Year 2017, Volume 14, Issue 38, Pages 90 - 110 2017-07-28

MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

AHMET BOZAK [1]

180 1970

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üniversitelerde almış oldukları öğretmenlik eğitimine ilişkin görüşlerinin neler olduğunu; üniversitelerde ne tür bir öğretmenlik eğitimi almak istediklerini belirlemek ve öğretmen adaylarının bu eğitiminin daha başarılı olabilmesi için önerilerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi izlenmiş olup, veri toplama sürecinde standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa İli’nde 2012 yılında göreve başlamış 60 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları göre; eğitim fakültelerinin öğretmen adaylarını, mesleğine hazırlama konusunda yetersiz olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Mesleğe yeni başlamış aday öğretmenler; öğrencilerle daha çok vakit geçirebilecekleri uygulamaya dönük bir eğitim almak istedikleri, eğitim fakültelerinde ders veren öğretim elemanlarının öğretmenliği bilen, tanıyan ve kendini iyi yetiştirmiş kişilerden olması gerektiği, öğretmenlik uygulamasına yönelik ders süresinin uzatılması gerektiği ve Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) kaldırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar kelimeler: Eğitim fakültesi, mesleğe yeni başlayan öğretmenler
  • Akan, D., Yalçın, S., & Yıldırım, İ. (2012). Eğitim Deneticilerinin Mesleki Memnuniyet/Memnuniyetsizlik Düzeyleri. Journal of Kâzım Karabekir Education Faculty, 25, 141-158
  • Atay, K. (1996), İlköğretim Müfettişlerinin Yeterlikleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(1), 25-38
  • Aydın, M. (1992). Eğitim Yönetimi. Ankara. Hatiboğlu yayınları. Üçüncü baskı.
  • ________(2000). Çağdaş eğitim denetimi.[Contemporary Educational Supervision] Ankara. Hatiboğlu yayınevi.
  • Bilir, M. (1991). Türk Eğitim Sisteminde Teftiş Alt Sisteminin Yapı ve İşleyişi. Ankara. Ankara Üniversitesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
  • Gökçe F. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç Ve İlkeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 73-78
  • Kapusuzoğlu, Ş. (1988). Son On Yılda İlköğretim Müfettişlerinin Rolünde ve Teftiş Uygulamalarında Değişmeler, Ankara: H.Ü. Yayımlanmamış Doktora Tezi.
  • Karagözoğlu, G. (1972). Türk Eğitim Sisteminde Bakanlık Müfettişlerinin Rolü: Ankara MEB, PAK Dairesi.
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: AHMET BOZAK
Institution: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2017

Bibtex @research article { mkusbed303797, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {Mustafa Kemal University}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {90 - 110}, doi = {}, title = {MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {BOZAK, AHMET} }
APA BOZAK, A . (2017). MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (38), 90-110. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/30676/303797
MLA BOZAK, A . "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017): 90-110 <http://dergipark.org.tr/mkusbed/issue/30676/303797>
Chicago BOZAK, A . "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2017): 90-110
RIS TY - JOUR T1 - MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - AHMET BOZAK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 110 VL - 14 IS - 38 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A AHMET BOZAK %T MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 14 %N 38 %R %U
ISNAD BOZAK, AHMET . "MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 / 38 (July 2017): 90-110.
AMA BOZAK A . MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(38): 90-110.
Vancouver BOZAK A . MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE VE MÜFETTİŞLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 14(38): 110-90.