Editör - Editor

Prof.Dr. Hasan ŞEKER

Turkey
efdergi@mu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Editör Yardımcısı (Assistant Editor)

Doç.Dr. Abbas ERTÜRK

Turkey
efdergi@mu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme 

Yayın Kurulu-Editorial Board

Hasan ŞEKER  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi

hseker@mu.edu.tr

 

Mehmet TAŞPINAR – Gazi Üniverstesi

mehmettaspinar@hotmail.com

 

İzzet GÖRGEN  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi

igorgen@mu.edu.tr

 

Hasan ÜNDER – Ankara Üniversitesi

hasan_under@yahoo.com

 

Şevki KÖMÜR  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi

coal@mu.edu.tr

 

Uğur ALPAGUT  -  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

uguralpagut@hotmail.com

Nilgün AÇIK ÖNKAŞ  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi

nilgunacik@gmail.com

Mehmet GÜROL  -  Yıldız Teknik Üniversitesi

mgurol@yildiz.edu.tr

 

Şendil CAN  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi

csendil@mu.edu.tr

 

Mehmet TAKKAÇ  -  Atatürk Üniversitesi

takkac@atauni.edu.tr

 

Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi        aytenkiris@mu.edu.tr

 

Süleyman ÇELENK  -  Girne Amerikan Üniversitesi

celenksn@yahoo.com

 

Abbas ERTÜRK  -  Muğla Sıtkı Koçman Ünivrsitesi

abbaserturk@mu.edu.tr

 


Danışma Kurulu / (Advisory Board)

Uğur ALPAGUT  -  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

uguralpagut@hotmail.com

 

Süleyman ÇELENK   -  Girne Amerikan Üniversitesi

celenksn@yahoo.com

 

Hasan ÜNDER – Ankara Üniversitesi

hasan_under@yahoo.com

 

Nuray SENEMOĞLU  -  Hacettepe Üniversitesi

profdrnuray@gmail.com

 

Mehmet TAŞPINAR – Gazi Üniverstesi

mehmettaspinar@hotmail.com

 

V. Doğan GÜNAY  -  Dokuz Eylül Üniversitesi

dogan.gunay@deu.edu.tr

 

Mehmet GÜROL  -  Yıldız Teknik Üniversitesi

mgurol@yildiz.edu.tr

 

Zeki KAYA  -  Gazi Üniversitesi

zkaya@gazi.edu.tr

 

Mehmet TAKKAÇ  -  Atatürk Üniversitesi

takkac@atauni.edu.tr