Year 2017, Volume 9, Issue 20, Pages 179 - 195 2017-09-30

TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT

Metin SÜRME [1] , Atınç OLCAY [2]

312 363

Gerçekleştirilen bu araştırma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında Türkiye’nin dış tanıtımında kullanılan “Home of…” konsepti fotoğraflarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü internet sitesinden elde edilen 100 adet fotoğraf, turizm çeşitlerinin tanıtımına göre Nvivo 11 programı aracılığıyla sınıflandırılmıştır. Ayrıca kültür turizmini tanıtımına yönelik 49 fotoğrafın kültür turizminin hangi unsuruna işaret ettiği tespit edilmeye çalışılmış ve bununla da yetinilmeyip bu fotoğraflar hakkında 34’ü yerli ve 34’ü yabancı olmak üzere toplam 68 kişinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin tanıtımında kullanılan bu fotoğrafların; “Kültür turizmi, inanç turizmi, deniz-güneş-kum turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi, spor turizmi, dinlenme turizmi, termal turizm, şehir turizmi, yat turizmi ve kış turizmi” olmak üzere toplam 11 turizm çeşidinin tanıtımına yönelik olduğu görülmüştür. Ayrıca kültür turizminin tanıtımına ilişkin fotoğraflar; geleneksel el sanatları, geleneksel yiyecek-içecekler, Türk folkloru, arkeolojik eserler ile tarihi ve kültürel mimariye yönelik fotoğraflar olmak üzere 5 unsura yönelik olduğu görülmüştür. Bununla beraber bu fotoğrafların katılımcıların seyahatlerini olumlu yönde etkilediği sonucu bu araştırmayla ortaya konmuştur.

