Year 2017, Volume 9, Issue 22, Pages 555 - 574 2017-12-31

DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS

Mustafa BAYHAN [1] , Mevhibe TÜRKMEN [2] , Duygu KEPE [3]

244 922

Karayolu, demiryolu, denizyolu ve yerine göre havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının bulunduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte sunulduğu lojistik köylerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Lojistik merkezler; farklı işletici ve taşıyıcılarla ulusal ve uluslararası, yük taşımacılığı, dağıtımı, depolama ve diğer tüm hizmetlerin yapıldığı alan olarak tanımlanmaktadır.  Lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli işleticiler tarafından yürütüldüğü belirli bir bölge olarak tanımlanan lojistik köylerde, iyi planlanmış ve iyi yönetilen, yük taşımalarıyla ilişkili faaliyetlerin, bu amaçla inşa edilmiş ortak alan içerisinde kümelenmesi söz konusudur. Bu çalışmada, Türkiye’de TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) tarafından,  Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, etkin karayolu ulaşımı olan ve müşteriler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde farklı ölçeklerde 16 noktada kurulduğu söylenen lojistik merkezlerden biri olan Denizli Kaklık Lojistik Köyü SWOT analizi ile incelenmiş ve bu lojistik köyün kuruluş yeri, bölge ticareti ve ekonomisi açılarından değerlendirmesi yapılmıştır. 

