Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 197 - 207 2016-01-15

Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları

İrfan AYDIN [1] , Yaşar ALTUN [2] , Mehmet Kaan POYRAZ [3] , Abdullah ALGIN [4] , Hüseyin KAFADAR [5]


ÖZET

 

Giriş; Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) , nörolojik ve radyolojik  bulguların eşlik ettiği geri döndürülebilir bir sendromdur. İlk olarak 1996 yılında Hınchey J ve ark. tarafından tanımlanan bu sendrom genellikle hipertansiyon, baş ağrısı, konfüzyon, konvülziyon,kusma ve görme bozukluğunun eşlik ettiği geri döndürülebilir  bir hastalık olarak literatüre geçmiştir. Patofizyolojisinde iki hipotez öne sürülmüştür, birincisi   aniden yükselen tansiyona bağlı olarak serebral hiperperfüzyon ve buna bağlı vazojenik ödem, ikincisi ise  endojen ve eksojen toksinlerin neden olduğu endotel disfonksiyonudur. Klinik olarak çeşitli nörolojik semptomlarla karekterize olup, akut veya subakut gelişebilir. Birkaç saat sürebildiği gibi günler ve haftalarca da sürebilir.

Gereç ve Yöntem; Bu çalışma 2012-2017 yılları arasında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise başvuran hastalar arasından retrospektif olarak yapıldı. Baş ağrısı, ensefalopati, nöbet, görme bozukluğu veya fokal nörolojik defekti içeren akut başlangıçlı nörolojik semptomlar ve  beyin görüntülemesinde fokal vazojenik ödem tespit edilen beş PRES  olgusu çalışmaya alındı. Olgular yaş, cinsiyet, acil servise başvuru şikayeti,kronik hastalık, gebelik durumu, BBT,MR ve elektroensefalografik (EEG) bulgularına göre sınıflandırıldı.

Sonuç  olarak; acil servise baş ağrısı, görme kaybı, bilinç kaybı ve özellikle konvülziyonla başvuran kadın ve gebelerde PRES akla gelmelidir.

 

Anahtar Kelimeler: PRES, acil servis, konvülziyon

 

 

ABSTRACT

 

Background: Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a reversible syndrome accompanied by neurological and radiological findings by Hynchy J et al. in 1996 .  This syndrome is often referred with hypertension, headache, confusion, convulsions, vomiting, and loss of vision.Two hypotheses have been proposed for pathophysiology. The first being cerebral hyperperfusion due to suddenly elevated blood pressure and the associated vasogenic edema and the second endothelial dysfunction caused by endogenous and exogenous toxins. It is clinically characterized by various neurological findings which may develop acutely or subacutely.  It can last for several hours or days and weeks.

Material and method: This study was retrospectively performed between Adiyaman University Faculty of Medicine Emergency Service between 2012-2017. Acute onset neurological symptoms including headache, encephalopathy, seizure, visual impairment or focal neurologic deficit, and five PRES cases with focal vasogenic edema on brain imaging were included in the study. The cases were classified according to age, gender, complaint of emergency service, chronic disease, pregnancy status, BBT, MR and electroencephalographic (EEG) findings.

Conclusion: As a result; emergency headache, visual loss, loss of consciousness, and PRES in women and pregnant women, especially those who are referred for convulsions.

