Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2023, Sayı: 70, 47 - 82, 19.04.2023
https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285721

Öz

Vergilerin kamu giderlerini karşılamada
önemli role sahip olması yanında ekonomik
ve sosyal etkileri de yadsınamayacak
nitelikte önemlidir. Devletler de verginin bu
fonksiyonlarını göz önüne alarak içinde
bulundukları ekonomik ve siyasal duruma
göre para ve maliye politikalarına yön
vermektedirler. Bununla birlikte bazı
sektörleri desteklemek, bir takım sosyal
grupları korumak, belirli alanlarda üretimi
artırmak ve/veya teşvik etmek amacıyla
devletler alacağı vergilerin bir kısmından
vazgeçebilmektedir. Muafiyet, istisna ve
indirim olarak karşımıza çıkan bu
uygulamalar vergilendirme ilkelerine uygun
şekilde yapılmalıdır. Bu çerçevede
kurumların mali yapılarını güçlendirmek ve
bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde
daha etkin şekilde kullanılmasına imkân
tanımak amacıyla gayrimenkul ve iştirak
hisseleri satış kazancı istisnası düzenlemesi
Kurumlar Vergisi Kanunun 5. maddesinin 1.
fıkrasının e) bendinde düzenlenmiştir.
Kurumların sahip oldukları gayrimenkuller
ve iştirak hisselerini elden çıkarmaları
sebebiyle zarar etmeleri halinde bu zararın
kurumun diğer kazançları üzerinden
indirilemeyeceği aynı maddenin 3.
fıkrasında belirtilmiştir. Ancak hem
doktrinde hem de idarenin görüşleri ile
yargı kararlarında bu konu farklı şekillerde
yorumlanmıştır. Doktrinde farklı görüşlerin
beyan edilmesi mükellefler açısından sorun
teşkil etmezken idarenin ve yargı
kararlarının kendi içinde tutarlı olmamasıvergilendirme ilkeleri
nden adalet ve eşitlik
ilkeleriyle de ters düşmektedir. Bu durum
aynı zamanda mükellef haklarını ihlal
edebilmektedir. Yüksek yargı organlarının
aynı konuda çelişkili kararlarının olması
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi tarafından da adi l
yargılanma hakkının ihlali olarak
nitelendirilmiştir. Çalışmamızda da
gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı
istisnasıyla ilgili genel düzenlemeler
açıklandıktan sonra doktrindeki görüş
farklılıkları yanında özellikle idarenin
verdiği özelgelerle Danıştay kararları
arasındaki farklılıklar çerçevesinde konu
açıklanacaktır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm ÖZEL HUKUK
Yazarlar

Neslihan KARATAŞ DURMUŞ 0000-0002-2277-5881

Yayımlanma Tarihi 19 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 70

Kaynak Göster

APA KARATAŞ DURMUŞ, N. (2023). GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Adalet Dergisi(70), 47-82. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285721
AMA KARATAŞ DURMUŞ N. GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. AD. Nisan 2023;(70):47-82. doi:10.57083/adaletdergisi.1285721
Chicago KARATAŞ DURMUŞ, Neslihan. “GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Adalet Dergisi, sy. 70 (Nisan 2023): 47-82. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285721.
EndNote KARATAŞ DURMUŞ N (01 Nisan 2023) GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Adalet Dergisi 70 47–82.
IEEE N. KARATAŞ DURMUŞ, “GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”, AD, sy. 70, ss. 47–82, Nisan 2023, doi: 10.57083/adaletdergisi.1285721.
ISNAD KARATAŞ DURMUŞ, Neslihan. “GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Adalet Dergisi 70 (Nisan 2023), 47-82. https://doi.org/10.57083/adaletdergisi.1285721.
JAMA KARATAŞ DURMUŞ N. GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. AD. 2023;:47–82.
MLA KARATAŞ DURMUŞ, Neslihan. “GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Adalet Dergisi, sy. 70, 2023, ss. 47-82, doi:10.57083/adaletdergisi.1285721.
Vancouver KARATAŞ DURMUŞ N. GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLARIN VERGİLENDİRMEDE ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. AD. 2023(70):47-82.

ADALET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Kat: 13 - 14 - 15 - 16 Yenimahalle / ANKARA
Tel: (0312) 219 75 92 - (0312) 219 54 85, Belge Geçer: (0312) 219 64 17
e-posta: dergiadalet@gmail.com