Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 648 - 663 2018-04-15

Male and Female Players may Pomegranate Blood Lipoproteins Effects of Iron and Iron Binding Capacity
Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi

Bekir Öncü [1] , Mehmet İRİADAM [2]


Objectives: The aim of this study is to determine the effect of pomegranate juice on the blood lipoprotein and iron-iron binding capacity of young male and female soccer players with sports background, and how and to what extent they influence the performance of footballers.

 Research; Şanlıurfaspor (U-19, 17 and 16) male teams and şanlıurfa Youthspor female football team sports with the age of 16-19, ranging from 22 Male players, 22 female, including a total of 44 volunteer footballer was determined and the study was conducted.  Determined football players were divided into four groups of 11. The groups were determined as Mr., Mrs. experiment and control group. Footballers continued their training program, which includes five days a week, four weeks of aerobic and resistance exercises and technical-functional exercises specific to football.

Results: A statistically significant decrease (P <0.05) was found in the Fe++ and Iron Binding Capacity (P <0.05), and a statistically significant decrease in VLDL and Triglyceride values in the male soccer players in the experiment group, A statistically significant increase (P<0.05) in Total Cholesterol, Fe++, Iron Binding Capacity, and a significant decrease in LDL values were found in the female players in the experimental group before and after exercise (P<0.05).

Conclusion: Male and female soccer players receive 200 ml daily for four weeks and five days a week. VLDL and Triglyceride values decreased in male soccer players, and iron (Fe++) and iron binding capacity values increased in the aftermath of giving daily pomegranate juice. Same time; while the increase in Total Cholesterol in female soccer players is statistically significant, it is possible to increase performance and success in football due to positive effects of increase in the iron (Fe+ +) and iron binding capacity of male soccer players as it is within the normal reference limits for the athletes in the same age group. is thought to play a protective role.

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Spor geçmişi olan genç erkek ve bayan futbolcularda nar suyunun kan lipoproteinleri ile demir-demir bağlama kapasitesi üzerine olası etkilerini belirleyip futbolcuların performansına ne şekilde ve hangi düzeyde etkilediğini belirlemek olacaktır.

Araştırma; Şanlıurfaspor (U-19, 17 ve 16) erkek takımları ile Şanlıurfa Gençlikspor bayan futbol takımından spor geçmiş olan, yaşları 16-19 arasında değişen futbolculara anket formu uygulanan 22 Erkek, 22 Bayan olmak üzere toplam 44 gönüllü futbolcu belirlenerek çalışma yapıldı.  Belirlenen futbolcular 11’ er kişilik dört gruba ayrıldı. Gruplar; bay, bayan deney ve kontrol grubu olarak belirlendi. Futbolcular haftada beş gün, dört hafta süreyle submaksimal aerobik ve dirençli egzersizler ile futbola özgü teknik-fonksiyonel çalışmaları içeren antrenman programına devamları sağlandı.

 

Bulgular: Günlük olarak 200 ml nar suyu içirilen deney grubundaki erkek futbolcularda egzersiz öncesi (EÖ) ve egzersiz sonrası (ES) kan Fe++, Demir Bağlama Kapasitesinde istatiksel olarak anlamlı bir artma (P<0.05) belirlenirken, VLDL ve Trigliserid değerlerinde ise istatiksel olarak anlamlı bir azalma belirlendi (P<0.05). Bayan deney grubundaki futbolcularda ise egzersiz öncesi (EÖ) ve egzersiz sonrası (ES)  kanda Total Kolesterol ,  Fe++,  Demir Bağlama Kapasitesinde istatiksel olarak anlamlı bir artma (P<0.05) tespit edilirken, LDL değerlerinde de anlamlı bir azalma belirlendi (P<0.05).

 

Sonuç: Bay ve bayan futbolculara dört hafta boyunca hafta da beş gün olmak üzere her gün 200 ml. günlük nar suyu verilmesi sonrası erkek futbolcularda VLDL ve Trigliserid değerlerinde düşme, Demir (Fe++) ve Demir Bağlama Kapasitesi değerlerinde ise artma yönünde olumlu sonuçlar belirlendi. Aynı zamanda; bayan futbolcularda ise Total Kolesteroldeki artış istatiksel olarak anlamlı olmasına karşın aynı yaş grubundaki sporcularda normal referans sınırında olduğundan, Demir (Fe++) ve Demir Bağlama Kapasitesindeki erkek futbolcularda olduğu gibi artma yönünde olumlu etkilerinden dolayı futbolcularda performansı ve başarıyı arttırabileceği gibi aynı zamanda sporcularda kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu bir rol oynayacağı şeklinde düşünülmektedir.

