Year 2017, Volume 46, Issue 46, Pages 1 - 19 2017-06-01

İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi

Emel ÇİLİNGİR [1] , Perihan DİNÇ ARTUT [2]

830 1708

Bu araştırmada ilkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme becerilerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla bir devlet ilkokulunun dördüncü sınıfına devam eden 46 öğrencisi ile çalışılmıştır. Araştırmanın modeli karma desendir. Nicel kısmında, “Geometrik şekiller ve ölçme” konusu deney grubunda gerçekçi matematik eğitiminin gerektirdiği gibi işlenmesi, kontrol grubunda normal ders seyri devam ettirilmesi şeklinde oluşan öntest ve sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Nitel kısmında ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak görsel matematik okuryazarlık algı ölçeği, problem çözmeye karşı tutum ölçeği, araştırmacılar tarafından hazırlanan başarı testi ön test ve son test ve görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma 5 hafta sürmüştür. Nicel veriler Mann-Whitney U ve Wilcoxon Testleri ile nitel veriler özel durum analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre problem çözme başarıları bakımından daha fazla ilerlediği görülmüştür.

Gerçekçi Matematik Eğitimi, Görsel Matematik Okuryazarlığı
  • Avrupa Komisyonu. (2011). Avrupa’da Matematik Eğitimi. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/132TR.pdf sitesinden 23.05.2014 tarihinde alınmıştır. Çakır, P. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin erişilerine ve motivasyonlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Çilingir, E. (2015). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı düzeyine ve problem çözme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana. Duran, M. (2011). İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile görsel matematik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış üksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan. Duran, M. ve Bekdemir, M. (2013). Görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısıyla görsel matematik başarısının değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 27-40. Eisenberg, T. & Dreyfus, T. (1990). On the reluctance to visualize in mathematics. In W. Zimmerman & S. Cunningham (Eds.), Visualization in teaching and learning mathematics, MAA Notes 19, 25-37, Washington, DC: Mathematical Association of America. Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task. Dordrecht: Reidel. Gutiérrez, A. (1996). “Visualization in 3-dimensional geometry: In search of a framework,” in L. Puig and A. Guttierez (eds.) Proceedings of the 20th conference of the international group for the psychology of mathematics education (vol. 1, pp. 3-19). Valencia: Universidad de Valencia. İşler, A. Ş. (2002). Günümüzde Görsel Okuryazarlık Ve Görsel Okuryazarlık Eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 153-161. Keller, J.J., (1990). Stategy games: Developing positive attitudes and perseverance toward problem solving with fourth graders. (ERIC document Number:ED323013) M.E.B. (2009b). İlköğretim Matematik Programı Giriş Bölümü. Ankara: M.E.B. Yayınevi Rival, I. (1987). Picture puzzling: Mathematicians are rediscovering the power of pictorial reasoning, The .Sciences, 19, 41-46 Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Treffers, A. (1978). Wiskobas doelgericht [Wiskobas goal-directed]. Utrecht: IOWO. Treffers, A. (1987). Three Dimensions. A Model of Goal and Theory Description in Mathematics Instruction – the Wiskobas Project. Dordrecht: Reidel Publishing Company Ünal, Z. A. ve İpek, A. S. (2009). Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(152), 60-70. Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2000). Mathematics education in the Netherlands: A guided tour. Freudenthal Institute Cd-rom for ICME9. Utrecht: Utrecht University Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in Realistic Mathematics Education:an example from a longitudinal on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35. Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S., Van Vaerenbergh, G., Boagerts, H., & Ratincky, E. (1999). Learning to solve mathematical application problems: A design experiment with fifth graders. Mathematical Thinking & Learning, 1(3), 195-229.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Emel ÇİLİNGİR
Institution: CUKUROVA UNIV
Country: Turkey


Author: Perihan DİNÇ ARTUT
Institution: CUKUROVA UNIV
Country: Turkey


Bibtex @research article { maruaebd279963, journal = {Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara University}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {1 - 19}, doi = {10.15285/maruaebd.279963}, title = {İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi}, key = {cite}, author = {ÇİLİNGİR, Emel and DİNÇ ARTUT, Perihan} }
APA ÇİLİNGİR, E , DİNÇ ARTUT, P . (2017). İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46 (46), 1-19. DOI: 10.15285/maruaebd.279963
MLA ÇİLİNGİR, E , DİNÇ ARTUT, P . "İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (2017): 1-19 <http://dergipark.org.tr/maruaebd/issue/30817/279963>
Chicago ÇİLİNGİR, E , DİNÇ ARTUT, P . "İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 (2017): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi AU - Emel ÇİLİNGİR , Perihan DİNÇ ARTUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.279963 DO - 10.15285/maruaebd.279963 T2 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 46 IS - 46 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.279963 UR - https://doi.org/10.15285/maruaebd.279963 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi %A Emel ÇİLİNGİR , Perihan DİNÇ ARTUT %T İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi %D 2017 %J Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 46 %N 46 %R doi: 10.15285/maruaebd.279963 %U 10.15285/maruaebd.279963
ISNAD ÇİLİNGİR, Emel , DİNÇ ARTUT, Perihan . "İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi". Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 46 / 46 (June 2017): 1-19. https://doi.org/10.15285/maruaebd.279963