Year 2018, Volume 10, Issue 19, Pages 442 - 459 2018-11-26

ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet KAR [1] , Özlem ÖZER [2] , Keziban AVCI [3]

80 205

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de AI grubunda yer alan kamu hastanelerinin acil servisleriyle ilgili olarak acil servis hasta memnuniyet oranı, acil servis mortalite hızı ve acilden sevk edilen hasta oranı değişkenlerini kullanarak hastanelerin göreceli sıralamasını yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve gri ilişkisel analiz kullanılmıştır. Çalışma kapsamında örneklem seçilmemiş olup Türkiye’de faaliyet gösteren ve AI grubunda yer alan toplam 52 hastane çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri 2016 yılını kapsamaktadır. Çalışmada verileri analiz etmek için ise Ms. Excel programı kullanılmıştır. Hem gri ilişkisel analiz hem de TOPSIS yönteminin sonuçlarına bakıldığında belirtilen değişkenlere göre 29470 numaralı hastanenin ilk sırada yer aldığı, 1976185 numaralı hastanenin sondan ikinci sırada yer aldığı ve 888550 numaralı hastanenin ise sondan üçüncü sırada yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen sıralamalar arasında %82 oranında yüksek korelasyon bulunmuştur. 

Acil Servis, Hastane, TOPSIS, Gri İlişkisel Analiz, Çok Kriterli Karar Verme
 • AKPINAR, A.T. ve TAŞ, Y. (2011). “Acil Servis Çalışanlarının Tükenmişlik ile İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(4):161-165.
 • ALTINDİŞ, S. ve ÜNAL, Ö. (2017). “Acil Servis Kalite Standartlarında Türkiye’nin Surumu”, Biotechnol and Strategic Health Res. 2:51-59
 • DUMANOĞLU, S. ve ERGÜL, N. (2010). “İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48:101-111.
 • ESKANDARİ, H., KHOSRAVI, S. ve GEIGER, C.D. (2011). “Improvıng the Emergency Department Performance Using Simulation and MCDM Methods”, Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference, 1211-1222. IEEE: Phoenix, AZ, USA.
 • GÜL, M., ÇELİK, E., GÜNERİ, A.F. ve GÜMÜŞ, A.T. (2012). “Simülasyon ile Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme: Bir Hastane Acil Departmanı için Senaryo Seçimi Uygulaması”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(22):1-18.
 • KARADAYI, M.A., EKİNCİ, Y., AKKAN, C. ve ÜLENGİN, F. (2017). “İstanbul için Acil Servis Birimlerinin Etkinliğinin Kategorik Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, Journal of Yasar University, 12(Özel sayı): 31-39.
 • ÖZDEMİR, A.İ. ve SEÇME, N.Y. (2009). “İki Aşamalı Stratejik Tedarikçi Seçiminin Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11(2): 79-112.
 • ÖZDEMİR, M. (2015). “TOPSIS”, (Ed.) YILDIRIM, B.F. ve ÖNDER, E. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Basım Yayın, Bursa.
 • PEKER, İ. ve BAKİ, B. (2011). “Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü”, International Journal of Economic and Administrative Studies, 4(7): 1-18.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI, (2009). “Hastane Rolleri”, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1031,020-hastane-yatak-ve-rolleri-tescil-kriterleridoc.doc?0 (15.03.2018)
 • SÖYLER, H. ve KOÇ, A. (2014). “Bir Kamu Hastanesi İçin Acil Servis Simülasyonu ve Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2):117-132.
 • ŞENARAS, A.E. (2016)."Improving Effectiveness in The Emergency Service by Using Data Envelopment Analysis”, International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science, 17:35-58.
 • TÜZÜN, S. (2012). A Multi-Criteria Decision Model for The Evaluation of Emergency Department Performance. Yüksek Lisans Tezi, Department of Industrial Engineering Industrial Engineering Programme Istanbul Technical University, Istanbul.
 • WU, H.J. ve CHEN, C.B. (1999). “An Alternative Form for Grey Relational Grades”, The Journal of Grey System, 11(1):7–12.
 • XUERUI, T. ve YUGUANG, L. (2004). “Using Grey Relational Analysis to Analyze The Medical Data”, Kybernetes, 33(2):355-362.
Primary Language tr
Journal Section RESEARCH PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0002-3734-497X
Author: Ahmet KAR
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7238-5371
Author: Özlem ÖZER (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Orcid: 0000-0003-0998-9583
Author: Keziban AVCI
Institution: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dates

Publication Date: November 26, 2018

Bibtex @research article { kilisiibfakademik438473, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {Kilis 7 Aralik University}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {442 - 459}, doi = {10.20990/kilisiibfakademik.438473}, title = {ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {KAR, Ahmet and ÖZER, Özlem and AVCI, Keziban} }
APA KAR, A , ÖZER, Ö , AVCI, K . (2018). ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10 (19), 442-459. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.438473
MLA KAR, A , ÖZER, Ö , AVCI, K . "ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 442-459 <http://dergipark.org.tr/kilisiibfakademik/issue/40595/438473>
Chicago KAR, A , ÖZER, Ö , AVCI, K . "ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 (2018): 442-459
RIS TY - JOUR T1 - ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ahmet KAR , Özlem ÖZER , Keziban AVCI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.438473 DO - 10.20990/kilisiibfakademik.438473 T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 442 EP - 459 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - doi: 10.20990/kilisiibfakademik.438473 UR - https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.438473 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Academic Researches and Studies ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ahmet KAR , Özlem ÖZER , Keziban AVCI %T ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 10 %N 19 %R doi: 10.20990/kilisiibfakademik.438473 %U 10.20990/kilisiibfakademik.438473
ISNAD KAR, Ahmet , ÖZER, Özlem , AVCI, Keziban . "ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 10 / 19 (November 2018): 442-459. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.438473
AMA KAR A , ÖZER Ö , AVCI K . ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 442-459.
Vancouver KAR A , ÖZER Ö , AVCI K . ACİL SERVİSLERİN TOPSIS VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2018; 10(19): 459-442.