Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2587-1854 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuifd

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


Ondokuz Mayıs Unıversity Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) is an international  peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December. The journal aims to publish scientific research articles, book reviews, scientific meeting  and symposium reviews in the field of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics) and to share these studies with public.

The journal does not have any article submission charges or article processing charges (APCs).    OMUIFD uses double-blind peer review process and all articles are checked by means of a software in order to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.

Abstracted and indexed by

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(start: 08/01/2019)

(start: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(start: 06/01/2011) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Ondokuz Mayıs University | http://dergipark.gov.tr/omuifd
Cover Image

105.767

590.739

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


Ondokuz Mayıs Unıversity Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) is an international  peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December. The journal aims to publish scientific research articles, book reviews, scientific meeting  and symposium reviews in the field of Islamic Studies (Scope: Arts and Humanities/Religion/Islamic Studies & Scope: Social and Behavioral Sciences/ Theology and Ethics) and to share these studies with public.

The journal does not have any article submission charges or article processing charges (APCs).    OMUIFD uses double-blind peer review process and all articles are checked by means of a software in order to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.

Abstracted and indexed by

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(start: 08/01/2019)

(start: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(start: 06/01/2011) 

Issue 45 - Dec 2018
 1. Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Etme Nedenleri (Elazığ Örneği)
  Pages 5 - 33
  Şuayip Özdemir, Tuncay Karateke
 2. Ali b. Ma’bed el-Mısrî’ye (ö. 218/833) Nispet Edilen Bir Hadis El Yazmasının İncelenmesi
  Pages 35 - 60
  Hüseyin Akgün
 3. Merhamet Eğitiminin Saldırganlık Davranışını Azaltmadaki Rolü
  Pages 61 - 82
  Muhammet Fatih Genç
 4. İmam Mâtürîdî’nin Nesh Anlayışı
  Pages 83 - 113
  Abdulkadir Karakuş
 5. Türk-İslam Medeniyetinde Vakıf Müessesesi: Bayburt Örneği
  Pages 115 - 149
  Abdurrahman Okuyan
 6. Kaynakları İtibarıyla Ravzatu’l-ʿUḳūl’da Hikmet İçerikli Şiirlerin Farklı Kullanımı
  Pages 151 - 182
  Aladdin Gültekin
 7. İslam Borçlar Hukukunda Ta‘yin Muhayyerliği
  Pages 183 - 208
  Hasan Şahin
 8. Hakîm et-Tirmizî’nin ‘Risâletü Keyfiyyeti’s-Sülûk ilâ Rabbi’l-Âlemîn’ Adlı Eserinde Bireysel Bir Çaba Olarak Uzlet, Halvet ve Keşf Süreci
  Pages 209 - 242
  Mehmet Uyar
 9. Kara Davud Paşa Camii İmâreti Vakfı
  Pages 243 - 290
  Nevzat Sağlam
 10. Mu’tezile ve Şîa Arasında Fikri Bağlantı Meselesi: Tevhid İlkesi Bağlamında Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû Ca’fer et-Tûsî Arasında Bir Karşılaştırma
  Pages 291 - 327
  Rıza Korkmazgöz
 11. Lutfî Mahlaslı Bilinmeyen Bir Şairin Divanı ve Divanındaki Tasavvufi Istılahlar
  Pages 329 - 366
  Seydi Kiraz
 12. Dillerin Kökenine İlişkin Kelâmî Yaklaşımlar: Bâkıllânî Örneği
  Pages 367 - 388
  Elmas Gülhan Çam
 13. Garplılaşmanın Neresindeyiz?, yazar Mümtaz Turhan (Ankara: Altınordu Yayınları, 2015)
  Pages 389 - 394
  Rabia Doğru
Indexes and Platforms
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.