Dış tanıtım, “home of…” konsepti, kültür turizmi
 • Andsager, J. L., & Drzewiecka, J. A. (2002). Desirability of differences in destinations. Annals of Tourism Research, 29(2), 401-421.
 • Alçıoğlu, E. (2012). Türk halk edebiyatının ve halk biliminin koca çınarı Pertev Naili Boratav. Akademik Bakış Dergisi. 32, 1-12.
 • Avraham, E., & Daugherty, D. (2012). “Step into the Real Texas”: Associating and claiming state narrative in advertising and tourism brochures. Tourism Management, 33(6), 1385-1397.
 • Baloglu, S. (1997). The Relationship between destination images and sociodemographic and trip characteristics of international travelers. Journal of Vacation Marketing 3:221–233.
 • Baş, T., & Akturan, U. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Nvivo ile Nitel Veri Analizi, Örnekleme, Analiz, Yorum. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of tourism research, 31(3), 657-681.
 • Brito, P. Q., & Pratas, J. (2015). Tourism brochures: Linking message strategies, tactics and brand destination attributes. Tourism Management, 48, 123-138.
 • Djafarova, E., & Andersen, H. C. (2010). Visual images of metaphors in tourism advertising. Tourism and Visual Culture, 2, 35-43.
 • Duran, N. (2008). Destinasyon tanıtımında resmi web siteleri: Türkiye’nin rakip destinasyonlarının web sitelerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Ana Bilim Dalı, Aydın.
 • Duran, E. (2010), “Sürdürülebilir Turistik Ürün Olarak Türkmen Kültürü: Çanakkale Örneği”, 11. Ulusal Turizm Kongresi-Kuşadası, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Emir, O., & Avan, A. (2010). Yabancı turistlerin satın alma karar sürecinde kültürel varlıkların etkisi: Konya Örneği Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 203.
 • Fakeye, P. C., & Crompton, J. L. (1991). Image differences between prospective, first-time, and repeat visitors to the Lower Rio Grande Valley.Journal of travel research, 30(2), 10-16.
 • Gartner, W. C. (1994). Image formation process. Journal of travel & tourism marketing, 2(2-3), 191-216.
 • Foltête, J. C., & Litot, J. B. (2015). Scenic postcards as objects for spatial analysis of tourist regions. Tourism Management, 49, 17-28.
 • Francesconi, S. (2011). Images and writing in tourist brochures. Journal of Tourism and Cultural Change, 9(4), 341-356.
 • Hassan, H. (2014). The representation of Malaysian cultures in tourism brochures. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 118, 140-151.
 • Hunter, W. C. (2008). A typology of photographic representations for tourism: Depictions of groomed spaces. Tourism Management, 29(2), 354-365.
 • Hünerel, Z. S., & Er, B. (2012). Halk kültürünün tanıtılmasında el sanatlarının yeri ve önemi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, (1), 179-190.
 • Jenkins, O. (2003). Photography and travel brochures: The circle of representation. Tourism Geographies, 5(3), 305-328.
 • Karabacak, Z. İ. (2014). Postcard as a Tool for Advertising. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 122, 266-268.
 • Leisen, B. (2001). Image segmentation: the case of a tourism destination.Journal of services marketing, 15(1), 49-66.
 • Li, Q., Huang, Z. J., & Christianson, K. (2016). Visual attention toward tourism photographs with text: An eye-tracking study. Tourism Management, 54, 243-258.
 • Markwick, M. (2001). Postcards from Malta: Image, consumption, context.Annals of tourism research, 28(2), 417-438.
 • Milman, A., & Pizam, A. (1995). The role of awareness and familiarity with a destination: The central Florida case. Journal of travel research, 33(3), 21-27.
 • Molina, A., & Esteban, A. (2006). Tourism brochures: Usefulness and image.Annals of Tourism Research, 33(4), 1036-1056.
 • Owsianowska, S. (2015). Mediating the tourist experience: From brochures to virtual encounters. Annals of Tourism Research, (52), 183-185.
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. California: SAGE Publications.
 • Pavlović, D. K., & Belullo, A. (2007, January). Internet–An Agent of Tourism Destination Image Formation: Content and Correspondence Analysis of Istria Travel Related Websistes. In International Conference on Global Challenges for Competitiveness: Business and Government Perspective. 4, 541-556.
 • Robinson, M., & Picard, D. (2009). Moments, magic and memories: Photographing tourists, tourist photographs and making worlds. The framed world: Tourism, tourists and photography, 1-37.
 • Ryan, C., & Huyton, J. (1998). Dispositions to buy postcards with aboriginal designs at Ulu ru-Kata Tjuta National Park. Journal of Sustainable Tourism,6(3), 254-259.
 • Snow, R. (2012). Snapshots by the way: Individuality and convention in tourists’ photographs from the United States, 1880-1940. Annals of Tourism Research,39(4), 2013-2050.
 • Sun, M., Zhang, X., & Ryan, C. (2015). Perceiving tourist destination landscapes through Chinese eyes: The case of South Island, New Zealand.Tourism Management, 46, 582-595.
 • Swarbrooke, J.(1999). Sustainable Tourism Management, New York: Cabı Publishing.
 • Tezcan, D. (1996). Arkeolojik kültür varlıklarının korunması ve milletlerarası ceza hukuku. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,51(1), 425-451.
 • Uygur, S. M., & Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varliklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi, Sayi, 2, 30-49.
 • Yüksel, A., & Akgül, O. (2007). Postcards as affective image makers: An idle agent in destination marketing. Tourism Management, 28(3), 714-725.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma genel müdürlüğü, (2014). http://www.tanitma.gov.tr/TR,51524/tanitim-gorselleri.html Erişim tarihi: 25.10.2015
Subjects Social
Published Date Eylül
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Metin SÜRME
Institution: Gaziantep Üniveristesi
Country: Turkey


Author: Atınç OLCAY
Institution: Gaziantep Üniveristesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed284825, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {179 - 195}, doi = {10.20875/makusobed.284825}, title = {TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT}, key = {cite}, author = {SÜRME, Metin and OLCAY, Atınç} }
APA SÜRME, M , OLCAY, A . (2017). TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 179-195. DOI: 10.20875/makusobed.284825
MLA SÜRME, M , OLCAY, A . "TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 179-195 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31299/284825>
Chicago SÜRME, M , OLCAY, A . "TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 179-195
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT AU - Metin SÜRME , Atınç OLCAY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.284825 DO - 10.20875/makusobed.284825 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 195 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.284825 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.284825 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT %A Metin SÜRME , Atınç OLCAY %T TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.284825 %U 10.20875/makusobed.284825
ISNAD SÜRME, Metin , OLCAY, Atınç . "TURİZM TANITIM FAALİYETLERİNDE FOTOĞRAFLARIN KULLANIMI: “HOME OF…” KONSEPTİ ÖRNEĞİ - EFFECT OF PHOTOGRAPHY IN TOURISM PROMOTION ACTIVITIES: CASE OF "HOME OF ..." CONCEPT". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (September 2017): 179-195. https://doi.org/10.20875/makusobed.284825