Year 2019, Volume 5, Issue 2, Pages 200 - 208 2019-07-28

MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Nesrin DUMAN [1]

22 25

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ölüm ve sakatlanmalarda önemli bir sebep olan şiddet, uluslararası bir toplum sağlığı problemidir. Şiddeti ve toplumsal çerçevede bakıldığında şiddetin sonucu olan suçlu davranışı önlemede, bu davranışa neyin öncülük ettiğini belirlemek önemlidir. İnsanların neden suç işlediği ve suçlu davranışın nasıl önleneceği, dünya genelinde birçok çalışmanın yapılmasına ve fazla sayıda teorilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Mentalizasyon da, şiddet ve saldırganlık üzerine ileri sürülen nedenlerden önemli bir tanesidir. Mentalizasyon, yaşamımızı idame etmede, psikolojik sağlığımızda ve sosyal bir varlık olan insanın, diğer insanlarla bir arada yaşayabilmesinde, insan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesinde çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu kavram son dönemlerde saldırganlık ve şiddet üzerine yapılan çalışmalarda, duygudurum düzenlemesi konusundaki araştırmalarda, kişilik bozukluklarının sağaltımında mentalizasyon destekli müdahale ve terapi programlarının oluşturulmasında önemle vurgulanmaktadır. Bu çalışmada mentalizasyonun psikopatoloji, duygudurum düzenleme, saldırganlık ve şiddet davranışı arasındaki ilişkideki aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.
Mentalizasyon, psikopatoloji, duygudurum düzenleme, saldırganlık, şiddet
 • Adshead, G. (2004). Three degrees of security: attachment in forensic institutions. In a matter of security: the application of attachment theory to forensic psychiatry and psychotherapy (eds F Pfäfflin, G Adshead): 147–66. Jessica Kingsley Publishers. [Adobe Digital Editions sürümü]. http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2014/05/PfafflinAdshead-eds-A-Matter-of-Security-The-Application-of-Attachment-Theory-to-Forensic-Psychiatry-and-Psychothera.pdf adresinden erişildi.
 • Allen, J. G. (2014). What is mentalizing ve why do it with. [YouTube Video]. (Erişim tarihi: 2017, Mart 30). https://www.youtube.com/watch?v=NLT7ieO3hTkvet=318s adresinden erişildi.
 • Allen, J., Fonagy, P. ve Bateman, A. (2013). Klinik uygulamada zihinselleştirme. (S. Yelkener, Çev.). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları 37.
 • Astington, J. W., Harris, P. L., Olson, D. R. (eds.). (1988). Developing Theories of Mind. Cambridge, England: Cambridge University Press. https://www.sscnet.ucla.edu/comm/steen/cogweb/Abstracts/DevelopingTheories_88.html adresinden erişildi.
 • Bakermans-Kranenburg, M. J. ve van Ijzendoorn, M. H. (2009). The first 10000 adult attachment interviews: distribution of adult attachment representations in clinical and non-clinical groups. Attachment and Human Development, 11 (3):223–63. doi: 10.1080/14616730902814762.
 • Baron-Cohen, S. (2001). Theory of mind in normal development and autism. Prisme, (34):174-83. https://www.researchgate.net/publication/238603356_ Theory_of_Mind_in_normal_development_and_autism adresinden erişildi.
 • Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1986). Mechanical, behavioural and Intentional understanding of picture stories in autistic children. British Journal of Developmental Psychology, 4: 113–125. doi:10.1111/j.2044-835X.1986.tb01003.x
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (Eds.). (2012). Handbook of mentalizing in mental health practice. Washington, DC: American Psychiatric Pub.
 • Bateman, A. & Fonagy, P. (2010). Mentalization based therapy for borderline personality disorder. World Psychiatry, (9) 1:11-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816926/ adresinden erişildi.
