Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 176 - 194 2018-12-30

Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak

İrfan Özet [1]

74 231

Muhafazakârlık paydasında buluşan toplumsal blok, günümüz Türkiye’sinde merkezileşerek iktidar öznesi haline gelmiştir. Bu gerçeklikten hareketle çalışmanın amacı, toplumsal ve siyasal düzeyde gelişen bu iktidar deneyiminin kentli muhafazakârlarda habitus dönüşümüne etkilerini ortaya koymaktır. Gündelik yaşamda bir eylem ve algı hattı olarak habitus, yapısal düzeydeki dönüşümler etrafında biçimlenmektedir. Bu çerçevede muhafazakârların hiyerarşi alanlarındaki değişen yörüngesi, habitusun izlediği güzergahı doğrudan belirlemektedir. Özellikle egemen grupların rutin bir kamusal refleksi olarak dışlayıcı kapanmanın muhafazakâr yaşam alanlarında artan hacmi, dönüşümün en net yansıma imkânı bulduğu zemin halindedir. Dışlayıcı kapanma ve habitus dönüşümü arasındaki bu bağıntı, çalışmanın yaslandığı temel referans alanıdır. Muhafazakâr yaşam alanlarında dışlayıcı kapanmanın sınıfsal ve kültürel düzeyde artan seyri, son tahlilde habitusu da dönüştürmektedir.

Habitus dönüşümü, dayanışmacı kapanma, dışlayıcı kapanma
  • Alver, K. (2013)., Mahalle, Hece Yayınları, Ankara.Bourdieu, P. (2016), Akademik Aklın Eleştirisi, Çev: P. Burcu Yalım, Metis Yay., İstanbul.Bourdieu, P. (2015), Pratik Nedenler, Çev: H. Uğur Tanrıöver, Hil Yay., İstanbul.Casey, E. (2001), “Between Geography and Philosophy: What Does It Mean to Be in the Place-World?”, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 91, No. 4, (683-693).Cuche, D (2013), Sosyal Bilimlerde Kültür Kavramı, Çev: Turgut Arnas, Bağlam Yay., İstanbul.Çayır, K. (2012), “Gruplararası İlişkiler Bağlamında Ayrımcılık”, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Dursun, D. (1993), “Devleti Küçültmek Özgürlük Sorunudur”, Yeni Zemin, Sayı:8, İstanbul.Erder, S. (2015), İstanbul Bir Kervansaray (mı?), İstanbul Bilgi Ünv. Yay., İstanbul.Giddens, A. (2000), Sosyoloji, Çev: Hüseyin Özel, Cemal Güzel, Ayraç Yay., Ankara.Göle, N. (2000), Melez Desenler, Metis Yay., İstanbul.Işık, O. - Pınarcıoğlu, M. (2013), Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yay., İstanbul.Karpat, K. (2003), Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Çev: Abdülkerim Sönmez, İmge Kitabevi, Ankara.Özsöz, C. (2009), Pierre Bourdieu Sosyolojisi ve Simgesel Şiddet, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Parkin, F. (1974), “Strategies of Social Closure in Class Formation”, The Social Analysis of Class Structure, Ed. F. Parkin, Tavistock Press, London, (1-18).Parkin, F. (2006), “Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique”, Social Class and Stratification, Ed: R. F. Levine, Rowman&Littlefield Publishers, USA, (121- 142).Simmel, G. (1966), Conflict & The Web of Group-Affiliations, The Free Press, New York.Tekeli, İ. (1994), Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt:2, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, İstanbul.Turner, B. (2000), Statü, Çev: Kemal İnal, Doruk Yay., Ankara.Türkün, A. vd. (2014), “1923-1980 Döneminde Kentsel Politikalar ve İstanbul’da Konut Alanlarının Gelişimi”, Mülk, Mahal, İnsan, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.Wacquant, L. (2014), “Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi”, Ocak ve Zanaat, Der: Güney Çeğin, Emrah Göker vd., İletişim Yay., İstanbul.Weber, M. (2012), Ekonomi ve Toplum, Cilt: 1, Çev. Latif Boyacı, Yarın yay., İstanbul.Weir, R. (2007), “Social Closure”, Classs In America, An Encyclopedia, Ed: R. E. Weir, Volume 1, Greenwood Press, London, (790-791).Wimmer, A. (2008), “The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries: A Multilevel Process Theory”, American Journal of Sociology, Volume: 113, Number 4, (970-1022).http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/gecmisten-bugune-fatih (12.12.2014)Yeni Zemin Dergisi (1994), “Değişimin Önündeki Engel: Kemalizm”, Sayı:16, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Sociology
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4612-2305
Author: İrfan Özet (Primary Author)
Institution: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { sosnot472961, journal = {Sosyoloji Notları}, issn = {}, eissn = {2618-5903}, address = {Cihad ÖZSÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {176 - 194}, doi = {}, title = {Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak}, key = {cite}, author = {Özet, İrfan} }
APA Özet, İ . (2018). Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak. Sosyoloji Notları, 2 (2), 176-194. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosnot/issue/42083/472961
MLA Özet, İ . "Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak". Sosyoloji Notları 2 (2018): 176-194 <http://dergipark.org.tr/sosnot/issue/42083/472961>
Chicago Özet, İ . "Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak". Sosyoloji Notları 2 (2018): 176-194
RIS TY - JOUR T1 - Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak AU - İrfan Özet Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Notları JF - Journal JO - JOR SP - 176 EP - 194 VL - 2 IS - 2 SN - -2618-5903 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Notları Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak %A İrfan Özet %T Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak %D 2018 %J Sosyoloji Notları %P -2618-5903 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Özet, İrfan . "Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak". Sosyoloji Notları 2 / 2 (December 2019): 176-194.
AMA Özet İ . Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak. sosnot. 2018; 2(2): 176-194.
Vancouver Özet İ . Habitus Dönüşümü Olarak Muhafazakârlığın İktidar Deneyimini Kavramsallaştırmak. Sosyoloji Notları. 2018; 2(2): 194-176.