Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimizde makale gönderim, süreç işletimi yada yayın süreçlerinde ücret talep edilmemektedir. Dergimiz bilime katkı amacıyla kurulmuş tamamen ücretsiz bir dergidir.

Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin:Turnitin, Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %25'ye kadar kabul edilmektedir. %25 nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.