Lojistik Merkez, Lojistik Köy, Denizli Kaklık Lojistik Köyü
  • Aktan, C., 1999, “2000'li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri, (2), Stratejik Yönetim”, TÜGİAD Yayını, İstanbul, ( http://www.canaktan.org/yonetim/stratejik-yonetim/swot.htm, 12.12.2017) Aydın ve Öğüt, 2008, “Lojistik Köy Nedir?”, 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, TCDD, İstanbul, 2.Cilt, 1439-1448. Bentzen, K., Hoffmann T., Bentzen L., 2003, Best Practice Handbook for Logistics Centers in the Baltic Sea. Region, NeLoC, Lithuania’dan aktaran; Tanyaş, M., Tuna ,O., Zorlu, F. ve Filik, F., (2012), Şanlıurfa İli Lojistik Strateji Planı Belgesi Şanlıurfa İli Lojistik Merkez /Karalimanı Fizibilite Raporu, (http://www.karacadag.gov.tr/ContentDownload/%C5%9Eanl%C4%B1urfa%20Lojistik%20Fizibilite%20Raporu.pdf Erişim: 12.02.2016) Bezirci ve Dündar, 2011, “Lojistik Köylerin İşletmelere Sağladığı Rekabet Avantajları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, (309-325). Council of Supply Chain Management Professionals –CSCMP , https://cscmp.org/ Coyle, J., Bardi, E., and Langley, J., 1996. The Management of Business Logistics,Sixth Edition. West Publishing Company, Minneapolis. Demiroğlu, E., Eleren, A., (2014), “ Küresel lojistik köyleri ve Türkiye’de kurulması planlanan lojistik köy bölgelerinin ÇKKV yöntemleriyle belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:42, ss.189-202. Demiryolu Sektör Raporu, 2011, TCDD, http://www.tcdd.gov.tr/files/istatistik/sektor2011.pdf Erişim: 15.02.2016. Denizli Valiliği, http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Ulasim-Bilgileri-Denizli (Erişim: 20.03.2016) Denizli Serbest Bölge Müdürlüğü; http://www.denser.com.tr/tr/serbest.asp (Erişim: 10.09.2017) Ekonomi Bakanlığı, https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/serbestBolgeler; (Erişim: 10.09.2017) Elgün, N. ve Elitaş,C., 2011, “Yerel, Ulusal Ve Uluslararası Taşıma Ve Ticaret Açısından Lojistik Köy Merkezlerinin Seçiminde Bir Model Önerisi” CBÜ. Sosyal Bilimler Dergisi Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 Gün, D.,2012, “Küresel düzeyde Sürdürülebilir Lojistik Yönetimi İçin Lojistik Köylere Paradigmal Bir Yaklaşım ve İskenderun Lojistik Köy Projesi”, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Konya, (384-393). İTO, (2006): “Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi”, İstanbul, İTO Yayın No: 2006-14. Karadeniz, V. ve Akpınar, E., 2011, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 23, , S. 49-71 İSTANBUL. Kobu, Bülent,2010, Üretim Yönetimi, 15. Baskı,Beta Basım, İstanbul. Lojistik Derneği (LODER), http://www.loder.org.tr Resmi Gazete, Tarih: 10.11.2008, Sayı: 27050(Mükerrer), Kanun No: 5807. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081110M1-1.htm Erişim Tarihi: 15.02.2016) Resmi Gazete, Tarih: 01.11.2011, Sayı: 28102(Mükerrer), Karar Sayısı: KHK/655. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111101M1-1.htm Erişim Tarihi: 15.02.2016) Resmi Gazete, Tarih: 01.05.2013, Sayı:28634, Kanun No:6461 (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130501-1.htm Erişim Tarihi: 15.02.2016) Tanyaş, M., (2005). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ders Notu, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tanyaş, M., Tuna ,O., Zorlu, F. ve Filik, F., (2012), Şanlıurfa İli Lojistik Strateji Planı Belgesi Şanlıurfa İli Lojistik Merkez / Karalimanı Fizibilite Raporu, (http://www.karacadag.gov.tr/ContentDownload/%C5%9Eanl%C4%B1urfa%20Lojistik%20Fizibilite%20Raporu.pdf Erişim: 12.02.2016) Tanyaş ve Arıkan 2013, “Bursa İli Lojistik Merkez Fizibilite Raporu” http://www.bursaeskisehirbilecik2023.com/rapor/pdf/2.pdf, Erişim tarihi:22.08.2015 T.C.Devlet Demir Yolları Müdürlüğü (TCDD), http://tcdd.gov.tr Yumuk, G. ve İnan,İ.H., 2005, “Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi İşletmelerinin Kalite Maliyetlerinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2).
Subjects Social
Published Date Aralık
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mustafa BAYHAN (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mevhibe TÜRKMEN
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Duygu KEPE
Institution: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { makusobed367392, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {555 - 574}, doi = {10.20875/makusobed.367392}, title = {DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS}, key = {cite}, author = {BAYHAN, Mustafa and TÜRKMEN, Mevhibe and KEPE, Duygu} }
APA BAYHAN, M , TÜRKMEN, M , KEPE, D . (2017). DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22), 555-574. DOI: 10.20875/makusobed.367392
MLA BAYHAN, M , TÜRKMEN, M , KEPE, D . "DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 555-574 <http://dergipark.org.tr/makusobed/issue/33082/367392>
Chicago BAYHAN, M , TÜRKMEN, M , KEPE, D . "DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 555-574
RIS TY - JOUR T1 - DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS AU - Mustafa BAYHAN , Mevhibe TÜRKMEN , Duygu KEPE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.367392 DO - 10.20875/makusobed.367392 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 555 EP - 574 VL - 9 IS - 22 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.367392 UR - https://doi.org/10.20875/makusobed.367392 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS %A Mustafa BAYHAN , Mevhibe TÜRKMEN , Duygu KEPE %T DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 22 %R doi: 10.20875/makusobed.367392 %U 10.20875/makusobed.367392
ISNAD BAYHAN, Mustafa , TÜRKMEN, Mevhibe , KEPE, Duygu . "DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 22 (December 2018): 555-574. https://doi.org/10.20875/makusobed.367392
AMA BAYHAN M , TÜRKMEN M , KEPE D . DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 555-574.
Vancouver BAYHAN M , TÜRKMEN M , KEPE D . DENİZLİ-KAKLIK LOJİSTİK KÖYÜNÜN SWOT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRMESİ - EVALUATION OF DENIZLI-KAKLIK LOGISTICS VILLAGE WITH SWOT ANALYSIS. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 9(22): 574-555.