 • Beeghly, M. & Cicchetti, D. (1994). Child maltreatment, attachment, and the self system: emergence of an internal statelexicon in toddlers at high social risk. Development and Psychology, 6:5-30. doi: 10.1017/S095457940000585X
 • Beeney, J. E., Stepp, S. D., Hallquist, M. N., Scott, L. N., Wright, A. G., Ellison, W. D., Nolf, K. A., & Pilkonis, P. A. (2015). Attachment and social cognition in borderline personality disorder: Specificity in relation to antisocial and avoidant personality disorders. Personality Disorders, Jul; 6 (3):207-15. doi: 10.1037/per0000110.
 • Bleiberg, E. (2001) Treating personality disorders in children and adolescents: a relational approach. NY: The Guilford Press.
 • Brüne, M. (2005). Theory of mind in schizophrenia: a review of the literature. Schizophr Bull (2005) 31 (1):21-42. doi:https://doi.org/10.1093/schbul/sbi002
 • Bowlby, J. (1960). Separation anxiety: a critical review of the literature. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1(4):251–69. doi:10.1111/j.1469-7610.1960.tb01999.x
 • Choi-Khain, L. W., & Gunderson, J. G. (2008). Mentalization: ontogeny, assessment, and application in the treatment of borderline personality disorder. American Journal of Psychiatry, 165 (9), 1127-1135. doi: 10.1176/appi.ajp.2008.07081360.
 • Cracco, E., Van Durme, K., & Braet, C. (2015). Validation of the FEEL-KJ: An instrument to measure emotion regulation strategies in children and adolescents. PLoS ONE, 10 (12): e0137080. doi:10.1371/journal.pone. 0144324.
 • Czaja, J., Rief, W., & Hilbert, A. (2009). Emotion regulation and binge eating in children. International Journal of Eating Disorders, 42 (4):356-62. doi:10.1002 /eat.20630.
 • Dolan, M., & Fullam, R. (2004). Theory of mind and mentalizing ability in antisocial personality disorders with and without psychopathy. Psychological Medicine, 2004 Aug; 34 (6):1093-102.
 • Duman, N. (2018a). Çalışan Yetişkinlerdeki Bilişsel Çarpıtma Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Strategic Research in Social Science, 8(3):1-10. Doi: 10.26579/jocress-8.3.1
 • Duman, N. (2018b). Duygusal istismarı anlamak. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Duman, N. (2018c). Peri masalları ve çizgi animasyon filmlerindeki zihin durumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
 • Duman, N. (2009). Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilmiş olan uyuşturucu madde kullanan hükümlülerde psikosomatik düşünce biçiminin Rorschach testi ile incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
 • Duman, N., & Oral, G. (2018). Peri masalları ve çizgi animasyon filmlerindeki zihin durumlarının incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 113-26. Doi: 10.31461/ybpd.427936
 • Duman, N., & Oral, G. (2018b). Esrar kullananlarda psikosomatik düşünce biçiminin Rorschach testi ile incelenmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 19 (43): 1-13.
 • Dyer, J. R., Shatz, M., & Wellman, H. M. (2000). Young children’s storybooks as a source of mental state information. Cognitive Development, 15 (1):17-37. doi:10.1016 /S0885-2014(00)00017-4.
 • Ensink, K., Normandin, L., Target, M., Fonagy, P., Sabourin, S., & Berthelot, N. (2015). Mentalization in children and mothers in the context of trauma: An initial study of the validity of the Child Reflective Functioning Scale. British Journal of Developmental Psychology, 33: 203–217. doi: 10.1111/bjdp.12074
 • Fonagy, P. (2015). Peter Fonagy, Anna Freud Centre Chief Executive: What is Mentalization? Interview. [YouTube Video]. (Erişim tarihi: 2017, Mart 30). https://www.youtube.com/watch?v=OHw2QumRPrQvet=449s adresinden erişildi.
 • Fonagy, P. (2004). Attachment theory and psychoanalysis. London UK: H. Karnac (Books) Ltd. [Adobe Digital Editions sürümü]. http://library.bilgi.edu.tr/ adresinden erişildi.
 • Fonagy, P. & Bateman, A. (2008). The development of borderline personality disorder – a mentalizing model. Journal of Personality Disorders, 22:4–21
 • Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., & Target, M. (2004). Affect regulation, mentalization, and the development of the self. London: KARNAC Books.
