Year 2016, Volume 12, Issue 2, Pages 0 - 0 2016-07-13

Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi

Gökçe KARAMAN [1] , Abide GÜNGÖR AYTAR [2]

1510 1343

Bu çalışmada okul öncesi dönem çocuklarının erken okuryazarlık becerilerini inceleyebilmek için Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ankara ilindeki altı merkez ilçeden 23 okul, 23 okuldan 244’ü kız, 229’u erkek olmak üzere 48-77 aylar arasında toplam 473 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma, tarama modeline uygun bir şekilde planlanmıştır. Erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi ile ilgili alan yazın taramasının ardından geliştirilmesi planlanan değerlendirme aracının alt testleri ve madde havuzu oluşturulmuş ardından uzman görüşleriyle kapsam geçerliği çalışması yapılmıştır. Değerlendirme aracı içerisindeki maddeler, doğru yanıtlar için “1”, yanlış yanıtlar için de “0” puan verilerek değerlendirilmiştir. Uygulamalar çocuklarla birebir yapılmıştır. Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı içerisinde yer alan alt testlerin geçerlik çalışmaları kapsamında açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve madde ayırt edicilik değerleri incelenmiştir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise alt testlerin; KR-20, test tekrar test ve iki yarı güvenirlik değerleri bulunmuştur. Bulgulara göre Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı içerisinde beş alt test ve toplam 96 madde bulunmaktadır. Bu alt testler; sesbilgisel farkındalık becerilerini değerlendirme (beş faktörlü yapı ve toplam 53 madde), yazı farkındalığı (üç faktörlü yapı ve toplam 16 madde), öyküyü anlama, görselleri eşleştirme ve yazı yazma öncesi becerileri değerlendirme (tek faktörlü yapılar ve 9’ar madde) olarak belirlenmiştir. Alt testlerin KR-20 güvenirlik değerleri 0.61-0.91 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçlarına göre “Yazı Farkındalığı” ve “Yazı Yazma Öncesi Becerileri Değerlendirme” alt testlerinin zayıf bir uyuma, diğer alt testlerin ise kabul edilebilir uyum değerlerine sahip oldukları bulunmuştur. Alt ve üst %27’lik gruplarda yapılan ayırt edicilik analizleri sonucunda tüm maddelerin ayırt edici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken okuryazarlık becerileri, değerlendirme aracı, geçerlik ve güvenirlik, okul öncesi 

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Gökçe KARAMAN

Author: Abide GÜNGÖR AYTAR

Dates

Publication Date: July 13, 2016

Bibtex @ { mersinefd259920, journal = {Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1306-7850}, address = {Mersin University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17860/efd.02080}, title = {Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {KARAMAN, Gökçe and GÜNGÖR AYTAR, Abide} }
APA KARAMAN, G , GÜNGÖR AYTAR, A . (2016). Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 0-0. DOI: 10.17860/efd.02080
MLA KARAMAN, G , GÜNGÖR AYTAR, A . "Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/mersinefd/issue/24536/259920>
Chicago KARAMAN, G , GÜNGÖR AYTAR, A . "Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi AU - Gökçe KARAMAN , Abide GÜNGÖR AYTAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17860/efd.02080 DO - 10.17860/efd.02080 T2 - Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 12 IS - 2 SN - -1306-7850 M3 - doi: 10.17860/efd.02080 UR - https://doi.org/10.17860/efd.02080 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mersin University Journal of the Faculty of Education Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi %A Gökçe KARAMAN , Abide GÜNGÖR AYTAR %T Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi %D 2016 %J Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1306-7850 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17860/efd.02080 %U 10.17860/efd.02080
ISNAD KARAMAN, Gökçe , GÜNGÖR AYTAR, Abide . "Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (July 2016): 0-0. https://doi.org/10.17860/efd.02080
AMA KARAMAN G , GÜNGÖR AYTAR A . Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(2): 0-0.
Vancouver KARAMAN G , GÜNGÖR AYTAR A . Erken Okuryazarlık Becerilerini Değerlendirme Aracı’nın (EOBDA) Geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 12(2): 0-0.