Year 2015, Volume 1, Issue 13, Pages 129 - 149 2016-01-11

Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors

Mustafa İPEK [1] , İzzet ÖZBİLGİN [2]

291 669

Günümüzde örgütlerin başarıya ulaşabilmesi için çalışanlarının biçimsel rol gereklerinin yanı sıra, prososyal davranış sergilemeleri de gereklidir. Ayrıca insan kaynakları uygulamalarının çeşitliliği ve öneminin artması, örgütleri prososyal davranışların arttırılması için araştırma ve çalışma yapmaya zorlamaktadır. Çalışmada, milletvekillerinin uyguladıkları Liderlik tarzlarının, danışmanların sergilediği prososyal davranışlara etkileri incelenerek, durum belirleyici ve yol gösterici nitelikte sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen anket verileri, Korelasyon, (t) testi, Regresyon, Ki-kare, ANOVA analizleri ile değerlendirilmiş ve ilişkinin varlığı istatistiksel olarak ispat edilmiştir. Çalışma sonucunda otoriter liderlik tarzı ile doğrusal ve olumsuz, babacan otoriter liderlik tarzı ve demokratik liderlik tarzı ile doğru yönlü ve doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  Liberal liderlik tarzında ise beklentilerin aksine, ters yönlü ve doğrusal bir ilişki vardır. Ayrıca rol içi ve rol dışı prososyal davranışlar arasında da doğru yönde ve olumlu bir ilişki bulunmuştur.
Liderlik, Prososyal Davranış, Milletvekili, Milletvekili Danışmanı, Örgüt
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa İPEK

Author: İzzet ÖZBİLGİN

Dates

Publication Date: January 11, 2016

Bibtex @ { makusobed206880, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {129 - 149}, doi = {10.20875/sb.37909}, title = {Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors}, key = {cite}, author = {İPEK, Mustafa and ÖZBİLGİN, İzzet} }
APA İPEK, M , ÖZBİLGİN, İ . (2016). Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13), 129-149. Retrieved from http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206880
MLA İPEK, M , ÖZBİLGİN, İ . "Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 129-149 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/19445/206880>
Chicago İPEK, M , ÖZBİLGİN, İ . "Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016): 129-149
RIS TY - JOUR T1 - Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors AU - Mustafa İPEK , İzzet ÖZBİLGİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 149 VL - 1 IS - 13 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors %A Mustafa İPEK , İzzet ÖZBİLGİN %T Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 1 %N 13 %R %U
ISNAD İPEK, Mustafa , ÖZBİLGİN, İzzet . "Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 13 (January 2016): 129-149.
AMA İPEK M , ÖZBİLGİN İ . Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 129-149.
Vancouver İPEK M , ÖZBİLGİN İ . Prososyal Davranışta Liderlik Tarzının Rolü: Milletvekili-Danışman İlişkisi Üzerine Bir Araştırma - Role Of Leadership Style On Pro-Social Behaviour: A Research On Relationship Between Turkish Parliament Members And Their Advisors. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(13): 149-129.