other içinde (pp. 27-62) (2. Cilt), California: Stanford University Press.
 • Derrida, J. (2008d). İnsan Bilimlerinin Söyleminde Yapı, Gösterge ve Oyun (Ö. Gözel, Çev.). Toplumbilim, 10, 167-175.
 • Derrida, J. (2008e). Khôra (D. Eryar, Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Derrida, J. (2011a). Gramatoloji (İ. Birkan. Çev.). Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Derrida, J. (2011b). İmzaları Yorumlamak (Nietzsche/Heidegger): İki Soru (A. Utku & M. Erkan, Çev.), Nietzschelerin Şöleni içinde (ss. 115-136). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Derrida, J. (2011c). Mahmuzlar: Nietzsche’nin Üslupları Soru (A. Utku & M. Erkan, Çev.), Nietzschelerin Şöleni içinde (ss. 137-188). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Derrida, J. (2011d). Otobiyografiler: Nietzsche’nin Öğretimi ve Özel İsim Politikası (A. Utku & M. Erkan, Çev.), Nietzschelerin Şöleni içinde (ss. 75-113). İstanbul: Otonom Yayıncılık.
 • Derrida, J. (2012). Platon’un Eczanesi (Z. Direk, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Direk, Z. (1997). Feminizm ve Felsefe: Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Sorusuna Yaklaşımı. Defter, 30, 87-99.
 • Grosz, E. (1989). Sexual Subversions: Three French Feminists. New South Wales: Allen & Unwin Pty Ltd.
 • Kristeva, J. (1994). Kadınların Zamanı (İ. Savaşır. Çev.). Defter, 21, 7-29.
 • Kristeva, J & Derrida, J. (2008). Göstergebilim ve Gramatoloji (T. Akşin, Çev.). Toplumbilim, 10, 177-185.
 • Mccarthy, T. (1993). The Politics of the Ineffable: Derrida's Deconstructionism, Ideals and İllusions: On Reconstruction and Deconstruction in Contemporary Critical Theory içinde (ss. 97-119). Massachusetts: MIT Press.
 • Mc. Donald, C.V. & Derrida, J. (1992). Choreographies. Diacritics, 12(2), 66-76. Sturrock, J. (2003). Structuralism. London: Blackwell Publishing.
 • West, D. (2008). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş. (A. Cevizci, Çev.). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Wollstonecraft, M. (2012). Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi (D. Hakyemez, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8128-7706
Author: Melike Molacı
Institution: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { kilikya467111, journal = {Kilikya Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9327}, address = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {67 - 80}, doi = {}, title = {Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası}, key = {cite}, author = {Molacı, Melike} }
APA Molacı, M . (2018). Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası. Kilikya Felsefe Dergisi, 0 (2), 67-80. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/39550/467111
MLA Molacı, M . "Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2018): 67-80 <http://dergipark.org.tr/kilikya/issue/39550/467111>
Chicago Molacı, M . "Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2018): 67-80
RIS TY - JOUR T1 - Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası AU - Melike Molacı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilikya Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 80 VL - 0 IS - 2 SN - -2148-9327 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cilicia Journal of Philosophy Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası %A Melike Molacı %T Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası %D 2018 %J Kilikya Felsefe Dergisi %P -2148-9327 %V 0 %N 2 %R %U
ISNAD Molacı, Melike . "Derrida’nın Cinsiyet Farklılığı Düşüncesi: Gelecek Olan Bir Erteleme Politikası". Kilikya Felsefe Dergisi 0 / 2 (October 2018): 67-80.