Yıl 2010, Cilt , Sayı 20, Sayfalar 54 - 78 2010-10-01

Roles of CEOs in building corporate reputation in Turkey and the world
Kurumsal itibar oluşturmada CEO’nun rolünün Türkiye’de ve Dünyada tartışılması

Gonca YILDIRIM [1]


This study aims to analyze to the form, conservation and evaluation of the corporate reputation of an organisation. Today’s world is in such a hard competition so that most of the companies could not protect neither their brand nor corporate values with just tangible assets. Whole managing board and CEOs takes the most important roles by managing all these tangible and intangible assets. Especially CEOs are the main representative of the companies. Thereby the decisions and the ideas of the CEOs represent that company. This study is intended to discuss the notion of corporate reputation and the roles of the CEOs in building the corporate reputation in Turkey and in the world
Bu çalışma, kurumlar için diğer birçok öğeden daha önemli olan kurumsal itibarın oluşturulması, korunması ve ölçümlenmesi konularını incelemeyi amaçlamıştır. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz ekonomik ve ticari hayatında kurumlar, kurum ve marka değerlerini sadece somut varlıklarıyla koruyamamaktadırlar. Bu somut ve soyut kurum değerlerinin yönetilmesinin, piyasalarda yüksek değerlere sahip olmasının arkasında duran en önemli faktörlerin başında o kurumun yöneticileri, özellikle de CEO’ları (Chief Executive Officer / İcra Kurulu Başkanı) gelmektedir. CEO’lar, kurumların dışarıya açılan yüzleridir. Dolayısıyla CEO’ların kararları, fikirleri o kurumu temsil etmektedir. Bu çalışmada kurumsal itibar kavramının tartışılmasının yanı sıra CEO’ların bu konudaki rolleri çeşitli araştırma sonuçlarına dayanarak dünya ve Türkiye çerçevesinde incelenmiştir
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gonca YILDIRIM
Kurum: İstanbul Aydın Üniversitesi ABMYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 19 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Yıldırım, G . (2010). Kurumsal itibar oluşturmada CEO’nun rolünün Türkiye’de ve Dünyada tartışılması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (20) , 54-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46484/583773