Cilt: 1 - Sayı: 1

Yıl: 2012

Research Article

1. Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları

2. Butterfly kıkırdak greft miringoplasti sonuçları

3. Bolu yöresi el yaralanmalarının epidemiyolijisi: retrospektif klinik çalışma

4. Antibiyotik ilişkili ishal olgularının değerlendirilmesi

10. Deli bal zehirlenmesi; ne kadar gözleyelim?

Olgu Sunumu

7. Portal ven agenezisi: olgu sunumu

8. Duplike sistemde dev üreterosel ve aynı üretere reflü: olgu sunumu

9. Kronik lenfositik lösemili olguda JAK 2 pozitif kronik myeloproliferatif neoplazi polisitemia vera birlikteliği: nadir bir olgu

Editöre Mektup

12. Nadir bir olgu; Prunne-Belly sendromu