Amaç ve Kapsam

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararasi Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı, sosyal bilimler alanında dünya literatürüne yön verecek araştırmaları yayınlamak ve  dünya ölçeğinde araştırmacıların gelişimine destek olmaktır.

Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararasi Sosyal Bilimler Dergisi'nin kapsamı, sosyal bilimler alanında küresel düzeyde evrensel normlara uyan bilimsel araştırma makaleleridir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin:Turnitin, Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %25'ye kadar kabul edilmektedir. %25 nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.