Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 421 - 427 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

D. Kemal BAYRAKTAR [1]

171 245

Eğitim, sosyal ihtiyaçların karşılanması için gereken nitelikli işgücünün yetişmesinde, hedeflerine göre değişen talep yapısına uygun beceri ve bilgilerin aktarılmasında önemli bir role sahiptir. Kalkınmak ve gelişmek isteyen ülkelerin daha nitelikli üretimi gerçekleştirebilmesi için üretim faktörlerinden emeğin, yani insan kaynaklarının niteliğinin de istenilen kalitede geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerin yükseköğretim ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, içinde yaşadığı formal gruplarda ve toplumlarda bir yere sahiptir. Sosyal statü, kişinin çevresindekilerin, toplum içinde ona nesnel olarak uygun gördükleri mevki veya pozisyondur. Bu çalışma ile statünün iki alanından biri olan atfedilen statü üzerinde yoğunlaşarak, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin sosyal statüsünü belirlemeye yönelik başarı durum karşılaştırmaları, sistem sorunları ve çözüm önerileri tespit edilmiştir. Ayrıca, KTÜ Arsin Meslek Yüksekokulunda okuyan hedef öğrenci kitlesine de anket uygulanarak sosyal statülerinin belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmiştir.

MYO, sosyal statü
 • [1] Akpınar, B. (2003). Meslek Yüksekokulları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 8-25.
 • [2] Akyurt N., Şahin H., Demirbaş B., Özkan N., Gayef A., Bekiroğlu N., ve Turoğlu H. T. (2008). Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Mezuniyet Başarılarının Karşılaştırılması. Fırat Sağlık
 • Hizmetleri Dergisi, 2(7), 155-169.
 • [3] Başaran, Z.K, Daştan, S., Yılmaz, E., Kolenoğlu, Ş., ve Kadıoğlu, T. (2010). Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Öğrencilerinin İlgili Görüşleri. I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim, Düzce, Türkiye.
 • [4] Eldemir, M. (2009). Üniversite Sınavıyla ve Sınavsız Geçişle Gelen Öğrencilerin Türk Dili Dersindeki Başarıları Üzerine Bir Karşılaştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye.
 • [5] Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara, Asil Yayınevi. Karagül, K., Karagül, N., ve Doğan, M. (2011). Akademik Bir Karşılaştırma. II. Uluslararası, VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs, Aydın, Türkiye.
 • [6] Polat, V., ve Dönmez, D. (2003). Adana Meslek Yüksekokulunda ile Yürütülen Eğitim, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir, Türkiye.
 • [7] Şimşek, A. (1999). Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, Yayın No: TÜSİAD-T/99-2/252. [8] Tunç, A. (2005). Yüksek Okullarının Değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,1(2), 75-81.
 • [9] Usul, H., Eroğlu, H., ve Akın, O. (2007). Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarındaki Eğitim Süreçleri Arasındaki Uyum Sorunun Analizi ve Ticaret Lisesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 9(12), 235-243.
 • [10] Yanıkoğlu, E., ve Denktaş, M. (2007). MYO’lar ve METEB. Komisyon Raporu, III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı, 8-9 Kasım, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: D. Kemal BAYRAKTAR
Country: Turkey


Bibtex @research article { makusobed312985, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {421 - 427}, doi = {10.20875/makusobed.312985}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS}, key = {cite}, author = {BAYRAKTAR, D. Kemal} }
APA BAYRAKTAR, D . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 421-427. DOI: 10.20875/makusobed.312985
MLA BAYRAKTAR, D . "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 421-427 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/312985>
Chicago BAYRAKTAR, D . "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 421-427
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS AU - D. Kemal BAYRAKTAR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.312985 DO - 10.20875/makusobed.312985 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 427 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.312985 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.312985 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS %A D. Kemal BAYRAKTAR %T MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.312985 %U 10.20875/makusobed.312985
ISNAD BAYRAKTAR, D. Kemal . "MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL STATÜ BELİRLEME DÜZEYİ - LEVEL OF SOCIAL STATE DETERMINATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOLS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 421-427. https://doi.org/10.20875/makusobed.312985