Yıl 2010, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 4 - 11 2010-10-01

Interesting numbers in mathematics
Matematikte ilginç sayılar

Ali DÖNMEZ [1]


In this work we will introduce the interesting numbers where some of them are natural and some of them are artificial. We have a lot of such numbers in mathematics and you will see some of them here
Bu çalışmanın özünde doğal ya da yapay bir biçimde ilginç olan sayılar tanıtılacaktır. Matematikte bu tür sayılar çok fazladır. Burada bunların ilginç olanlarını göreceksiniz
  • Dönmez , A. , Matematik Tarihi 10 Cilt.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ali DÖNMEZ
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Dönmez, A . (2010). Matematikte ilginç sayılar . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (20) , 4-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46484/583767