Editör Yardımcısı

Doctoral Cemil Adar YILMAZER

Turkey
ayilmazer91@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Post Graduate Gürkan BAYINDIR

Turkey
gurkanbayindir1@gmail.com
Subjects: Game Sociology,Environmental Sociology,Sociology
Institution: NIGDE UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

DANIŞMA KURULU

Ziya AVŞAR

Turkey
ziyaavsar@hotmail.com
Subjects: Linguistics

Prof.Dr. Yüksel METİN

Turkey
yukselmetin@sdu.edu.tr
Subjects: General Public Law,Constitutional Law
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

Assoc.Prof.Dr. Tarık SEVİNDİ

Turkey
tariksevindi@gmail.com
Subjects: Sports
Institution: Aksaray University, Aksaray 68100, Turkey

BİLİM KURULU

Prof.Dr. Metin ÖZKUL

Turkey
metinozkul@sdu.edu.tr
Subjects: Sociology
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Turkey
dr.mehmetozdemir14@gmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: KOCAELI UNIV

Asst.Prof.Dr. Mehmet GÜRBÜZ

Turkey
meingurbuz@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dr. Lecturer Musa ERKAYA

Turkey
musaerkaya@hotmail.com
Subjects: Religion
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Hatice İÇEL

Turkey
haticeicel@hotmail.com
Subjects: Turkish Community Science in Turkish Field,Turkish Community Science out of Turkey,Turkish Folklore

Assoc.Prof.Dr. Ramis KARABULUT

Turkey
rkarabulut611@hotmail.com
Subjects: Modern Turkish Literature
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Hamdi DOĞAN

Turkey
hdogan@ohu.edu.tr
Subjects: Social Science

Assoc.Prof.Dr. Nevzat TOPAL

Turkey
nevzattopal@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY

Dr. Lecturer Kezban PAKSOY

Turkey
kezbanpaksoy@gmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İbrahim ÖZTÜRK

Turkey
iozturk@ohu.edu.tr
Subjects: Social Science

Dr. Lecturer Ahmet BÜYÜKAKKAŞ

Turkey
abuyukakkas@gmail.com
Subjects: Social Science,Linguistics,Linguistics
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof. Serdar SARISIR

Turkey
ssarisir@ankara.edu.tr
Subjects: Ataturk’s Principles and Historyof the Republic,Social Science
Institution: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

Asst.Prof. BAYRAM POLAT

Turkey
bpolat51@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Sibel BULUT

Turkey
sibelbulut@ohu.edu.tr
Subjects: Linguistics
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ

Turkey
incinuratik@hotmail.com
Subjects: Linguistics
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Elçin YILMAZKAYA

Turkey
yelcin@ohu.edu.tr
Subjects: Linguistics
Institution: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Lecturer Savaş MARAŞLI

Turkey
savasmarasli@nevsehir.edu.tr
Subjects: Art History
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Lecturer Ercan GEÇGİN

Turkey
ercangecgin@ohu.edu.tr
Subjects: Sociology
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Türkan BAYER ALTIN

taltin@ohu.edu.tr
Subjects: Human and Economic Geography

Rıza SAM

rsam@pau.edu.tr
Subjects: Sociology

Assoc.Prof.Dr. Kamil Ali GIYNAŞ

Turkey
kagiynas@gmail.com
Subjects: Classical Turkish Literature of Ottoman Field,Classical Turkish Literature,Linguistics
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Instructor Perizat YERTAYEVA

Turkey
perizat.yertayeva@ohu.edu.tr
Subjects: Linguistics
Institution: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DÜNYASI TEMSİLCİLİKLERİ

Ramiz ASKER

Azerbaijan
ramizasker@gmail.com
Subjects: Social Science

Assoc.Prof.Dr. Hacıyeva HAQİQAT

Azerbaijan
Hagigat1969@mail.ru
Subjects: Turkish World Studies

Tahir KAHHAR

Uzbekistan
tahirkahhar@mail.ru
Subjects: Social Science

Prof. Abdulvahap KARA

Turkey
abdulvahap.kara@msgsu.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Seyitbek ALTUNHANOV

Kyrgyzstan
seyitbek1980@rambler.ru
Subjects: Social Science

Oraz YAĞMUR

Turkmenistan
bulentadam@gmail.com
Subjects: Social Science

AZERBAYCAN TEMSİLCİLİĞİ

Assoc.Prof.Dr. Hacıyeva HAQİQAT

Azerbaijan
Hagigat1969@mail.ru
Subjects: Turkish World Studies