Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 637 - 647 2018-04-15

Retrospective Evaluation of the Effects of Albumin and Hemoglobin Values on the Duration of Hospital Stay and Mortality in Elderly Patients Operated for Hip Fracture
Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi

Abuzer GÜLER [1] , Mevlüt DOĞUKAN [2] , Recai KAYA [3] , Öznur ULUDAĞ [4] , Atilla Tutak [5] , Mehmet Duran [6]


Aim: In this study, we aimed to make contribution to the literature by analysis the effects of albumin and hemoglobin levels on the duration of hospital stay and mortality in the patients with hip fracture.

Material and method: After the approval of the Ethics Committee with Decision 2017 / 3-19, 151 cases with a diagnosis of femur fracture after minor trauma 60 years and over in our clinic between 2015-2016 were included in the study. Patients' age, sex, mortality rates, duration of anesthesia and type of anesthesia were examined. The preoperative serum albumin level was above 3.5 g / dl, hemoglobin level was above 12 mg / dl and below the hematocrit level was above 36%. These groups were divided into two groups according to the length of stay and mortality

Results: The mean age of the patients was 77.9 ± 9 years and 41.1% of the patients were male. It was found that 4.6% of the patients were discharged before the hospital discharge. The association of the groups with the length of hospitalization and mortality was not statistically significant (p>0.05). Age and gender were not associated with mortality (p>0.05). The SBP, DBP and SPO2 values during the operation were similar in all time periods in patients with exudative and living conditions (p>0,05). Survival rate of induction and first 30 minutes was significantly higher in living group (p<0.05). At other time periods, HR rates between groups were similar and the ratios were not statistically significant (p>0.05). The changes in SBP, DBP and SPO2 over time were similar for living and exiting patients (p>0,05).

Conclusion: There are many factors affecting mortality and length of stay in patients with hip fracture surgery, both of which are hemoglobin and albumin levels. The albumin and hemoglobin values of the patients were found to be low, but the relationship between these values and mortality was not significant. We think that studies based on lower albumin and hemoglobin levels may give more meaningful results.There are many factors affecting mortality and length of stay in patients with hip fracture surgery, both of which are hemoglobin and albumin values. Albumin and hemoglobin values were low in these patients but the relation of these values with mortality was not significant. We believe that studies based on lower albumin and hemoglobin will be more appropriate and we feel that our results are meaningless.

Amaç: Çalışmamızda kalça kırıklı hastalarda albümin ve hemoglobin değerlerinin hastanede kalış süresi ve mortaliteye olan etkisini inceleyerek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: 2017/3-19 karar sayılı Etik Kurul onayı alındıktan sonra 2015-2016 yılları arasında kliniğimizde 60 yaş ve üzeri minör travma sonrası femur kırığı tanısı ile ameliyat olmuş 151 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, mortalite oranları, anestezi süresi, anestezi tipi incelendi. Operasyon öncesi albümin değeri 3,5 g/dl üstü ve altı,  hemoglobin değeri 12 mg/dl üstü ve altı ve hemotokrit değeri %36’nın üstü ve altı olarak iki gruba ayrıldı bu grupların yatış süresi ve mortalite ile olan ilişkisi araştırıldı. 

Bulgular: Çalışmamızda hastaların yaş ortalamasının 77,9±9 yıl olduğu, %41,1’inin erkek olduğu belirlendi. Hastaların %4,6’sının hastanede taburcu olmadan önce eksitus olduğu saptandı. Grupların hastanede yatış süresi ve mortalite ile olan ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Yaş ve cinsiyetin mortalite ile ilişkisine rastlanmadı (p>0,05). Eksitus olan ve yaşayan hastalarda operasyon esnasındaki SKB, DKB ve SPO2 değerleritüm zaman dilimlerinde birbirine benzerdi (p>0,05). Yaşayan grubun indüksiyon ve ilk 30 dakikadaki KAH’ları istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Diğer zaman dilimlerinde gruplar arasındaki KAH hızları benzer olarak tespit edildi ve oranlar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Yaşayan ve exitus olan hastaların zaman içindeki SKB, DKB ve SPO2 değişimleri benzer olarak bulundu (p>0,05).

Sonuç: Kalça kırığı nedeniyle ameliyat olan hastalarda mortalite ve yatış süresine etki eden birçok faktör mevcut olup, bunlardan ikisi de hemoglobin ve albümin değeridir. Bizim çalışmamızdaki hastaların albümin ve hemoglobin değerleri düşük bulundu fakat bu değerlerin mortalite ile ilişkisi anlamlı değildi.  Daha düşük albumin ve hemoglobin düzeyleri baz alınarak yapılacak çalışmaların daha anlamlı sonuç verebileceğini düşünüyoruz. 

