Cilt: 1 - Sayı: 3

Yıl: 2012

Research Article

2. Anestezi Tekniğinin Arteriyovenöz Fistül Açıklığına Etkileri

4. Ortalama trombosit hacmi; akut ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünde infarkt büyüklüğünün öngördürücüsü değildir

5. Transobturator Tape Operasyonunun Etkinliği ve Komplikasyonları: 120 Vakanın Analizi

7. İki farklı merkezde Elektrofizyolojik Çalışma işlemi yapılan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

9. 112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti

10. Romatizmal Hafif Mitral KapakTutulumunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

11. Yavaş koroner akımlı bir hastada egzersize bağlı gelişen sol dal bloğu: Olgu sunumu

12. Tetani ile başvuran FAHR sendromu: Olgu Sunumu

14. Non Kominike Sağ Rudimenter Uterin Hornlu Sol Unikornuat Uterus

15. Prostat biyopsisi sonrası sepsise bağlı akut böbrek yetmezliği gelişen olgu

16. Görme kaybı olan bir olguda yüksek fonksiyonlu otizm

17. Bir Segmental Lentijinöz Olgusu

Editöre Mektup

19. A Case of Spinal Meningeal Melanocytoma

21. Semptomları Koroner Arter Hastalığını Taklit Eden Dev Uniloküler Timik Kist

Collection