İletişim Bilgileri

Editör

Ömer Turunç
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
omert.turunc@antalya.edu.tr

Editör Yardımcısı

İbrahim Sani MERT
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
ibrahim.mert@antalya.edu.tr

Teknik İletişim

Ömer Turunç
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
omer.turunc@antalya.edu.tr

Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin:Turnitin, Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %25'ye kadar kabul edilmektedir. %25 nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.