Year 2017, Volume 9, Issue 21, Pages 175 - 190 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL

D. Ali KIZILYALÇIN [1] , Bahar GÜRDİN [2]

193 367

Dünya genelinde hızlı bir şekilde artmakta olan internet kullanımı, hemen hemen hayatın her alanında kendini göstermektedir. Ticaret de bu alanlardan bir tanesidir. Tüketiciler e-ticaret üzerinden alışverişlerini kendilerini güvende hissederek veya hissetmeden; zaman kısıtı, daha az maliyete katlanma, daha fazla çeşide tek seferde ulaşabilme vs. gibi sebeplerle gerçekleştirmektedirler. Çalışmada Kuyucak Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin e-ticareti kullanma alışkanlıkları, e-ticarete bakış açısı ve internet ortamında alışveriş yaparlarken kendilerini ne derece güvende hissettiklerine dair veriler elde edilmiştir. Anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Ticaret, E-Ticaret, Güvenilirlik – Alan: Pazarlama ve Reklamcılık
 • Akçi, Y. & Göv A. S. (2015). Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının İncelenmesi (Gaziantep ve Adıyaman Örneği). Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 413-433.
 • Aksoy, R. (2006). Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 79–90.
 • AMA. www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=E#e-commerce (Erişim Tarihi: 16.03.2017).
 • Bakırtaş, H.,Tekinşen, A.(2006), E-Ticaretin Girişimcilik Üzerindeki Etkileri. dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/516/498
 • Bjornsson, M. (2001). The History of eBay, Project for IEF248a, http://www.cs.brandeis.edu/~magnus/ief248a/eBay/history.html (Erişim Tarihi: 26.03.2017).
 • Canpolat, Ö. (2001). E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Ankara: T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşavirliği.
 • Çiçek R. & Mürütsoy (2014). İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Niğde Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli Örneği. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15( 2).
 • Diker, A. & Varol, A. (2013). E-Ticaret ve Güvenlik. Elazığ: 1st International Symposium On Digital Forensics And Security (Isdfs’13). Doğanlar, T. (2016). Türkiye’de Elektronik Ticaret Pazarı ve Pazarın Gelişimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü-Tartışma Metinleri, No: 14 / 2016-01
 • Ekonomi Bakanlığı, www.ekonomi.gov.tr (Erişim Tarihi: 21.03.2017).
 • Erbaşlar, G., Dokur, Ş. (2008). Elektronik Ticaret/E-ticaret- Genel Bilgiler, Hukuksal Düzenlemeler, Belge Düzeni ve Muhasebe İşlemleri. 2. Basım, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkmaz N. (2002). İstanbul: Sorularla İnternet ve E-Ticaret Rehberi. www.ito.org.tr/itoyayin/0005729.pdf
 • Söylemez, F. (2006). Türkiye’deki İlk 1.000 Büyük İşletme için İşletmeler Arası Elektronik Ticaretin (B2B) Durum Değerlendirmesi ve Öneriler. Adana: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • TÜBİSAD. (2016). Türkiye’de E-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü. İstanbul. http://www.tubisad.org.tr/Tr/News/Sayfalar/tubisad_e-ticaret_2015_raporu.aspx
 • OECD. www.stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4721 (Erişim Tarihi: 15.03.2017)
 • WTO. www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ecom_brochure_e.pdf. (Erişim Tarihi: 15.03.2017)
 • http://www.elektronikticaretrehberi.com/e-ticaret_guvenlik.php (Erişim Tarihi: 26.03.2017).
 • http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/hizmetTicareti/eTicaret/eticaretTarihcesi, (Erişim Tarihi: 26.03.2017).
Subjects Social
Published Date Ekim
Journal Section Ozel Sayi
Authors

Author: D. Ali KIZILYALÇIN
Country: Turkey


Author: Bahar GÜRDİN
Country: Turkey


Bibtex @conference paper { makusobed317008, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {175 - 190}, doi = {10.20875/makusobed.317008}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL}, key = {cite}, author = {KIZILYALÇIN, D. Ali and GÜRDİN, Bahar} }
APA KIZILYALÇIN, D , GÜRDİN, B . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 175-190. DOI: 10.20875/makusobed.317008
MLA KIZILYALÇIN, D , GÜRDİN, B . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 175-190 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/31480/317008>
Chicago KIZILYALÇIN, D , GÜRDİN, B . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 175-190
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL AU - D. Ali KIZILYALÇIN , Bahar GÜRDİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.317008 DO - 10.20875/makusobed.317008 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 190 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.317008 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.317008 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL %A D. Ali KIZILYALÇIN , Bahar GÜRDİN %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.317008 %U 10.20875/makusobed.317008
ISNAD KIZILYALÇIN, D. Ali , GÜRDİN, Bahar . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA E-TİCARET VE GÜVENİLİRLİĞİ: KUYUCAK MYO ÖRNEĞİ - E-COMMERCE AND ITS’ RELIABILITY FROM THE PERSPECTIVE OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF KUYUCAK VOCATIONAL SCHOOL". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (October 2017): 175-190. https://doi.org/10.20875/makusobed.317008