Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 55 - 69 2019-06-30

The Models Which Raise Efficiency in Disaster Awareness Trainings
Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller

Emel Sonkaya [1] , G. Gülnaz GÜLTEKİN [2] , Burhan Ulutaş [3]

63 49

Disasters, depending on the type and nature, cause significant physical, economic and social losses. Being ready for disasters is the most basic way to prevent or reduce the destruction caused by disasters. Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) carries out various activities in order to prevent the transformation of natural events into disasters. For example, AFAD Earthquake Simulation Center, which was established in Ankara in 2003 to raise public awareness, has trained many students and civil servants of all ages to date. There are many models specially designed and produced by instructors for use in AFAD's trainings. In this study, the design and production processes of the "Earth Shell Layer Model" and " Earthquake shock table model that can be building design on it" are explained. These models that enable participants to be included in the process and become involved in disaster awareness trainings; arouses interest, materializes abstract things, saves time and can be used again and again. It is thought that these models can be used in earthquake awareness training throughout Turkey. Therefore, these materials, which can be modeled easily, can be produced in needed educational institutions, civil society or public institutions and more people can become conscious about experience.

Türüne ve niteliğine bağlı olarak afetler önemli fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara yol açar. Hazırlık, afetleri önlemenin temel yoludur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğa olaylarının afetlere dönüşmesini önlemek amacıyla çeşitli hazırlık faaliyetler yürütmektedir.  Örneğin, kamuoyunu bilinçlendirmek üzere 2003 yılında Ankara'da kurulan AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde bugüne kadar her yaştan çok sayıda öğrenciye ve kamu personeline eğitim verilmiştir. AFAD’ın eğitimlerinde kullanılmak üzere eğitmenler tarafından özel tasarlanıp üretilmiş olan birçok model mevcuttur. Bu çalışmada depremin oluşum mekanizmasının ve gerçekleşme sürecinin gösterildiği "Yer Kabuğu Katman Modeli" ile "Üzerinde Yapı İnşa Edilebilen Deprem Sarsma Tablası Modeli"nin tasarım ve üretim süreçleri anlatılmaktadır. Afet farkındalık eğitimlerinde katılımcıların izleyici konumundan çıkıp sürece dâhil edilmesini sağlayan bu modeller ilgi uyandırmakta, soyut şeyleri somutlaştırmakta, zamandan tasarruf sağlamakta ve tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Söz konusu modellerin çoğaltılarak ülkemizin her yerinde deprem farkındalık eğitimlerinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, kolaylıkla modellenebilecek bu materyallerin ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında, sivil toplum ya da kamu kuruluşlarında üretilerek depremler konusunda daha çok insanın deneyime dayalı bilinçli hale gelmesi sağlanabilir.

 • AFAD. (2014, Kasım). Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Eylül 25, 2018 tarihinde afad: https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf adresinden alındı
 • AFAD. (2015, Haziran 12). Ekim 27, 2018 tarihinde www.afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/tr/1438/Afete-Hazir-Okullar-Odul-Aldi adresinden alındı
 • AFAD. (2016, Mart 04). Ekim 27, 2018 tarihinde afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/tr/3617/Afete-Hazir-Turkiye-Ile-Okullar-Harekete-Geciyor adresinden alındı
 • AFAD. (2016, Mayıs 31). https://www.afad.gov.tr/tr/4275/Ilkokul-Ogrencileri-Afete-Hazir-Turkiye-Icin-Tiyatro-Yapiyor. Ekim 27, 2018 tarihinde www.afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/tr/4275/Ilkokul-Ogrencileri-Afete-Hazir-Turkiye-Icin-Tiyatro-Yapiyor adresinden alındı
 • AFAD. (2017, Ocak 25). Ekim 27, 2018 tarihinde www.afad.gov.tr: https://www.afad.gov.tr/tr/15362/AFAD-okullari-harekete-geciriyor adresinden alındı
 • AFAD. (2018). Hakkında. Eylül 25, 2018 tarihinde AFAD: https://www.afad.gov.tr/tr/2211/AFAD-Hakkinda adresinden alındı
 • AFADEM. (2014). https://ankara.afad.gov.tr/tr/4135/Deprem-Simulasyon-Merkezi.
 • Atlı, A. (2006). Afet Yönetimi Kapsamında Deprem Açısından Japonya ve Türkiye Örneklerinde Kurumsal Yapılanma. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2003). Uluslararası Acil Durum Yönetimi Sempozyumu Sonuç Raporu. Ankara.
 • Demirel, Ö. (2012). Öğretme Sanatı (Öğretim İlke ve Yöntemleri). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Ekinci, N. (2011). İşbirliğine Dayalı Öğrenme. Ö. Ed: Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler (s. 93-109). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Ergünay, O. (2007). Türkiye'nin Afet Profili. TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 1-14). Ankara: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası.Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi. (2007). Türkiye'nin Afet Profili. TMMOB AFET SEMPOZYUMU, (s. 1-14).
 • Kadıoğlu, M. (2009). Eğitim Kurumları İçin Afet Acil Yardım Planlama Rehberi. İstanbul: İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü.
 • Karamustafaoğlu, O. Ö. (2004). Isı ve sıcaklık kavramarının öğrencilerin zihninde yapılanmasına yönelik bir örnek olay incelemesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 94-109.
 • Özden, Y. (2011). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Şahinel, M. (2011). Etkin Öğrenme. Ö. Ed: Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler (s. 149-165). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Yalın, H. İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • https://www.afad.gov.tr/tr/1547/AFAD-Engel-Tanimiyor
 • https://www.afad.gov.tr/tr/1825/AFAD-ta-Isaret-Dili-ile-Deprem-Egitimi
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019-1
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3156-0513
Author: Emel Sonkaya (Primary Author)
Institution: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3288-9196
Author: G. Gülnaz GÜLTEKİN
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1267-5577
Author: Burhan Ulutaş
Institution: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { resilience563230, journal = {Resilience}, issn = {2602-4667}, address = {İsmail Talih GÜVEN}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {55 - 69}, doi = {10.32569/resilience.563230}, title = {Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller}, key = {cite}, author = {Sonkaya, Emel and GÜLTEKİN, G. Gülnaz and Ulutaş, Burhan} }
APA Sonkaya, E , GÜLTEKİN, G , Ulutaş, B . (2019). Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller. Resilience, 3 (1), 55-69. DOI: 10.32569/resilience.563230
MLA Sonkaya, E , GÜLTEKİN, G , Ulutaş, B . "Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller". Resilience 3 (2019): 55-69 <http://dergipark.org.tr/resilience/issue/46558/563230>
Chicago Sonkaya, E , GÜLTEKİN, G , Ulutaş, B . "Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller". Resilience 3 (2019): 55-69
RIS TY - JOUR T1 - Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller AU - Emel Sonkaya , G. Gülnaz GÜLTEKİN , Burhan Ulutaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32569/resilience.563230 DO - 10.32569/resilience.563230 T2 - Resilience JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 69 VL - 3 IS - 1 SN - 2602-4667- M3 - doi: 10.32569/resilience.563230 UR - https://doi.org/10.32569/resilience.563230 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Resilience Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller %A Emel Sonkaya , G. Gülnaz GÜLTEKİN , Burhan Ulutaş %T Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller %D 2019 %J Resilience %P 2602-4667- %V 3 %N 1 %R doi: 10.32569/resilience.563230 %U 10.32569/resilience.563230
ISNAD Sonkaya, Emel , GÜLTEKİN, G. Gülnaz , Ulutaş, Burhan . "Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller". Resilience 3 / 1 (June 2019): 55-69. https://doi.org/10.32569/resilience.563230
AMA Sonkaya E , GÜLTEKİN G , Ulutaş B . Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller. Resilience. 2019; 3(1): 55-69.
Vancouver Sonkaya E , GÜLTEKİN G , Ulutaş B . Afet Farkındalık Eğitimlerinde Verimliliği Arttıran Modeller. Resilience. 2019; 3(1): 69-55.