Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 103 - 117 2017-09-20

Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”

Feyzan Hayal Şehirali Çelik [1]

184 583

Patent hukukunda geçerli olan mutlak yenilik ilkesi gereği, buluş konusunun başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya açıklanmış olması onun yeniliğini ortadan kaldırır. Başvuru tarihinden önce yayımlanmış önceki tarihli başvurular da bu kapsamdadır. Önceki tarihli başvurunun aynı başvuru sahibine ait olması sonucu değiştirmez. Bu başvurular da 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) m. 83.2 gereği yayımlandıkları tarihten itibaren tekniğin bilinen durumuna dâhil olurlar. Önceki tarihli başvurunun aynı kişiye ait olması, SMK m. 84’te düzenlenen buluşa patent ve faydalı model verilmesini engellemeyen açıklamalar kapsamında değerlendirilmesini gerektirmez; zira anılan madde, merci tarafından yapılan açıklamaları ancak sınırlı şekilde bu istisna kapsamında ele almaktadır. Başvuru tarihinde veya daha sonra yayımlanan önceki tarihli başvurular ise SMK m. 83.3’te öngörülen şartlarda tekniğin bilinen durumuna dâhil kabul edilirler. Bu tür başvurular açısından, SMK m. 145.2’de düzenlenen çifte koruma yasağının uygulanma olasılığının da ayrıca dikkate alınması söz konusu olabilecektir.

çatışan başvurular, buluşa patent verilmesini engellemeyen açıklamalar, tekniğin bilinen durumu
 • Benkard, Georg (2012), Europäisches Patentübereinkommen, 2. Auflage München, C. H. Beck.
 • Germinario, Claudio (2011), Double Patenting in the Practice of the European Patent Office, IIC, s. 387 vd.
 • Gesthuysen, Hans Dieter (1993), Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung, GRUR, s. 205 vd.
 • Helfgott, Samson&Rosenman, Katten Muchin (2013), Applying “Conflicting Applications” as Prior Art - Can Harmonization Be Achieved?, World Intellectual Property Report, Vol. 27, N. 5, s. 1 vd.
 • Kraβer, Rudolf&Ann, Christoph (2016), Patentrecht, 7. Auflage, München, C. H. Beck.
 • Kraβer, Rudolf (1967), Die ältere Anmeldung als Patenthindernis, GRUR Int., s. 285 vd.
 • Kraβer, Rudolf (1996), Geheime Offenbarungen in der Gnadenfrist – Wann ist eine miβbräuchliche ältere Anmeldung neuheitsunschädlich?, GRUR Int., s. 347 vd.
 • Mes, Peter (2015), Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 4. Auflage, München, C. H. Beck.
 • Öztürk, Özgür (2008), Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları, İstanbul, Arıkan Basım Yayım dağıtım Ltd. Şti.
 • Pagenberg, Jochen (1981), Vorbenutzung und Vorveröffentlichung des Erfinders-Konsequenzen der Einschränkung der Neuheitsschonfrist und des Ausstellungsschutzes, Möglichkeiten einer internationalen Lösung, GRUR, H. 10, s. 690 vd.
 • Straus, Joseph (1994), Neuheit, ältere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen und deutschen Patentrecht, GRUR Int. 1994, s. 89 vd.
 • Straus, Joseph (2001), Grace Period and the European and the International Patent Law, Analysis of Key Legal and Socio Economic Aspects, IIC Studies, Vol. 20, s. 55 vd.
 • Şehirali Çelik, Feyzan Hayal (2010), Buluş Sahibinin Açıklamaları Patent Almasını Ne Zaman Engellemez? -Riskler ve Olasılıklar Üzerine Düşünceler-, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. II, Ankara, s. 1967 vd.
 • Teschemacher, Rudolf (1975), Das ältere Recht im deutschen und europäischen Patenterteilungsverfahren, GRUR, s. 641 vd.
 • Standing Comittee on the Law of Patents, Tenth Session, Geneva, May 10 to 14, 2004, Draft Substantive Patent Law Treaty, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_10/scp_10_4.pdf (s.e.t.: 5.5.2017).
 • TPE Patent İnceleme Kılavuzu, Şubat 2016, s. 26, http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/resources/temp/EDAD1D29-D2CB-4F2E-BE4C-F1AD15F8E44C.pdf, s.e.t.: 10.05.2017.
 • Draft “Enlarged” Concept of Novelty: Initial Study Concerning Novelty and the Prior Art Effect of Certain Applications Under the Prior Art Effect of Certain Applications Under Draft Article 8 (2) of the SPLT, December 2, 2004, ,http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/novelty/documents/5prov.pdf (s.e.t. 10.05.2017).
 • Report of the Tegernsee Experts Group Treatment of Conflicting Applications, Munich, 24 September 2012,
 • http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/d8df66ffe4ea0dbac1257ab0004f2002/$FILE/conflicting_applications_en.pdf (s.e.t. 15.05.2017).
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Feyzan Hayal Şehirali Çelik

Bibtex @research article { tfm341753, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {103 - 117}, doi = {}, title = {Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”}, key = {cite}, author = {Şehirali Çelik, Feyzan Hayal} }
APA Şehirali Çelik, F . (2017). Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 3 (1), 103-117. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341753
MLA Şehirali Çelik, F . "Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 103-117 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341753>
Chicago Şehirali Çelik, F . "Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 103-117
RIS TY - JOUR T1 - Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular” AU - Feyzan Hayal Şehirali Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 117 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular” %A Feyzan Hayal Şehirali Çelik %T Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular” %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Şehirali Çelik, Feyzan Hayal . "Patent Verilebilirlik Değerlendirmesinde “Önceki Tarihli Başvurular”". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 1 (September 2017): 103-117.