Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 1688 - 1695 2019-12-31

BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri
CSF Culture Antibiogram and Possible Infection Causes

Ünal ÖZTÜRK [1] , Muhammet ASENA [2] , Pinar AYDIN ÖZTÜRK [3]


Amaç: Merkezi sinir sistemi infeksiyonları tüm dünyada morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi enfeksiyonlar olup erken tanı, erken ve uygun antibiyotik tedavisi ile mortalitesi ve morbiditesi azaltılabilen bir hastalık grubudur. Ampirik antibiyotik tedavisi beyin omurilik sıvısının (BOS) mikrobiyolojik inceleme sonuçlarına göre başlanmalı, kültür antibiyogram sonuçlarına göre düzenlenmelidir. Hastanelerdeki mikroorganizmaların direnç profilinin belirli aralıklarla gözden geçirilmesi etkin tedavinin erken başlamasını sağlayabilecektir.


Yöntem: Çalışma için 167 BOS kültür antibiyogram sonucu değerlendirildi. BOS kültürü alınan hastalar retrospektif olarak değerlendirilip hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, uyruğu, yattığı veya başvurduğu birim, kültür örneğinin alındığı tarih ve kültür sonuçları kaydedildi.


Bulgular: Kültür sonuçlarının %19,6’sında üreme varken, %81,4’ünde üreme olmadı. Kültürde üreme saptanan hastaların %41.9’nda gram negatif mikroorganizma, %51,6’sında gram pozitif mikroorganizma ve %6,4’nde mantar üremesi saptandı. En sık üreyen etken koagulaz negative stafilokoklar iken en sık BOS kültüründe üreme nedeni şant enfeksiyonları olarak belirlendi.


Sonuç: Çalışmamızda üreyen mikroorganizmaların çoğu sağlık bakım ilişkili enfeksiyon etkenleri olup antibiyotik direncinin yüksek olduğu, yoğun bakım ve şant kaynaklı enfeksiyonların daha uzun süre tedavi gerektirdiği görülmüştür. 

Objective: Central Nervous System infections is a disease group that cause morbidity and mortality all around the world, which may be prevented by early diagnosis and early, proper antibiotic treatment. Initial antibiotic treatment should be modified according to culture results and regulated according to the results of microbiological examination of cerebrospinal fluid (CSF). Furthermore, periodical scrutinization of the resistance profile of hospital microorganisms may provide early commence of effective treatment.

Method: 167 CSF culture results were evaluated for this study. The patients, whose cerebrospinal fluid culture were planted, were evaluated retrospectively and age, gender, diagnosis, nationality, hospital unit that initially applied, the date of culture sample taken and culture results were recorded.

Results: Reproduction was observed in 19.6% of culture results and no reproduction in 81.4%. While 41.9% had gram negative microorganism growth, 51.6% had gram positive microorganism growth and 6.4% had fungal growth of the patients with culture growth. Coagulase negative staphylococci was the most common causative agent and the most common cause of growth in CSF culture was shunt infections.

Conclusion: Most of the microorganisms with culture growth was nosocomial infection factors, whereas it has been determined that infections with high antibiotic resistances and resulted from shunt and intensive care unit requires longer treatment period. 

  • 1. Pehlivanoğlu F, Kart Yaşar K, Şengöz G. Beyin omurilik sıvısından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlıklıkları. ANKEM Derg 2011;25(1):1-5. doi:10.5222/ankem.2011.1.
  • 2. Lu CH, Huang CR, Chang WN, Chang CJ, Cheng BC, Lee PY, Lin MW, Chang HW. Community-acquired bacterial meningitis in adults: the epidemiology, timing of appropriate antimicrobial therapy, and prognostic factors. Clin Neurol Neurosurg 2002;104(4):352-358.
  • 3. Yanık K, Yılmaz H, Karadağ A, Ünlü E, Günaydın M. Nozokomiyal ve toplumsal kökenli menenjit şüpheli hastalardan beyin omurilik sıvısından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Int J Basic Clin Med 2014;2(3):131-37.
  • 4. Chauhan D, Mokta K, Kanga A, Grover N. Epidemiology, clinical profile and role of rapid tests in the diagnosis of acute bacterial meningitis in children (aged 1-59 months). Neurol India 2018 Jul-Aug;66(4):1045-49. doi: 10.4103/0028-3886.236972.
  • 5. David Wilks, Mark Farrington, David Rubenstein. CNS infections. The infectious diseases manual. Blackwall Science. 1998,p.74-79.
  • 6. Gituro CN, Nyerere A, Nyago MO, Maina E, Githuku J, Boru W. Etiology of bacterial meningitis: a cross-sectional study among patients admitted in a semi-urban hospital in Nairobi, Kenya. Pan Afr Medical J 2017;28 (Supp 1):10. doi:10.11604/pamj.supp.2017.28.1.9383.
  • 7. Baykaner K, Erşahin Y, Mutluer S, Özek M. Şant enfeksiyonları. Pediatrik Nöroşirurji. Türk Nöroşirurji Derneği Yayınları. 2014,p. 115-121.
  • 8. Duman Y, Yakupoğulları Y, Tekerekoğlu MS, Gülüer N, Otlu B. Bir üniversite hastanesi laboratuvarında beyin omurilik sıvısında izole edilen mikroorganizmaların üç yıllık geriye dönük analizi. Dicle Med J 2012;39(1): 70-74. doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0.
  • 9. Çıragil P. Ülkemizde yoğun bakım ünitelerinde antimikrobiyal direnç sorunu. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2016;46(3):97-104. doi:10.5222/TMCD.2016.097.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma/Research
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8341-5070
Yazar: Ünal ÖZTÜRK
Kurum: DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0033-8672
Yazar: Muhammet ASENA
Kurum: DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7688-7774
Yazar: Pinar AYDIN ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik574198, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {}, publisher = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {1688 - 1695}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.574198}, title = {BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Ünal and ASENA, Muhammet and AYDIN ÖZTÜRK, Pinar} }
APA ÖZTÜRK, Ü , ASENA, M , AYDIN ÖZTÜRK, P . (2019). BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 1688-1695 . DOI: 10.30569/adiyamansaglik.574198
MLA ÖZTÜRK, Ü , ASENA, M , AYDIN ÖZTÜRK, P . "BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1688-1695 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/adiyamansaglik/issue/50747/574198>
Chicago ÖZTÜRK, Ü , ASENA, M , AYDIN ÖZTÜRK, P . "BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2019 ): 1688-1695
RIS TY - JOUR T1 - BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri AU - Ünal ÖZTÜRK , Muhammet ASENA , Pinar AYDIN ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.574198 DO - 10.30569/adiyamansaglik.574198 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1688 EP - 1695 VL - 5 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.574198 UR - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.574198 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri %A Ünal ÖZTÜRK , Muhammet ASENA , Pinar AYDIN ÖZTÜRK %T BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri %D 2019 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.574198 %U 10.30569/adiyamansaglik.574198
ISNAD ÖZTÜRK, Ünal , ASENA, Muhammet , AYDIN ÖZTÜRK, Pinar . "BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 / 3 (Aralık 2020): 1688-1695 . https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.574198
AMA ÖZTÜRK Ü , ASENA M , AYDIN ÖZTÜRK P . BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1688-1695.
Vancouver ÖZTÜRK Ü , ASENA M , AYDIN ÖZTÜRK P . BOS Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Olası Enfeksiyon Nedenleri. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 5(3): 1695-1688.