Keywords: PRES,emergency, convulsions

PRES, acil, konvülziyon
  • KAYNAKLAR 1) Fischer M, Schmutzhard E (2017), Posterior reversible encephalopathy syndrome, J Neurol DOI 10.1007/s00415-016-8377-8
  • 2) Hinchey J. et al. "A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome." New England Journal of Medicine 334.8 (1996): 494-500.
  • 3) Fugate JE, Rabinstein AA (2015) Posterior reversible encephalopathy syndrome: clinical and radiological manifestations, pathophysiology, and outstanding questions. Lancet Neurol 14(9):914–925.
  • 4) Kutlu, Ayşe, et al. "A Case of Chronic Renal Failure and Recurrent Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome." NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY 48.4 (2011): 270-273.
  • 5) Tekflam M, Casey S.O,Michel E,Truwit C.L.Posterior reversible ensefalopati sendromu:patofizyoloji ve ileri MRG teknikleri korelasyonu.Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2001) 7:464-472.
  • 6) Oğuztürk, H., Turtay, M. G., Doğan, M., Gönüllü, S., & Çelik, E. PRES’e Bağlı Ani Gelişen Bilateral Görme Kaybı. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2010, Cilt:1 Sayı:2.
  • 7) Kwon S, Jahoon K, Sangkwon L (2001) Clinical spectrum of reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. Pediatr Neurol 24: 361–364 8) Schaefer PW, Buonanno FS, Gonzales RG, Schwamm LH (1997) Diffusionweighted imaging discriminates between cytotoxic and vasogenic edema in a patient with eclampsia. Stroke 28:1082–1085. 9) Covarrubias DJ, Luetmer PH, Campeau NG (2002) Posterior reversible encephalopathy syndrome: prognostic utility of quantitative diffusionweighted MR images. Am J Neuroradiol 23:1038–1048. 10) Keswani SC, Wityk R (2002) Don’t throw in the towel! A case of reversible coma. J Neurol Neurosurg Psychiatry 73:83–84. 11) Sagut O, Çinar BP. Dramatic improvement in severe posterior reversible encephalopathy syndrome in a case of eclampsia. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(2):145-148. 12) MacKenzie ET, Strandgaard S, Graham DI, Jones JV, Harper AM, Farrar JK. Effects of acutely induced hypertension in cats on pial arteriolar caliber, local cerebral blood flow, and the blood-brain barrier. Circ Res 1976;39:33-41 13) Kastrup O,Gerwig M,Frings M,Diener HC. Posterior reversible encephalopaty syndome(PRES):electroencephalographic findings and seizure patterns.J Neurol.2012.Jul;259(7):1383-9.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Yazar: İrfan AYDIN
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Yaşar ALTUN
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet Kaan POYRAZ
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Abdullah ALGIN
Kurum: Adıyaman Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Hüseyin KAFADAR
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Eylül 2017
Kabul Tarihi : 2 Aralık 2017
Yayımlanma Tarihi : 15 Ocak 2016

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik340005, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {197 - 207}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.340005}, title = {Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları}, key = {cite}, author = {AYDIN, İrfan and ALTUN, Yaşar and POYRAZ, Mehmet Kaan and ALGIN, Abdullah and KAFADAR, Hüseyin} }
APA AYDIN, İ , ALTUN, Y , POYRAZ, M , ALGIN, A , KAFADAR, H . (2016). Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 197-207 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.340005
MLA AYDIN, İ , ALTUN, Y , POYRAZ, M , ALGIN, A , KAFADAR, H . "Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2016 ): 197-207 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/33160/340005>
Chicago AYDIN, İ , ALTUN, Y , POYRAZ, M , ALGIN, A , KAFADAR, H . "Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2016 ): 197-207
RIS TY - JOUR T1 - Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları AU - İrfan AYDIN , Yaşar ALTUN , Mehmet Kaan POYRAZ , Abdullah ALGIN , Hüseyin KAFADAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.340005 DO - 10.30569/adiyamansaglik.340005 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 207 VL - 2 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.340005 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.340005 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları %A İrfan AYDIN , Yaşar ALTUN , Mehmet Kaan POYRAZ , Abdullah ALGIN , Hüseyin KAFADAR %T Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları %D 2016 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 2 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.340005 %U 10.30569/adiyamansaglik.340005
ISNAD AYDIN, İrfan , ALTUN, Yaşar , POYRAZ, Mehmet Kaan , ALGIN, Abdullah , KAFADAR, Hüseyin . "Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2 / 1 (Ocak 2016): 197-207 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.340005
AMA AYDIN İ , ALTUN Y , POYRAZ M , ALGIN A , KAFADAR H . Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 2(1): 197-207.
Vancouver AYDIN İ , ALTUN Y , POYRAZ M , ALGIN A , KAFADAR H . Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu (PRES) Olgularının Retrospektif Olarak Analizi: Acil Servis Başvuruları. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 2(1): 207-197.