Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 98 - 101 2020-06-30

BİLGİ MERKEZLERİ: SAĞLIK VE AFET BİLGİ YÖNETİMİ

Ayşegül DÖNMEZ [1]


Bilginin yayılmasına yardımcı olan kurumların başında gelen bilgi merkezleri hem içinde bulunan insan ve materyal kaynağının hem de yararlanıcıların güvenliği ve sağlığı açısından gerekli önlemler alınmadıkça riskli durumların yayılmasına sebep olan kurumlara dönüşebilir. Bilgi merkezlerinde okuma, araştırma, depolama ve kullanıcı salon¬larında bulunan objeler çevresel nedenler, afetler ve insanlardan kaynaklanan çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Bilgi merkezleri olan kütüphane ve arşivlerde görev yapan çalışanların olduğu gibi tüm arşiv koleksiyonunun korunması, yönetilmesi ve muhtemel olumsuz iklimsel koşullardan etkilenmesinin minimum seviye düşürülmesi önemlidir. Bunun yanında malzemelerin afet risklerinden öncelikle korunması konusunda da ele alınması gereken konuların da ön plana alınmasını gerekmektedir. Editörlüğünü Doç.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU ve Öğr.Gör. Yasin ŞEŞEN'in yaptığı Afet ve sağlık yönetimi ile bilgi merkezlerinin aralarındaki bağlantıları ortaya koymak amacını taşıyan bu kitap ‘Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği’, ‘Kütüphane Biliminde Sağlık Yönetimi’ ve ‘Kütüphane Biliminde Afet Yönetimi’ olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
sağlık yönetimi, afet yönetimi, bilgi merkezleri, pandemi
  • *
Birincil Dil tr
Konular Bilgi, Belge Yönetimi
Yayınlanma Tarihi Yaz/Summer
Bölüm Tanıtım-Değerlendirme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6563-1311
Yazar: Ayşegül DÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Dönmez, A . (2020). BİLGİ MERKEZLERİ: SAĞLIK VE AFET BİLGİ YÖNETİMİ . Arşiv Dünyası , 7 (1) , 98-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ad/issue/55174/756793