Güncel Sayı

Cilt: 46 Sayı: 1, 27.06.2024

Yıl: 2024

Makaleler

-Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal bilimler içinde yer alan iktisat, işletme ve siyaset bilimi ile ilişkili dillerinde teorik ve uygulamalı olmak üzere yüksek kalitede bilimsel yayınlar üretmeyi amaçlamaktadır.


-Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdığı üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üçe bölünmesiyle, daha önce Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi adıyla yayımlanan dergimiz yayın hayatına İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin ortak yayını olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi adıyla devam etmektedir. Yayına kabul edilen çalışmaların sosyal bilimler içinde yer alan iktisat, işletme ve siyaset bilimiyle -en azından- ilişkili olması gerekmektedir.


Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi makale yazım kuralları, Dergimizin web sitesinde açıklanmaktadır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi en yüksek seviyede bilimsel yayın etiğini uygulamayı taahhüt eder. Dergi, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından dergi editörleri için geliştirilen kılavuz ve politikalarına uygun olarak hazırlanan Temel Uygulama ilkelerini esas alır. Dergi, kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında COPE tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını (https://publicationethics.org/resources/flowcharts) referans alır.
COPE yayın etiği ilkelerine bağlı olarak editörler, hakemler ve yazarlar aşağıdaki etik kurallarını gözetmekle yükümlüdürler.

Editör
• Editör dergiye gelen çalışmaları, yazarların din, dil, ırk, cinsiyet, etnik köken ve siyasi düşünce gibi özelliklerine bağlı olmaksızın yalnızca çalışmanın kalitesine, derginin ilke ve amaçlarıyla örtüşüp örtüşmediğine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesini sağlamalıdır.
• Editör makalede sunulan bilgileri kendi çalışmaları için kullanmamalıdır.
• Editör etik ihlaller durumunda makaleyi reddetmelidir.
• Editör dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutmalıdır. Bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.
• Editör makalelerin çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmesini sağlamalıdır.
• Editör dergiye gönderilen makaleleri kabul etme, reddetme ya da değişiklik talep etme konusunda editör kurulu ile birlikte tam yetkiye sahiptir.


Hakem
• Dergi tarafından hakemlik teklifi sunulduğunda, makul bir zaman aralığında, olumlu ya da olumsuz yanıt vermelidir.
• Zamanında değerlendirebileceğini düşündüğü ve yeterli uzmanlığa sahip olduğu çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
• Adil ve tarafsız bir değerlendirme yapamayacağını düşünmesi durumunda bunu bildirmelidir.
• Çift kör hakem değerlendirme sürecini benimseyerek hareket etmelidir.
• Değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, şahsi yorumlardan kaçınmalıdır.
• İntihal ya da diğer etik ihlallerden şüphelenmesi durumunda editör kurulunu bilgilendirmelidir.
• Hakemlik sürecinde elde ettiği bilgiyi kendisinin ya da başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
• Değerlendirilen çalışma yayınlanmadan önce, söz konusu çalışmada bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmamalıdır.
• Değerlendirilen çalışmayı reddetmesi durumunda, reddetme gerekçelerini belirtmek durumundadır.

Yazar
• Çalışmanın orijinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını ve halihazırda farklı bir dergide değerlendirme aşamasında olmadığını beyan etmelidir.
• Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmaya katkıda bulunmuş olmalıdır.
• Yazarlar ihtiyaç duyulması halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkânı sağlamalıdır.
• Yazarın yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu fark etmesi durumunda editör kurulunu bilgilendirmesi gerekmektedir.
• Yazar etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır.
• Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Makalede yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda gösterilmelidir.

makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir