Editor

Prof.Dr.Alim KOŞAR (drakosar@gmail.com)

Suleyman Demirel University, Dean Of Faculty Of Medicine

Yardımcı Editörler

Doç.Dr.Rasih YAZKAN (drrasihyazkan@yahoo.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine Vice Dean

Dr.Öğr.Üyesi Kanat GÜLLE (kglle@yahoo.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine Vice Dean

Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (giraykolcu@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics

Dr.Öğr.Üyesi M. İnci BAŞER KOLCU (incikolcu@gmail.com)

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Suleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Department of Medical Education and Informatics

Bölüm Editörleri

Prof.Dr.Evrim ERDEMOĞLU (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)


Prof.Dr.Pakize KIRDEMİR (SDÜ Tıp F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.)


Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU (SDÜ Tıp F. Biyofizik A.D.)


Prof.Dr.Mekin SEZİK (SDÜ Tıp F. Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.)


Prof. Dr. Rasih Yazkan (Göğüs Cerrahisi AD)


Prof.Dr.Taylan OKSAY (SDÜ Tıp F. Üroloji A.D.)


Doç.Dr. İbrahim Metin ÇİRİŞ (SDÜ Tıp F. Patoloji A.D.)


Doç.Dr.Levent DUMAN (SDÜ Tıp F. Çocuk Cerrahisi A.D.)


Doç.Dr. Selma Korkmaz (Dermatoloji AD),


Doç. Dr. Yonca Sönmez (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.),


Doç.Dr.İnci Meltem Atay (Psikiyatri AD)


Doç.Dr.Nilgün Gürbüz (Tıbbi Biyoloji)


Doç.Dr. Hakan Korkmaz (İç Hastalıkları AD),


Doç.Dr. Kanat GÜLLE (Histoloji ve Embriyoloji A.D.)


Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (Tıp Eğitimi ve Bilişim A.D.)


Dr.Öğr.Üyesi A.Meriç ÜNAL(Spor Hekimliği A.D.),


Dr.Öğr.Üyesi Mehtap Savran (Farmakoloji AD)


Dr.Öğr.Üyesi Emine Elif Özkan (Radyasyon Onkolojisi AD)

International Scientific Advisory Board

Prof. Dr. Dariusz Patkowski (Polonya)

Dr.Edin Kabil (Bosna Hersek)İstatistik Editörü

Prof.Dr.Hikmet Orhan

Dizgi Grafik

Serdağ Dağlı


Dergi Sekreteryası

Dr.Öğr.Üyesi Giray KOLCU (giraykolcu@sdu.edu.tr)

Hakkı IŞIK (Dahili: 3230)

Kurul Sekreteri

Hakkı IŞIK (Dahili: 3230) (hakkiisik@sdu.edu.tr)

Saime ÖZBAYRAKÇI (Dahili:3714)

İntihal Politikası

Dergimize gönderilen tüm yazılar ithenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %25 ve altı olması önerilmektedir.