Yıl 2018, Cilt 13 , Sayı 50, Sayfalar 85 - 102 2018-06-30

Egemen ideoloji ve mimarlık: Helenistik ve Roma dönemi mimarisi üzerinde “egemen ideoloji”nin rolü

Dominant ideology and architecture: The role of “dominant ideology” on Hellenistic and Roman architecture

Veli Rauf Velibeyoğlu [1] , Alev ERARSLAN GÖÇER [2]


Egemen ideoloji ve mimarlığın süregelen ilişkisinde fizikselleştirilen ideolojilerde yapıların mesajları daha doğrudan ilettikleri açıktır. İdeolojik bir kimlik oluşturma aracı olan mimarlık siyasi erke göre, tarih ve coğrafya ile kurulan duygusal ve politik bağın toplumsal hafızaya aktarımıdır. Erkin mekanizmalarının fizikselleşmesi anlamında olmanın yanı sıra sistemin sürekliliği de hedeflenmektedir. Bu düşünce, mimari ürünlerin kent içindeki konumları, görsellikleri, görkemleri, plan ve cepheleri ile süslemelerindeki detaylara yüklenmiş sembolik anlamlarla can bulur.

Bu incelemede egemen ideolojilerin mimarlık üzerindeki etkilerinin, Helenistik ve Roma dönemleri üzerinden okunması amaçlanmıştır. Bu amaçla totaliter liderlerin güçlerini yansıtmak ve fikirlerini somutlaştıran bir araç olarak mimariyi kullandıkları bu dönemlere ait önemli yapılar olan anıtlar ve kamu yapıları ile kent planları ve meydanlar incelenmiş, siyasetin ve ideolojilerin mimariyi biçimlendirme çabası bu 2 dönem üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İdeoloji ve mimarlık, helenistik, Roma, ideoloji
  • [1] Bertarione, S., (2015). Augustus’ Power From The Stars and the Foundation of Augusta Praetoria Salassorum, Cambridge University Press, Cambridge, İngiltere.
  • [2] Bomgardner, D., (2000). The Story of the Roman Amphitheatre, Routledge Press, Oxfordshire, İngiltere.
  • [3] Favro, D., (1999). The Urban Image of Augustan Rome, University of California Press, Los Angeles, ABD.
  • [4] İnceoğlu, A., (1996). “Totaliter Mimarlık ve Mekan”, İdeoloji, Erk ve Mimarlık, İzmir, 152-161.
  • [5] Kayın, E., (1996). “Imperator, Caesar, Divi Filius, Pontifex Maximus, Consul XIII, Imperator XX, Tribunica Potestate XVII, Pater Patriae, Augustus ve Mimarlık”, İdeoloji, Erk ve Mimarlık, İzmir, 174-180.
  • [6] Martienssen, R., (1956). The Idea of Space in Greek Architecture, Witwatersrand University Press, Johannesburg.
  • [7] Wycherley, R., (1962). How the Greek Built Cities, Macmillan, London.
  • [8] Yılmaz, C.A., (2016). Büyük İskender Hindistan’da, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Elazığ.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayınlanma Tarihi Nisan-Mayıs-Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Veli Rauf Velibeyoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Alev ERARSLAN GÖÇER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Mart 2018
Kabul Tarihi : 12 Haziran 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Velibeyoğlu, V , Erarslan Göçer, A . (2018). Egemen ideoloji ve mimarlık: Helenistik ve Roma dönemi mimarisi üzerinde “egemen ideoloji”nin rolü . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , 13 (50) , 85-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/43376/528393