Orta Karadeniz İletişim Çalışmaları Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2587-1544 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Ondokuz Mayıs University |

8.558

14.862