 • Fonagy, P. &Target, M. (1998). Mentalization and the changing aims of psychoanalysis. Psychoanalytic Dialogues, 8:87-114. http://dx.doi.org/10.1080/ 10481889809539235.
 • Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: their role in self-organization. Development and Psychopathology, 9 (4), 679-700. Erişim adresi: https://www.semanticscholar.org/paper/Attachment-and-reflective-function-their-role-in-s-Fonagy-Target/52a1866d18027f8b8b6f0ff551b26cf368043838.
 • Fonagy, P., Target, M., Steele, H. & Steele, M. (1998). Reflective functioning manual for application to adult attachment interview. Version 5. http://www.mentalizacion.com.ar/images/notas/Reflective%20Functioning%20Manual.pdf adresinden erişildi.
 • Fonagy P., & Luyten P. A. (2009). Developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Developmental Psychopatholgy. 21 (4):1355–81. doi: 10.1017/S0954579409990198.
 • Frye, D. & Moore, C. (1991). Children's theories of mind: Mental states and social understanding. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Happé, F. G. E. & Frith, U. (1996). Theory of mind and social impairment in children with conduct disorder. British Journal of Developmental Psychology, 9:105-123. doi:10.1111/j.2044-835X.1996.tb00713.x.
 • Hawkes, L. (2011). With you and me in mind: Mentalization and transactional analysis. Transactional Analysis Journal, 41(3), 230-240. doi:10.1177/036215371 104100305.
 • Hoermann, S., Zupanick, C.E. & Dombeck, M. (2013). Attachment Theory Expanded: Mentalization. https://www.mentalhelp.net/articles/attachment-theory-expanded-mentalization/ adresinden erişildi.
 • Hughes, C., & Dunn, J. (1998). Understanding mind and emotion: Longitudinal assosiations with mental-state talk between young friends. Developmental Psychology, 34 (5):1026-1037. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.34.5.1026.
 • Marty, P. (1998). Zihinselleştirme ve psikosomatik. (A. E. Yavuz Sever, Çev.).İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • McElwain, N. L., Booth-LaForce, C., & Wu, X. (2011). Infant-mother attachment and children's friendship quality: Maternal mental-state talk as an intervening mechanism. Developmental Psychology, 47 (5):1295-1311. doi:10.1037 /a0024094.
 • Möller, C., Falkenström, F., Holmqvist Larsson, M., ve Holmqvist, R. (2014). Mentalising in young offenders. Psychoanalytic Psychology, 31 (1):84-99. http://dx.doi.org/10.1037/a0035555
 • Navarro-Haro, M., Wessman, I., Botella, C., & Garcia-Palacios, A. (2015). The role of emotion regulation strategies and dissociation in non-suicidal self-injury for women with borderline personality disorder and comorbid eating disorder. Comprehensive Psychiatry, 63:123-130. doi: 10.1016/j.comppsych.2015.09.001.
 • Newbury-Helps, J. (2011). Are difficulties in mentalizing associated with severity of antisocial personality disorder? (D.Clin.Psy. thesis). http://discovery.ucl.ac.uk/1330849/1/DClinPsy%20thesis%20final%2014th%20Sept2011%20John%20Helps.pdf adresinden erişildi.
 • Oral, G. (2017). Doktora ders notları (Yayınlanmamış). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul.
 • Pfäfflin, F., & Adshead, G. (Eds).(2004). A matter of security: the application of attachment theory to forensic psychiatry and psychotherapy. UK: Jessica Kingsley Publishers.
 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22 (1):15-34. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/maruhad/issue/27591/290653
 • Rogers, E. C. (2013). Children and elephants: a study of mentalization, empathy and attitudes towards conservation of participants of an elephant-based environmental intervention in West Africa. CUNY Academic Works. Erişim adresi: http://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1755 adresinden erişildi.
