Year 2018, Volume 18, Issue 47, Pages 65 - 82 2018-12-28

BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE
On Bahaa Taher’s Story “Bi al-Amsi Halimtu Bika”

Zafer Ceylan [1]

71 187

1935’te Kahire’de dünyaya gelen Bahâ Tâhir, günümüz Arap edebiyatının yaşayan önemli simalarından biridir. Cemâl Abdunnâsır’ın “Mısır’ı kalkındırma projesi”nin önemli bir taraftarı olan Tâhir, Abdunnâsır’ın 1970’teki ölümünün ardından cumhurbaşkanı olan Enver Sedat’ın uygulamaya koyduğu “açık kapı politikası”nın aydın kesim içerisindeki muhalif isimlerinden biri olur. Siyasi yönetime olan memnuniyetsizliğini, devlet kuruluşlarındaki işini bırakarak gösterir ve 1972 yılında yurt dışına çıkarak Birleşmiş Milletlerin kimi alt kuruluşlarında serbest çevirmen olarak görev alır. 1995 yılında emekli oluncaya dek yurt dışında kalan ve aynı yıl ülkesine dönmeye karar veren Tâhir için bu yıllar, bir nevi gönüllü sürgünlük yıllarıdır. Kendisinin 1983 yılında kaleme aldığı ve 1984’te aynı adı taşıyan koleksiyonunda yayınladığı öyküsü “bi’l-Ems Ḥalimtu bike” (Dün Gece Rüyamda Seni Gördüm) ise Mısır Altmışlılar Kuşağı öykücülüğünün tipik örneklerinden biridir. Dönemin anlatı üslubunu içinde barındırması yanı sıra yazarının hayatından kesitler sunması, olayların tasavvufi bir çerçeve içinde tutulması ve senfonik bir dil üzerinden kurgulanması, öyküyü diğer örneklerin arasından öne çıkartır. Öyküdeki olaylar dizini, klasik Batı müziğindeki eserler gibi kimi zaman yükselerek, kimi zamansa alçalarak senfonik bir bütünlük oluşturur. Ayrıca ana karakterler arasındaki mekânsal birliktelik ile zamansal farklılığın sürekli bir çatışma içinde olması; realist, sembolist ve egzistansiyalist unsurların tek bir öyküde iç içe yer alması, eserin edebi değerini artıran diğer unsurlardır. Çalışmamızda, Tâhir’in dil, üslup ve içerik yönünden eleştiriye tabi tuttuğumuz bu eseri, Arap öykücülüğü hususunda, edebiyat eleştirmenlerinin üzerinde en çok durduğu öykülerin başında gelir.

Bahaa Taher who was born in 1935 in Cairo is one of the most important living figures of contemporary Arabic literature. As an important supporter of Gamal Abdel Nasser’s “Egyptian development project”, Taher become one of the opposition figures among the intellectuals of the “open door policy” applied by Anwar Sadat who became the president following the death of Abdel Nasser in 1970. He shows his dissatisfaction with political administration by abandoning his job in state institutions; therefore, he went abroad in 1972 and worked as a freelance translator in some United Nations agencies. For Taher, who stayed abroad until his retirement in 1995 and decided to return to his country in the same year, these years are a kind of voluntary exile. The story Bi al-Amsi Ḥalimtu Bika” (I Dreamed of You Last Night) he had written in 1983 and he had published in his collection which titled with the same name in 1984 is one of the typical examples of the story of Egyptian Sixties Generation. Giving details of its author’s life, keeping events in a mystical framework and editing out of a symphonic language make the story stand out among the other examples in addition to its narrative style of its period.The sequence of events in the story, such as the works of classical Western music, sometimes rising, sometimes descended, creates a symphonic unity. The other factors that increase the literary value of the story are the realist, symbolist and existentialist elements intermingled in a single story and the constant conflict of the spatial association with the temporal difference between the main characters. This story of the author, which we criticize in this study in terms of language, style and content, is one of the stories that literary critics evaluate it the most about contemporary Arabic narrative.

  • Bedevî, M. (1992) “el-Kitâbe ve’l-Ḥanîn - Ḳırâ’a fî Rivâye Hâletî Ṣafiyye ve’d-Deyr”, Fuṣûl, (S.11/2).
  • ———, (2007) “Bahâ’ Ṭâhir”, Ḳâmûsu’l-edebi’l-‘Arabî el-ḥadîs, (Der. Ḥamdî es-Sekkût), Kahire: Dâru’ş-Şurûḳ.
  • Er, R. (2012) Çağdaş Arap edebiyatı seçkisi, Ankara: Vadi Yayınları.
  • ‘Iyd, Ḥ. (2009) el-Ḳıṣṣatu’l-‘Arabiyye el-kaṣîra, , Kahire: el-Meclisu’l-A‘lâ li’s-Seḳâfe.
  • Tahir, B. (2017) Bilmezdim tavus kuşlarının uçabildiğini, (Z. Ceylan, Çev.) İstanbul: Kırmızı Yayınları.
  • Ṭâhir, B. (2007) Hâletî Ṣafiyye ve’d-deyr. (Yazarın önsözü), Kahire: Dâru’ş-Şurûḳ.
  • Yılmaz, K. ve Çetin, K. (2007) “Rüyalar ve Niyazî Mısrî’nin Ta‘bîrâtu’l-Vâkı‘ât adlı eserinde rüyaların dili”, Turkish Studies, (S.2/4).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2131-6787
Author: Zafer Ceylan (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { nusha478301, journal = {Nüsha}, issn = {1303-0752}, address = {Oku Anonim Şirketi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {65 - 82}, doi = {10.32330/nusha.478301}, title = {BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {Ceylan, Zafer} }
APA Ceylan, Z . (2018). BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE. Nüsha, 18 (47), 65-82. DOI: 10.32330/nusha.478301
MLA Ceylan, Z . "BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE". Nüsha 18 (2018): 65-82 <http://dergipark.org.tr/nusha/issue/41856/478301>
Chicago Ceylan, Z . "BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE". Nüsha 18 (2018): 65-82
RIS TY - JOUR T1 - BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE AU - Zafer Ceylan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32330/nusha.478301 DO - 10.32330/nusha.478301 T2 - Nüsha JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 82 VL - 18 IS - 47 SN - 1303-0752- M3 - doi: 10.32330/nusha.478301 UR - https://doi.org/10.32330/nusha.478301 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE %A Zafer Ceylan %T BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE %D 2018 %J Nüsha %P 1303-0752- %V 18 %N 47 %R doi: 10.32330/nusha.478301 %U 10.32330/nusha.478301
ISNAD Ceylan, Zafer . "BAHA TAHİR'İN ''DÜN GECE RÜYAMDA SENİ GÖRDÜM'' ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE". Nüsha 18 / 47 (December 2018): 65-82. https://doi.org/10.32330/nusha.478301