Editör

Prof. Dr. Bülent KARA

Turkey
bkara@ohu.edu.tr
Konular: Siyaset Sosyolojisi
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcısı

Yüksek Lisans Gürkan BAYINDIR

Turkey
gurkanbayindir1@gmail.com
Konular: Sosyoloji,Çevre Sosyolojisi,Oyun Sosyolojisi
Kurum: NIGDE UNIVERSITY, INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

DANIŞMA KURULU

Ziya AVŞAR

Turkey
ziyaavsar@hotmail.com
Konular: Filoloji

Abdullah KORKMAZ

Turkey
abdullah.korkmaz@inonu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN

Turkey
abaran@hacettepe.edu.tr
Konular: Sosyoloji,Beden Sosyolojisi
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Yüksel METİN

Turkey
yukselmetin@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2551-8661
Konular: Anayasa Hukuku,Genel Kamu Hukuku
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Tarık SEVİNDİ

Turkey
tariksevindi@gmail.com
Konular: Spor Bilimleri
Kurum: Aksaray University, Aksaray 68100, Turkey

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ahmet KARTAL

Turkey
ahmetkartal38@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Turkey
veyselbozkurt@yahoo.com
Konular: Sosyoloji
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY

Doç. Dr. Gökhan TUNÇ

Turkey
gokhantunc@anadolu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Bekir ÇINAR

Turkey
bcinar67@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Metin ÖZKUL

Turkey
metinozkul@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2511-9780
Konular: Sosyoloji
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Bibigül İLİYASOVNA İMANBEKOVA

Kazakhstan
Imanbekova.66@mail.ru
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Turkey
dr.mehmetozdemir14@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2879-655X
Konular: Filoloji,Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: KOCAELI UNIV

Doç. Dr. Mehmet GÜRBÜZ

Turkey
meingurbuz@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-1664-1438
Konular: Filoloji
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Musa ERKAYA

Turkey
musaerkaya@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-3961-2659
Konular: İlahiyat,Hadis
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Yakup ALTAN

Turkey
yakupaltan@sdu.edu.tr
Konular: Kamu Yönetimi
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL

Turkey
songulsallangul@sdu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Hatice İÇEL

Turkey
haticeicel@hotmail.com
Konular: Türk Halk Bilimi,Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi,Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Hamdi DOĞAN

Turkey
hdogan@ohu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç. Dr. Ramis KARABULUT

Turkey
rkarabulut611@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-9164-3308
Konular: Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Turkey
nevzattopal@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-4396-657X
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Kezban PAKSOY

Turkey
kezbanpaksoy@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

İbrahim ÖZTÜRK

Turkey
iozturk@ohu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜYÜKAKKAŞ

Turkey
abuyukakkas@gmail.com
Konular: Türk Dili,Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay),Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Dilbilimi,Sözdizimi
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Gülin ÖZTÜRK

Turkey
gozturk@ohu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Serdar SARISIR

Turkey
ssarisir@ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4049-0345
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Kurum: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Bayram POLAT

Turkey
bpolat51@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sibel BULUT

Turkey
sibelbulut@ohu.edu.tr
Konular: Filoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ

Turkey
incinuratik@hotmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Elçin YILMAZKAYA

Turkey
yelcin@ohu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1064-3988
Konular: Dilbilimi
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Savaş MARAŞLI

Turkey
savasmarasli@nevsehir.edu.tr
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ercan GEÇGİN

Turkey
ercangecgin@ohu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9896-119X
Konular: Sosyoloji,Gençlik Sosyolojisi,Irk ve Etnisite Çalışmaları,Kültür Sosyolojisi,Siyaset Sosyolojisi
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Türkan BAYER ALTIN

taltin@ohu.edu.tr
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya

Doç. Dr. Kamil Ali GIYNAŞ

Turkey
kagiynas@gmail.com
Konular: Filoloji,Klasik Türk Edebiyatı,Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Huriye ALTUNER

Turkey
huriyealtuner@gmail.com
Konular: Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat,Mimarlık Tarihi,Resim,Resim
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DÜNYASI KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğretim Görevlisi Perizat YERTAYEVA

Turkey
perizat.yertayeva@ohu.edu.tr
Konular: Filoloji
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DÜNYASI TEMSİLCİLİKLERİ

Ramiz ASKER

Azerbaijan
ramizasker@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç. Dr. Hacıyeva HAQİQAT

Azerbaijan
Hagigat1969@mail.ru
Konular: Türk Dünyası Çalışmaları

Dr. Ömer KÜÇÜKMEHMETOĞLU

Kazakhstan
mehmedzade@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Tahir KAHHAR

Uzbekistan
tahirkahhar@mail.ru
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Abdulvahap KARA

Turkey
abdulvahap.kara@msgsu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Seyitbek ALTUNHANOV

Kyrgyzstan
seyitbek1980@rambler.ru
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Oraz YAĞMUR

Turkmenistan
bulentadam@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

AZERBAYCAN TEMSİLCİLİĞİ

Doç. Dr. Hacıyeva HAQİQAT

Azerbaijan
Hagigat1969@mail.ru
Konular: Türk Dünyası Çalışmaları