Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2587-1854 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuifd

111.350

644.171

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


Ondokuz Mayıs Unıversity Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) is an international  peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December. The journal aims to publish scientific research articles, book reviews, scientific meeting  and symposium reviews in the field of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics) and to share these studies with public.

The journal does not have any article submission charges or article processing charges (APCs).    OMUIFD uses double-blind peer review process and all articles are checked by means of a software in order to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.

Abstracted and indexed by

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(start: 08/01/2019)

(start: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(start: 06/01/2011) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuifd
Cover Image

111.350

644.171

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


Ondokuz Mayıs Unıversity Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) is an international  peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December. The journal aims to publish scientific research articles, book reviews, scientific meeting  and symposium reviews in the field of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics) and to share these studies with public.

The journal does not have any article submission charges or article processing charges (APCs).    OMUIFD uses double-blind peer review process and all articles are checked by means of a software in order to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.

Abstracted and indexed by

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(start: 08/01/2019)

(start: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(start: 06/01/2011) 

Issue 46 - Jun 2019
 1. Necip Mahfuz’un “El-Lissu ve’l-Kilâb” Adlı Romanında Tasavvufi İzlekler
  Pages 5 - 24
  Adnan Arslan
 2. Kıraatlerin Nahiv İlminin Teşekkülüne Etkisi
  Pages 25 - 57
  Alaaddin Şükür
 3. Yorumun Dinselleşmesinde Cemaat Söyleminin Rolü
  Pages 59 - 82
  Ali Yıldırım
 4. الأطوار التاريخية في التعامل مع مسألة السماع في الأزمنة الكلاسيكية المتأخرة من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر الهجري
  Pages 83 - 105
  Mohamad Anas Sarmini
 5. Sivaslı Münevver Nakşî Şeyhi Kazancızâde Emin Edîb Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Vahdet-i Vücûd Anlayışı
  Pages 107 - 144
  Eyyup Akdağ
 6. Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği
  Pages 145 - 172
  Hasan Kafalı
 7. Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler
  Pages 173 - 187
  İlyas Uçar
 8. Sadrüşşerîa’nın Uṣûlü’l-Pezdevî Güncellemesi
  Pages 189 - 223
  İlyas Yıldırım
 9. Gençlerde İnternet Bağımlılığı ve Dindarlık İlişkisi
  Pages 225 - 260
  Necmi Karslı
 10. Nahivdeki İstidlâl Çeşitleri
  Pages 261 - 295
  Yunus İnanç
 11. Sözlü Gelenek, Form Kritiği ve İnciller
  Pages 297 - 327
  Zafer Duygu
 12. Gaybî Haberler, Tarih ve Müşterek Râvi: Metodolojik Bir Çalışma
  Pages 329 - 364
  Andreas Görke
 13. Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği -Tarih, Teori ve Problemler-, yazar Güldane Gündüzöz
  Pages 365 - 369
  Fatıma Elif Kavasoğlu
 14. “İyi Müslüman” Olmak: Birleşik Krallık ve Bangladeş'te Tebliğ Cemaati, yazar Bulbul Siddiqi
  Pages 371 - 382
  Harun Biçakcı
Indexes and Platforms
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.