Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 286 - 299 2018-12-29

Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği
Usability of Folk Songs in Turkish Education

Üzeyir SÜĞÜMLÜ [1] , Keziban TEKŞAN [2]

96 391

Araştırmanın amacı; kültürümüzü yansıtan ve Türkçenin en güzel sözlü edebi ürünlerinden biri olan türkülerin Türkçe eğitiminde kullanılabilirliğini incelemektir. Araştırmanın diğer bir amacı, Türkçe öğretmenlerine Türkçe derslerinde kullanabilecekleri metin örnekleri sunmaktadır. Araştırma, tarama modeli ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma materyali olarak türkülerin yer aldığı kaynak eserler belirlenmiştir.  Kaynak eserlerden toplanan türküler, Türkçe eğitiminde kullanılabilirlikleri açısından incelenmiştir. Çalışma verilerinin toplanması, belgesel tarama (doküman incelemesi) ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma materyallerinden elde edilen bulgular, betimsel çözümleme ile sunulmuştur. Araştırma ile şu sonuçlara ulaşılmıştır: Türküler hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için önemli ürünlerdir, Türkçe eğitimine birçok açıdan zengin içerik sunar, derse giriş etkinliklerinde ve tema öğretiminde, dil becerilerinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırılması sürecinde ve dil bilgisi etkinliklerinde kullanılabilir ürünlerdir.

The aim of the research is to examine the usability in turkish education of folk songs which are one of the most beautiful oral literary products of Turkish. Another aim of the research is to provide Turkish teachers with examples of text that they can use in Turkish lessons. The research was conducted with screening model. As the study meterial of the research, the source works of folk songs were determined. The folk songs collected from the source works were examined in terms of their usability in Turkish education. The collection of study data was carried out by documentary screening (document review). The findings obtained from the study metarials were presented with decriptive analysis. The results of the research are as follows: Folk songs are necessary product to transfer both Turkish and Turkish culture to future generations, offers rich content in many aspects of Turkish education, are products that can be used in the process of acquiring language skills (listening, speaking, reading, writing) and in grammer activities.

 • Akarsu, Sıtkı (2018). Ortaokullarda Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere Şarkılarla Dil Öğretimi Üzerine Bir İnceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 24, 138-146.
 • Aktulum, Kubilay (2013). Folklor ve Metinlerarasılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Artun, Erman (2013). Türk Halk Edebiyatına Giriş. 8. Baskı. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Aslan, Ensar (2017). Türk Halk Edebiyatı. 5. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ayrancı, Bilge Bağcı (2017). Türkçe Öğretim Programı (2017) Temaları İçin Çukurova Bölgesi Türkülerinin Kullanılması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3(2), 102-116.
 • Babayiğit, Özgür (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Kültürel Öğeleri Kullanma Durumlarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 5(4), 627-648.
 • Bâkiler, Yavuz Bülent (1986). Âşık Veysel-Hayatı ve Şiirleri. İstanbul: Tercüman Gazetesi Eki.
 • Başgöz, İlhan (2008). Türkü. İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Büyükyıldız, Zeki (2009). Türk Halk Müziği-Ulusal Türk Müziği. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.
 • Çangal, Önder (2012). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Taşıyıcı Olarak Türküler. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, 9-20.
 • Demirel, Özcan (1993). Yabancı Dil Öğretimi İlkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Gündüz, Osman ve Tacettin Şimşek (2014). Dinleme Eğitimi. Ankara: Grafiker Yayınları
 • Kalfa, Mahir (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Unsurlarının Kullanımı. Mili Folklor, Yıl 25, Sayı 97, 167-177.
 • Kamiloğlu, Ramazan (2016). Türk Halk Müziğindeki Türkülerin Bazılarında Geçen Tasavvufi Temalar. İnönü Üniversitesi Kültür Sanat Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 43-51.
 • Karasar, Niyazi (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karataş, Hicran (2014). Geleneğin Kuşaklara Aktarımı Bağlamında Bir Çatalzeytin Düğün Türküsü. Milli Folklor, Yıl: 26, Sayı: 11, 138-148.
 • Kınık, Mehmet (2011). Bir İletişim Aracı Olarak Türk Halk Müziği ve Türküler. Erciyes İletişim Dergisi, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (136-150).
 • Küçükakın, H. Ali (2009). Âşık Veysel Hayatı ve Şiirleri: Dostlar Beni Hatırlasın. Konya: Tablet Kitabevi.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Genel Amaçlar. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/08144011_KANUN.pdf adresinden 10.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Önaldı, Şenel (1980). Türklerde Musiki, Dil ve Edebiyat İlişkileri (Birinci Milli Türkoloji Kongresi. İstanbul: Kervan Yayınları.
 • Özbek, Mehmet (1981). Folklor ve Türkülerimiz. 2. Baskı. İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Özbek, Mehmet A. (1990). Milli Kültürümüz İçinde Türk Halk Müziği. Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Özçimen, Ayçan ve Sevilay Gök (2013). Antalya Yöresi Halk Türkülerinde Yer Alan Kültürel Motifler. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı:4, 92-97.
 • Sert, Fethiye (2017). Elazığ Harput Türküleri Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (1), 65-86.
 • Sun, Muammer (1984). Kır Çiçekleri. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Tekşan, Keziban (2012). Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasrettin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17. 271-287.
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018). Millî Eğitim Bakanlığı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Uğur, Abdullah (2015). Müzik Coğrafyası: Türkülerdeki Coğrafya, Bilig, Sayı: 74, 239-260.
 • Vural, Feyzan Göher (2011). Türk Kültürünün Aynası: Türküler. e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 6, Number: 3, 397-411.
 • Yelken Yanpar, Tuğba (2012). Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayınları.
 • Yılar, Ömer (2007). Halk Bilimi ve Eğitim. 2. Baskı, Ankara: Pegem Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2135-5399
Author: Üzeyir SÜĞÜMLÜ (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5768-0022
Author: Keziban TEKŞAN (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje480111, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {286 - 299}, doi = {10.19126/suje.480111}, title = {Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği}, key = {cite}, author = {SÜĞÜMLÜ, Üzeyir and TEKŞAN, Keziban} }
APA SÜĞÜMLÜ, Ü , TEKŞAN, K . (2018). Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 286-299. DOI: 10.19126/suje.480111
MLA SÜĞÜMLÜ, Ü , TEKŞAN, K . "Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 286-299 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/480111>
Chicago SÜĞÜMLÜ, Ü , TEKŞAN, K . "Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 286-299
RIS TY - JOUR T1 - Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği AU - Üzeyir SÜĞÜMLÜ , Keziban TEKŞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.480111 DO - 10.19126/suje.480111 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 286 EP - 299 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.480111 UR - https://doi.org/10.19126/suje.480111 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği %A Üzeyir SÜĞÜMLÜ , Keziban TEKŞAN %T Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.480111 %U 10.19126/suje.480111
ISNAD SÜĞÜMLÜ, Üzeyir , TEKŞAN, Keziban . "Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 286-299. https://doi.org/10.19126/suje.480111
AMA SÜĞÜMLÜ Ü , TEKŞAN K . Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 286-299.
Vancouver SÜĞÜMLÜ Ü , TEKŞAN K . Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 299-286.