Year 2018, Volume 9, Issue 16, Pages 2556 - 2573 2018-12-30

Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum
Women, Body and Society within the Framework of Bryan S. Turner’s theory

Özlem Aydoğmuş Ördem [1]

26 182

Sosyoloji disiplininde, beden sosyolojisi alanı ikinci dünya savaşı sonrasına kadar göz ardı edilmiştir. Postyapısalcı kuramla birlikte beden sorgulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, 1950 sonrası modern sosyoloji teorisinde, insan bedeni merkezde bir bilgi sorunu ve konusu olarak yer almaktadır. Postyapısalcı düşüncede beden ve arzunun önemi çok sık bir şekilde tanınmıştır. Bu çalışmada Bryan S. Turner’ın beden sosyolojisi ele alınmıştır. Ayrıca, kadının toplumdaki yeri beden sosyolojisi açısından incelenmiştir. Çünkü Turner’ın beden sosyolojisi içerisinde en çok yer alması gereken toplumsal aktörün kadın olduğu düşünülmektedir. Turner, beden problemini Descartes’tan günümüze kadar ele alarak beden sosyolojisini disiplinler arası bir bakışla tartışmaktadır. Bedenin toplumsal olarak inşa edildiğini ve iktidarın merkezlerinden biri olduğunu vurgulamaktadır. Turner, bedenleşmenin toplumsal doğası ve karşılıklılık ilişkisine dayanarak uygarlaşma süreci ile birlikte beden ve kültürel oluşumu anlayışı ve beden teorisi daha yakından incelenerek bütünsel bir yaklaşıma doğru gidilmesi gerektiğini düşünmektedir. Günümüzde Turner’ın beden sosyolojisi ile ilgili analizleri toplumda sağlık sosyolojisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur ve genel sosyolojide unutulan beden sosyolojisi problemini derinleştirmiştir. 

The discipline of sociology ignored body until after the Second World War. The body has been questioned and examined within the poststructuralist theory. Therefore, in the post-1950 modern sociology theory, the human body has been scrutinized as a problem and subject of knowledge in the center. The importance of body and desire in poststructuralist thinking is very often recognized. In this study, the sociology of the body developed by Bryan S. Turner has been discussed. The role of women has also been investigated within the framework of sociology of body because it is women as social actors that should be placed into Turner’s theory of sociology of body. Turner dealt with the sociology of bodies from an interdisciplinary point of view, taking the body problem from Descartes to the present. It is emphasized that the body is socially constructed and can be seen as one of the centers of power. Turner (2001) notes that based on the relationship between social nature and reciprocity of the body, together with the process of civilization, body and cultural formation, and body theory should be examined more closely approaching a holistic approach. Turner's analysis of the sociology of the body has contributed to the development of the sociology of health in the society and has deepened the problem of the sociology of the body which has been discarded in general sociology.

 • Butler, J. (1988). Performative act and gender constitution: An essay in phenomenology and feminist theory. Theatre Journal, 40 (4), 519- 531.
 • Butler, J. (2008). Cinsiyet belası. Başak Ertür (Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Descartes, R. (2018). Felsefenin ilkeleri. Mesut Akın (Çev.). İstanbul: Say Yayınevi.
 • Descartes, R. (2011). Hakikatin araştırılması. Atakan Altınörs (Çev.). İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Durkheim, E. (1984). The division of labor in society. The Free Press.
 • Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve tüketim kültürü. Mehmet Küçük. (Çev.).İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, M. (1993). Cinselliğin tarihi. Hülya Tufan (Çev.).İstanbul: Afa Yayınları.
 • Foucault, M. (2003). Kliniğin doğuşu. Temel Keşoğlu (Çev.). Ankara: Doruk Yayımcılık.
 • Foucault, M. (2011). Özne ve iktidar/Seçme Yazılar 2. Osman Akınhay ve Işık Ergüden (Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault. M. (2015). İktidarın gözü/Seçme Yazılar 4. Işık Ergüden (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Göle, N. (2000). İslamın yeni kamusal yüzleri: İslam ve kamusal alan üzerine bir atölye çalışması. İstanbul: : Metis Yayınları.
 • Göle, N. (2002). Melez desenler: İslam ve modernlik üzerine. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Göle, N. (2004). Modern mahrem: Medeniyet ve örtünme. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Göle, N. (2007). Batı-dışı modernlik kavramı üzerine. Tanıl Bora ve Murat Gültekin (Ed.). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Batıcılık. İçinde (ss. 56-67). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Göle, N. (2009). İç içe girişler: İslam ve Avrupa. Ali Berktay (Çev.). İstanbul : Metis Yayınları.
 • Göle, N. (2015). Gündelik yaşamda Avrupalı Müslümanlar. Zehra Cunillera (Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Honneth, A., ve Joas, H. 1988 [1980]. Social Action and Human Nature. Translated by Raymond Meyer. New York, NY: Cambridge University Press.
 • Marcuse, H. (2013). One-dimensional man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. London: Routledge.
 • Martin, E. (1989) The woman in the body: A cultural analysis of reproduc-tion. Milton Keynes: Open University Press.
 • Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. Trans.Colin Smith. London: Routledgea nd Kegan Paul.
 • Parsons, T. (1951). Social system. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Shilling, C. (1993). The body and social theory. Londra: Sage.
 • Turner, B. S. (1992). Düzenleyen bedenler: sağlık sosyolojisinde denemeler. Barış Özkul (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Turner, B. S. (2011). Tıbbi güç ve toplumsal bilgi. Ümit Tatlıcan (Çev.).Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Turner, B. S. (2001). Body and society. Londra: Sage Yayınları.
 • Williams, S.J. ve Bendelow G. (1998). The lived body: Sociological themes, embodied issues. London: Routledge.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9896-3037
Author: Özlem Aydoğmuş Ördem (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey


Bibtex @review { opus488049, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {2556 - 2573}, doi = {10.26466/opus.488049}, title = {Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum}, key = {cite}, author = {Aydoğmuş Ördem, Özlem} }
APA Aydoğmuş Ördem, Ö . (2018). Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 2556-2573. DOI: 10.26466/opus.488049
MLA Aydoğmuş Ördem, Ö . "Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2556-2573 <http://dergipark.org.tr/opus/issue/39179/488049>
Chicago Aydoğmuş Ördem, Ö . "Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2018): 2556-2573
RIS TY - JOUR T1 - Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum AU - Özlem Aydoğmuş Ördem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.488049 DO - 10.26466/opus.488049 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2556 EP - 2573 VL - 9 IS - 16 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.488049 UR - https://doi.org/10.26466/opus.488049 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS International Journal of Society Researches Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum %A Özlem Aydoğmuş Ördem %T Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 9 %N 16 %R doi: 10.26466/opus.488049 %U 10.26466/opus.488049
ISNAD Aydoğmuş Ördem, Özlem . "Bryan S. Turner’ın Kuramı Çerçevesinde Kadın, Beden ve Toplum". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 / 16 (December 2019): 2556-2573. https://doi.org/10.26466/opus.488049