Amaç

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), Türk Dünyasının dergisidir. Türkçe (tüm lehçelerinde) makale kabul edilen dergimizde, bu geniş coğrafyada kaleme alınan makaleleri siz araştırmacıların istifadesine sunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Millî Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), yılda iki defa yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, Sosyal ve Beşeri alanlarda yapılan çalışmaları kabul etmektedir. Bu çerçevede dergide Beşeri Bilimler (Antropoloji, Arkeoloji, Dil Bilim, Edebiyat Araştırmaları, Psikoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Dini Araştırmalar, Felsefe),Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler (Ekonomi ve İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler), Sosyal Bilimler (Coğrafya, Çok Disiplinli Bilimler, İletişim, Kütüphanecilik Bilgi ve Belge Yönetimi, Turizm) ve Sanat sahalarında kaleme alınan makale, tanıtım yazıları ve çeviri yazılara yer verilecektir.