 • Schneider-Rosen, K. & Cicchetti, D. (1991). Early self-knowledge and emotional development: Visual self-recognition and affective reactions to mirror self-images in maltreated and non-maltreated toddlers. Developmental Psychology, 27 (3):471-478. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.27.3.471
 • Schore, A. N. (2002). Advances in neuropsychoanalysis, attachment theory, and trauma research: Implications for self psychology. Psychoanalytic Inquiry, 22:433–484. doi: http://dx.doi.org/10.1080/07351692209348996
 • Sharp, C., Fonagy, P. & Goodyer, I. M. (Eds.). (2008). Social cognition and developmental psychopathology. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/med/9780198569183.001.0001
 • Shatz M. (1994). A Toddler's Life: Becoming a Person. New York, NY: Oxford University Press.
 • Specht, P. M. (2016). Psychotherapy with children and early adolescents from a mentalization perspective.(Doctoral thesis). www.theses.ulaval.ca/2016/32464/32464.pdf adresinden erişildi.
 • Sutton, J., Reeves, M., & Keogh, E. (2000). Disruptive behaviour, avoidance of responsibility and theory of mind. British Journal of Developmental Psychology, 18:1-11. doi: 10.1348/026151000165517.
 • Tager-Flushberg, H. (1992). Autistic children's talk about psychological states: Deficits in the early acqusition of a theory of mind. Child Development, 63 (1):161-172.
 • Tice, D. M., Bratslavsky E., ve Baumeister, R. F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: if you feel bad, do it! Journal of Personality and Social Psychology, 80 (1):53-67. doi: 10.1037//0022-3514.80.1.53.
 • Thompson, M. & Tuch, R. (2014). The stories we tell ourselves. New York: Routledge.
 • Velotti, P., Garofalo, C., D'Aguanno, M., Petrocchi, C., Popolo, R., Salvatore, G., & Dimaggio, G. (2016). Mindfulness moderates the relationship between aggression and antisocial personality disorder traits: preliminary investigation with an offender sample. Comprehensive Psychiatry, (64):38-45. doi:10.1016/j.comppsych.2015.08.004
 • Wellman, H. M., Phillips, A. T., & Rodriguez, T. (2000). Young children's understanding of perception, desire, and emotion. Child Development, 71 (4):895-912. doi:10.1111 /1467-8624.00198.
 • Winnicott, D. (1971). Playing and Reality. USA: Tavistock Publications Ltd.
 • Yakeley J. & Williams A. (2014). Antisocial personality disorder: new directions. Advanced Psychiatry Treatments, 20 (2):132-43. doi: 10.1192/apt.bp.113.011205
 • Young, J. C. & Widom, C. S. (2014). Long-term effects of child abuse an neglect on emotion processing in adulthood. Child Abuse ve Neglect, 38:1369-81. doi:10.1016/j.chiabu.2014.03.008
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2751-8315
Author: Nesrin DUMAN (Primary Author)
Institution: PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 28, 2019

Bibtex @review { pesausad505106, journal = {PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9950}, eissn = {2149-8385}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {200 - 208}, doi = {}, title = {MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME}, key = {cite}, author = {DUMAN, Nesrin} }
APA DUMAN, N . (2019). MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2), 200-208. Retrieved from http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/505106
MLA DUMAN, N . "MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 200-208 <http://dergipark.org.tr/pesausad/issue/47373/505106>
Chicago DUMAN, N . "MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 200-208
RIS TY - JOUR T1 - MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME AU - Nesrin DUMAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 208 VL - 5 IS - 2 SN - 2528-9950-2149-8385 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 PESA International Journal of Social Studies MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME %A Nesrin DUMAN %T MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME %D 2019 %J PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2528-9950-2149-8385 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD DUMAN, Nesrin . "MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME". PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (July 2019): 200-208.
AMA DUMAN N . MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME. CC Licence. 2019; 5(2): 200-208.
Vancouver DUMAN N . MENTALİZASYON VE MENTALİZASYONUN PSİKOPATOLOJİ, DUYGUDURUM DÜZENLEME, SALDIRGANLIK VE ŞİDDET İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DERLEME. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(2): 208-200.