 • 1. Bayhan İ. İnstabilintertrokanterik femur kiriklarinda proksimal femoral çivi uygulamalarimiz ve sonuçlari. Uzmanlik tezi. Istanbul, 2007 s.2-4.2.
 • 2. Maggi S, Kelsey JL, Litvak J, Heyse SP. Incidence of hip fractures in the elderly:a cross-national analysis. Osteoporos Int 1999;1(4):232–41.
 • 3. Franch-Arcas G.The meaning of hypoalbuminaemia in clinical practice. Clin Nutr 2001;20(3):265–69.
 • 4. Gibbs J, Cull W, Henderson W, Doley J, Hur K, Fhuri SF. Preoperative serum albumin level as a predictor of mortality and morbidity. Arch Surg 1999;134(1):36–42.
 • 5. Joosten E, Lemiengre J, Nelis T, Verbeke G,Millisen K. Is aneamia a risk factor for delirium in acute geriatric population? Gerontology 2006;52(6):382–85.
 • 6. Grossbard L, Desai M, Lemeshow S, Teres D. Lymphocytopenia in the surgical intensive care unit patient. The American surgeon 1984;50(4):209-12.
 • 7. Nagra NS, Van Popta D, Whiteside S, Holt EM. Postoperative hemoglobin level in patients with femoral neck fracture. Acta orthopaedica et traumatologica turcica 2016;50(3):315-22.
 • 8. Pande I, Scott DL, O’Neill TW, Pritchard C, Woolf AD, Davis MJ. Quality of life, morbidity, and mortality after low trauma hip fracture in men. Annals of the rheumatic diseases 2006;65(1):87-92.
 • 9. Kenzora JE, Mccarthy RE, J Drennan L, Sledge CB. Hip fracture mortality:relation to age, treatment, preoperative illness, time of surgery, and complications. Clinical orthopaedics and related research 1984;186:45-56.
 • 10. Jiang HX, Majumdar SR, Dick DA, Moreau M, Raso J, Otto DD, et al. Development and initial validation of a risk score for predicting in‐hospital and 1‐year mortality in patients with hip fractures. Journal of Bone and Mineral Research 2005;20(3):494-500
 • 11. Atay T, Ceylan B, Özmeriç A, Eroğlu F, Yavuz L, Heybeli N. The effects of related factors on one-and two-year mortality after a hip fracture in elderly Turkish patients. Balkan Medical Journal 2010;27(2):127-31 Jama 2004;291(14):1738-43.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Yazar: Abuzer GÜLER

Yazar: Mevlüt DOĞUKAN
Ülke: Turkey


Yazar: Recai KAYA

Yazar: Öznur ULUDAĞ

Yazar: Atilla Tutak

Yazar: Mehmet Duran

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Aralık 2017
Kabul Tarihi : 4 Ocak 2018
Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik365673, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {637 - 647}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.365673}, title = {Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜLER, Abuzer and DOĞUKAN, Mevlüt and KAYA, Recai and ULUDAĞ, Öznur and Tutak, Atilla and Duran, Mehmet} }
APA GÜLER, A , DOĞUKAN, M , KAYA, R , ULUDAĞ, Ö , Tutak, A , Duran, M . (2018). Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 637-647 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.365673
MLA GÜLER, A , DOĞUKAN, M , KAYA, R , ULUDAĞ, Ö , Tutak, A , Duran, M . "Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 637-647 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/35199/365673>
Chicago GÜLER, A , DOĞUKAN, M , KAYA, R , ULUDAĞ, Ö , Tutak, A , Duran, M . "Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018 ): 637-647
RIS TY - JOUR T1 - Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi AU - Abuzer GÜLER , Mevlüt DOĞUKAN , Recai KAYA , Öznur ULUDAĞ , Atilla Tutak , Mehmet Duran Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.365673 DO - 10.30569/adiyamansaglik.365673 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 637 EP - 647 VL - 4 IS - 1 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.365673 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.365673 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi %A Abuzer GÜLER , Mevlüt DOĞUKAN , Recai KAYA , Öznur ULUDAĞ , Atilla Tutak , Mehmet Duran %T Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.365673 %U 10.30569/adiyamansaglik.365673
ISNAD GÜLER, Abuzer , DOĞUKAN, Mevlüt , KAYA, Recai , ULUDAĞ, Öznur , Tutak, Atilla , Duran, Mehmet . "Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Nisan 2018): 637-647 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.365673
AMA GÜLER A , DOĞUKAN M , KAYA R , ULUDAĞ Ö , Tutak A , Duran M . Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 637-647.
Vancouver GÜLER A , DOĞUKAN M , KAYA R , ULUDAĞ Ö , Tutak A , Duran M . Kalça Kırığı sebebiyle Ameliyat Olmuş Yaşlı Hastalarda Albumin ve Hemoglobin Değerlerinin Hastanede Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisinin Retrospektif İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 4(1): 647-637.