 

 • 1. Arslan C, Gönül B, Dinçer S, Kaplan B, Çevik C. Güreşçilere C Vitamini yüklemesinin Serum Demir ve Total Demir Bağlama Kapasitesine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 2004;18(2):215-221.
 • 2. Akalın Ac; Nar Şaraplarında Antioksidan Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi Ankara Üniv. Y. Lisans Tezi 2011.
 • 3. Akgün N; Egzersiz Fizyolojisi 4. Baskı 1. Cilt: 24-25, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1993.
 • 4. Atabek H, Özdemir F; Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2015 (2): 60-69.
 • 5. Atay E, Hekim M. Yetişkin bireylerde bedensel etkinliğin sağlık üzerine etkileri. Uluslar Arası Hakemli Spor ve Sağlık Bilimleri Der. 2013;3:113-22
 • 6. Çakır H,Özdemir F; C Vitamini İlavesinin Egzersiz Performansına Ve Kas Hasarına Etkisi. Besbd 2010;5(2):60-69.
 • 7. Çam, M, Hısıl Y, Durmaz G. Classification Of Eight Pomegranate Juices Based On Antioxidant Capacity Measured By Four Methods. Food Chemistry., 2009, 112,721–726.
 • 8. Çelik A, Varol R, Onat T, Dağdelen Y ve Tugay F; Akut Egzersizin Futbolcularda Antioksidan Sistem Parametrelerine Etkisi. Spormetre Beden Egitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007, V (4) 167-172.
 • 9. Çolakoğlu F, Karacan S; Genç bayanlar ile orta yaş bayanlarda aerobik egzersizin bazı fizyolojik parametrelere etkisi. Kastamonu Eğitim Der. 2006;14: 277-284.
 • 10. El-Nemr, S.E., Ismail I.A., Ragab M. Chemical Composition Of Juice And Seeds Of Pomegranate Fruit. Nahrung, 1990; 34: 601-606.
 • 11. Ergen N, Sanrı M, Köseoğlu S, Arı Ö, Kırım S, Sert M. Fazla kilolu kadınlarda iki farklı egzersiz modelinin kilo verme ve kan lipid profili üzerine etkisi, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Özet Kitabı, Antalya. 2002, (2): 83-88.
 • 12. Ersoy G; Elit Sporcuların Beslenmesi, Aibü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Abd Y.Lisans Ders Notları, Bolu 2000.
 • 13. Erverdi F. Sporcularda C Vitamini Alımının ve Akut Egzersizin Plazma Lipid Değerleri Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi, 1996;7(2):3-12.
 • 14. Gil, M.I, Tomas-Barberan FA, Hess Pierce B, Holcroft DM and Kader AA. Antioxidant Activity of Pomegranate Juice And Its Relationship With Phenolic Composition And Proccesing. Journal of Agricultural And Food Chemistry. 2000;48:4581-4589.
 • 15. Gönülateş S, Saygın Ö, İrez GB. Düzenli yürüyüş programının 40-55 yaşları arası bayanlarda sağlık ilişkili fiziksel uygunluk unsurları ve kan lipidleri üzerine etkisi. Uluslarası İnsan Bilimleri Der. 2010;7:560-70.
 • 16. Göral K, Saygın Ö Ve Karacabey K; Amamtör Ve Profesynel Futbolcuların Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010;7-1837-856.
 • 17. İkinci A, Kılıç Me; Siverek (Şanlıurfa) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Nar Genotiplerinin Bazı Pomolojik Ve Kimyasal Özellikleri. Yyü Tarih Bil. Dergisi 2016;26(4): 556-562.
 • 18. Kasnak C Ve Palamutoğlu R; Doğal Antioksidanların Sınıflandırılması Ve İnsan Sağlığına Etkileri. Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi 2015;3(5): 226-234
 • 19. Koçyiğit Y, Aksak C, Atamer Y, Aktaş A, Uysal E; Antrene Sporcular Da C Vitamin Yüklemesinin Demir Ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkileri. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. Klinik Ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 2011; 2(2): 175-180.
 • 20. Koçyiğit Y, Aksak C, Atamer Y, Aktaş A, Uysal E; Futbolcu Ve Basketbolcularda Akut Egzersiz Ve C Vitaminin Karaciğer Enzimleri Ve Plazma Lipid Düzeylerine Etkileri. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. Klinik Ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 2011;2(1):62-68.
 • 21. Konopka P; Sporda Beslenme, Randıman Sandoz Kültür Yayınları 1985 s.8-11. 22. Lansky, EP. Beware Of Pomegranates Bearing 40% Ellagic Acid. J Med Food. 2006;9:119-122.
 • 23. Tezcan, F, Gultekin-Ozguven M, Diken T, Özcelik B, Erim FB. Antioxidant Activity And Total Phenolic, Organic Acid And Sugar Content İn Commercial Pomegranate Juices. Food Chemistry, 2009;115(6): 873–877.
 • 24. Malik, A., Afaq, F., Sarfaraz, S., Adhami, V.M., Syed, D.N.,Mukhtar, H. Pomegranate Fruit Juice For Chemoprevention And Chemotherapy Of Prostatecancer. Pnas, 2005;102(41):14813–14818.
 • 25. Mohammad Mazani, Ali Shadman Fard, Abbas Naghizadeh Baghi, Ali Nemati, Reza Alipanah Mogada Effect Of Pomegranate Juice Supplementation On Matrix Metalloproteinases 2 And 9 Following Exhaustive Exercise İn Young Healthy Males J Pak Med Assoc. 2014;64(7):785-90.
