Year 2016, Volume 44, Issue 44, Pages 125 - 142 2016-10-30

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler

Hanifi Parlar [1] , Ramazan Cansoy [2]

726 971

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının bireysel değerleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015- 2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinde pedagojik formasyon programında öğrenim gören 210 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri Kişisel Değerler Envanteri ve Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının bireysel değerlerinde dair algılarının ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olumlu olduğu bulunmuştur. Bireysel değerler ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ortaya konulmuştur. Öğretmen adaylarının bireysel değerlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Sonuçlar ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır. 

Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, Bireysel değerler ve öğretmenlik, Aday öğretmen
  • Schwartz, S. H., Melech, G., Lehmann, A., Burgess, S. A. M., & Harris, M. (2001). Extending the cross-
  • Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Hanifi Parlar

Author: Ramazan Cansoy

Dates

Publication Date: October 30, 2016

Bibtex @research article { maruaebd286490, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2016}, volume = {44}, pages = {125 - 142}, doi = {10.15285/maruaebd.286490}, title = {Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler}, key = {cite}, author = {Parlar, Hanifi and Cansoy, Ramazan} }
APA Parlar, H , Cansoy, R . (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 44 (44), 125-142. DOI: 10.15285/maruaebd.286490
MLA Parlar, H , Cansoy, R . "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 (2016): 125-142 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/27193/286490>
Chicago Parlar, H , Cansoy, R . "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 (2016): 125-142
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler AU - Hanifi Parlar , Ramazan Cansoy Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.286490 DO - 10.15285/maruaebd.286490 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 142 VL - 44 IS - 44 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.286490 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.286490 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler %A Hanifi Parlar , Ramazan Cansoy %T Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler %D 2016 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 44 %N 44 %R doi: 10.15285/maruaebd.286490 %U 10.15285/maruaebd.286490
ISNAD Parlar, Hanifi , Cansoy, Ramazan . "Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 44 / 44 (October 2016): 125-142. https://doi.org/10.15285/maruaebd.286490
AMA Parlar H , Cansoy R . Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016; 44(44): 125-142.
Vancouver Parlar H , Cansoy R . Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2016; 44(44): 142-125.