Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1300-7262 | e-ISSN 2587-2672 | Period Biannually | Founded: 1984 | Publisher Marmara University | https://ikf.marmara.edu.tr/yayinlar/iib-dergisi/

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences which has been published on a regular basis since 1984 in social sciences and a refereed academic journal since 2003. The journal can publish articles; in Turkish, English, German and French.  Our journal has achieved/earned the attribute 'international' after being indexed in international indexes of EBSCO and ECONLIT since 2009.


Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences

ISSN 1300-7262 | e-ISSN 2587-2672 | Period Biannually | Founded: 1984 | Publisher Marmara University | https://ikf.marmara.edu.tr/yayinlar/iib-dergisi/
Cover Image

261.195

585.769

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences which has been published on a regular basis since 1984 in social sciences and a refereed academic journal since 2003. The journal can publish articles; in Turkish, English, German and French.  Our journal has achieved/earned the attribute 'international' after being indexed in international indexes of EBSCO and ECONLIT since 2009.


M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2018 Yılı İkinci Sayısı Last Issue
Volume 40 - Issue 2 - Jan 2019
 1. İNOVASYON PERFORMANSININ REKABET GÜCÜ, FİRMA PERFORMANSI VE İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 137 - 166
  T. Sabri Erdil, Sibel Aydoğan, Bahadır Ayar, Özge Güvendik, Seren Diler, Kemal Gusinac
 2. TÜRKIYE’DE KATILIM BANKACILIĞI VE KATILIM BANKACILIĞINDA KAMU GİRİŞİMİ
  Pages 167 - 180
  Mehmet Ersoy, Aybüke Süner
 3. FİNANSAL BAŞARISIZLIĞI BELİRLEYEN ETKENLER: TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Pages 181 - 207
  Arhan S. Ertan, Ömer Ersan
 4. THE ROLE OF FIRST-BEST GOVERNANCE INSTITUTIONS ON GROWTH IN LEAST DEVELOPED COUNTRIES
  Pages 208 - 229
  Adem Gök
 5. LATİN AMERİKA VE ABD HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDA RİSK YAYILIMI: MOMENTLERDE NEDENSELLİK TESTLERİNDEN YENİ BULGULAR
  Pages 230 - 254
  Bülent Güloğlu, Pınar Kaya
 6. BİR FİNANSALLAŞMA GÖSTERGESI OLARAK TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BORÇLARIN DÖNÜŞÜMÜ: 2002-2017
  Pages 255 - 273
  Togan Karataş
 7. BANKA VE FİNANSAL KURUMLARIN KREDİLER VE SORUNLU KREDİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 274 - 295
  Hüseyin Selimler, Süleyman Kale
 8. TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GENÇ İŞSİZLİĞİN BELİRLEYİCİLERİ
  Pages 297 - 318
  Fatma Didin Sönmez, Yasemin Özerkek
 9. MUHASEBE TEORİSİ VE YENİ KAVRAMSAL ÇERÇEVEYE GÖRE VARLIK, BORÇ VE ÖZKAYNAK KAVRAMLARININ TANIMI VE SUNUMU: ÜLKELERARASI KARŞILAŞTIRMA
  Pages 319 - 346
  Banu Sultanoğlu, Yıldız Özerhan
 10. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI SAĞLIK HİZMETİ MEMNUNİYETİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Pages 347 - 369
  Gülay Akgül Yılmaz, Müge Yetkin Ataer, Gözde Nalbant Efe
 11. “VERGİ, RESİM, HARÇ” KAVRAMLARININ TARİHSEL DEVİNİMİ: KAVRAM KARGAŞASI BAĞLAMINDA “RESMİN” GÜNÜMÜZDEKİ VARLIK SORUNU
  Pages 370 - 393
  Güneş Yılmaz