 • 26. Negi, P.S., Jayprakasha, G.K And Jena, B.S. Antioxidant And Antimutagenic Activities Of Pomegranate Peel Extracts. Food Chemistry, 2003;80;393-397.
 • 27. Özer K, Fiziksel Uygunluk. 3.Baskı, Ankara, Nobel yayınları, 2010 s.10-239.
 • 28. Özhan E, Hizmetli S, Özhan F, Bakır S; Erkek Sporcularda Egzersizin Kan Lipoproteinlerine Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000; 22(2): 88-92.
 • 29. Özkal N, Dinç S; Nar Meyvesinin Kimyasal Bileşimi Ve Biyolojik Aktiviteleri. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi 1993; 22, 1-2. 30. Paker S.H. Sporda Beslenme, Dizgi Baskı 4; Ankara. 1998 s.74.
 • 31. Poyrazoglu, E., Gökmen, V. And Artık, N. Organic Acids And Phenolic Compounds İn Pomegranetes (Punica Granatum L.) Grown İn Turkey. Journal Of Food Composition And Analysis, 2002;15:567-575.
 • 32. Sağlam F; Futbolcuların Beslenme Alışkanlıkları. Spor Bilimleri Dergisi 1993; 4(2): 27-34.
 • 33. Seram, Np., Adams, L.S., Henning, S.M. In Vitro Antiprolife Rative, Apoptotic And Antioxidant Activities Of Punicalagin, Ellagic Acid And A Total Pomegranatetannin Extract Are Enhanced İn Combination With Other Polyphenols As Found İn Pomegranate Juice. J Nutr Biochem, 2005;16;360-367.
 • 34. Sarıtaş, N, Nakaç A, Yazıcı C, Büyükipekçi S, Çoşkun B; Futbolcularda E Vitamin Kullanımının Oksıdan Ve Antioksidan Kapasite Üzerine Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2013;7( 2);74-81.
 • 35. Spittle Cr; Atherosclerosis And Vitamin C, Lancet 1978; 2;1280-1281.
 • 36. Şekeroğlu R, Aslan R, Tarakçıoğlu M. Ve Kara M; Sedanter Erkeklerde Akut Ve Programlı Egzersizin Serum Apolipoproteinleri Ve Lipitleri Üzerine Etkileri. Yüzüncı Yıl Üniversitesi Genel Tıp Dergisi 1997;7(1):5-8.
 • 37. Tamer C E; Nar Bileşimi Ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Gıdayem Bilimi-Teknolojisi 2006; 9: 48-54.
 • 38. Turgut G, Genç O Ve Kaptanoğlu B; Sporcu Ve Sedanter Kişiler Arasında Kan Lipid Fraksiyonları. Sdü Tıp Fak. 1998; 5(1): 33-37.
 • 39. Tzulker, R., Glazer, I., Bar-Ilan, I., Holland, D., Avıram, M., Amır, R. Antioxidant Activity, Polyphenol Content, And Related Compounds İn Different Fruit Juices And Homogenates Prepared From 29 Different Pomegranate Accessions. J. Agric. Food Chem., 2007;55: 9559–9570.
 • 40. Ünal, Ç., Andlıoglu, S. Ve Cemeroglu, B. Türk Nar Sularının Bileşim Öğeleri, Gıda., 1995;20( 6): 339-345.
 • 41. Yılmaz B, Usta Ç; Narın Terapötik Etkileri. Türk Aile Hekimliği Dergisi 2010;14 (3):146-153.
 • 42. Zergeroğlu A, Yavuzer S; Supramaksimal Egzersizin Eritrosit Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 1997;4(8):13-24.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Yazar: Bekir Öncü
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet İRİADAM

Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2017
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik360727, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {648 - 663}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.360727}, title = {Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öncü, Bekir and İRİADAM, Mehmet} }
APA Öncü, B , İRİADAM, M . (2018). Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 648-663 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.360727
MLA Öncü, B , İRİADAM, M . "Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 648-663 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/35199/360727>
Chicago Öncü, B , İRİADAM, M . "Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 648-663
RIS TY - JOUR T1 - Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi AU - Bekir Öncü , Mehmet İRİADAM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.360727 DO - 10.30569/adiyamansaglik.360727 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 648 EP - 663 VL - 4 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.360727 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.360727 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi %A Bekir Öncü , Mehmet İRİADAM %T Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.360727 %U 10.30569/adiyamansaglik.360727
ISNAD Öncü, Bekir , İRİADAM, Mehmet . "Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Nisan 2018): 648-663 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.360727
AMA Öncü B , İRİADAM M . Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 648-663.
Vancouver Öncü B , İRİADAM M . Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Kan Lipoproteinleri ile Demir ve Demir Bağlama Kapasitesi Üzerine Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 663-648.